Artikler

Fra peer-partnerskabet

Her finder du artikler og viden om peer-støtte. Vi udgiver løbende artikler om spørgsmål som vi møder hos de frivillige, deltagerne eller i vores dialog med kommuner og andre samarbejdspartnere.

Vi har beskæftiget os med erfaringsbaseret støtte og læring siden 2009, og forsøger ikke at glemme, at for mange er peer-støtte nyt. Derfor indeholder mange af artiklerne grundlæggende information og viden om peer-støtte.

Artiklerne bygger på vores aktuelt bedste viden om peer-støtte. Vi lærer selv hele tiden, og der kan derfor være nyere artikler, som beskriver forhold ved peer-støtte anderledes, end i tidligere artikler.

Hvis du leder efter noget, og ikke kan finde det, kan du også tjekke vores nyheder.

Podcast

I podcasten ‘Mød en peer’ møder du Marie, der er frivillig peer. Marie leder gruppeforløb i Helsingør sammen med andre frivillige i Peer-Partnerskabet. Marie fortæller bl.a. om, hvordan hun i dag bruger sin sårbarhed som en personlig styrke.

Du kan lytte til podcasten her – eller på Spotify, Itunes og samtlige podcast-apps. Søg på ‘Mød en peer.’ (ligger under Det Sociale Netværk).

Viden og forskning

Evalueringer, undersøgelser og forskningsartikler vi har udarbejdet eller bidraget til.

Udgivet i 2022 af Peer-Partnerskabet m.fl.
Læs mere

”Jeg har fået øjnene op for mig selv"
Opsamlende rapport, september 2022

I foråret 2022 deltog peer-medarbejdere fra fire kommuner og fire regioner i en ny runde af afprøvningen af mødeforberedelsesværktøjet personlige statements. Afprøvningen byggede videre på tidligere erfaringer og viden om værktøjet. Personlige statements er en metode til at styrke det enkelte menneske i mødet og samarbejdet med offentlige velfærdsindsatser.

Udgivet i 2021 af Peer-Partnerskabet m.fl.
Læs mere

”Det er første gang jeg har skullet beskrive mig selv så positivt!"
Opsamlende rapport, september 2021

Siden februar 2021 har Peer-Partnerskabet m.fl. afprøvet en ny metode på psykiatriske afdelinger og i den kommunale socialpsykiatri. Fire regioner og to kommuner har deltaget i afprøvningen. Metoden hedder ’personlige statements’ og kan tydeliggøre, hvad psykiatriens brugere ønsker hjælp til, og hvordan hjælpen skaber værdi i den enkeltes hverdag.

Udgivet i 2021
WAPR Bulletin.
Læs mere

Handlekraft kræver handlerum – et bidrag til den internationale debat

Et bidrag til den internationale debat om læringen fra Corona og nedlukningerne. Udgivet i temanummer af World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) under overskriften “Lived experiences in mental health in a diverse world.”

Det ‘nye normale’ under nedlukningerne skabte en unik mulighed for mange psykisk sårbare, for at tage magten over hverdagen og skabe positive forandringer for sig selv.

Udgivet i 2021
Community Mental Health Journal.
Læs mere

Om at være kollega til en peer

På basis af empiri fra vores arbejde, har Lisa Korsbek, programleder i Region Syd skrevet artiklen ‘The Intentional Differences: A Qualitative Study of the Views and Experiences of Non-peer Mental Health Providers on Working Together with Peer Support Colleagues in Mental Health.’

Tidligere Udgivelser

Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND. Centralt for os står videreførelsen af metoder og arbejdsformer, der er udviklet i den nationale peer-afprøvning
fra 2015-2018. Her er de materialer vi ofte anvender selv.

Hvad kan peer-støtte?

Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Oplæg: Fælles ramme for peer-uddannelser i Danmark

Skal du uddanne peers kan du starte her. Vi har  senere samlet det hele lidt mere hands on. Læs også vores mini guide.

Skal du implementere peers i din organisation?

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Er I klar?

Partnerskaber i praksis

Hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet.

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Peer-støttens resultater, erfaringsopsamling (2018). Med CHIME som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer.

Socialstyrelsens udgivelser

logo PP i cirkel
Scroll til toppen