Artikler & VIDEN

Fra peer-partnerskabet

Her finder du artikler og viden om peer-støtte. Vi udgiver løbende artikler om spørgsmål som vi møder hos de frivillige, deltagerne eller i vores dialog med kommuner og andre samarbejdspartnere.

Vi har beskæftiget os med erfaringsbaseret støtte og læring siden 2009, og forsøger ikke at glemme, at for mange er peer-støtte nyt. Derfor indeholder mange af artiklerne grundlæggende information og viden om peer-støtte.

Artiklerne bygger på vores aktuelt bedste viden om peer-støtte. Vi lærer selv hele tiden, og der kan derfor være nyere artikler, som beskriver forhold ved peer-støtte anderledes, end i tidligere artikler.

Hvis du leder efter noget, og ikke kan finde det, kan du også tjekke vores nyheder.

Artikler

Artiklerne bygger på vores aktuelt bedste viden om peer-støtte, og hænger ofte tæt sammen med de løsninger vi arbejder med i vores projekter.

Viden og forskning

Her finder du evalueringer, undersøgelser og forskningsartikler vi har udarbejdet eller bidraget til.

Udgivet i 2023 af Peer-Partnerskabet
Læs mere

Praksisnære faktorer for brobygning fra servicelovens §82-indsatser til civilsamfundet

Rapporten belyser, hvordan adgang til meningsfulde fællesskaber kan være nøglen til at støtte mental sundhed, og opleves som et reelt behov af alle parter. 

Samtidig belyser rapporten de hindringer, der fortsat står i vejen for at brobygning fungerer godt i praksis.

Udgivet i 2023 af Psychiatry Online
Læs mere

The Effectiveness of Peer Support in Personal and Clinical Recovery—Systematic Review and Meta-Analysis

Peer support has been shown to support personal recovery from mental illness. It is unclear whether the effects of peer support across different mental illnesses depend on the organizational setting. 

The authors reviewed the effectiveness of peer support for both personal recovery and clinical recovery of adults with any mental illness and evaluated the effectiveness of peer support in different settings.

Udgivet i 2022 af Peer-Partnerskabet m.fl.
Læs mere

”Jeg har fået øjnene op for mig selv"
Opsamlende rapport, september 2022

I foråret 2022 deltog peer-medarbejdere fra fire kommuner og fire regioner i en ny runde af afprøvningen af mødeforberedelsesværktøjet personlige statements. Afprøvningen byggede videre på tidligere erfaringer og viden om værktøjet. Personlige statements er en metode til at styrke det enkelte menneske i mødet og samarbejdet med offentlige velfærdsindsatser.

Udgivet i 2021 af
Community Mental Health Journal.
Læs mere

Om at være kollega til en peer

På basis af empiri fra vores arbejde, har Lisa Korsbek, programleder i Region Syd skrevet artiklen ‘The Intentional Differences: A Qualitative Study of the Views and Experiences of Non-peer Mental Health Providers on Working Together with Peer Support Colleagues in Mental Health.’

Udgivet i 2021 af Peer-Partnerskabet m.fl.
Læs mere

”Det er første gang jeg har skullet beskrive mig selv så positivt!"
Opsamlende rapport, september 2021

Siden februar 2021 har Peer-Partnerskabet m.fl. afprøvet en ny metode på psykiatriske afdelinger og i den kommunale socialpsykiatri. Fire regioner og to kommuner har deltaget i afprøvningen. Metoden hedder ’personlige statements’ og kan tydeliggøre, hvad psykiatriens brugere ønsker hjælp til, og hvordan hjælpen skaber værdi i den enkeltes hverdag.

Udgivet i 2021 i
WAPR Bulletin.
Læs mere

Handlekraft kræver handlerum – et bidrag til den internationale debat

Et bidrag til den internationale debat om læringen fra Corona og nedlukningerne. Udgivet i temanummer af World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) under overskriften “Lived experiences in mental health in a diverse world.”

Det ‘nye normale’ under nedlukningerne skabte en unik mulighed for mange psykisk sårbare, for at tage magten over hverdagen og skabe positive forandringer for sig selv.

Tidligere Udgivelser

Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND. Centralt for os står videreførelsen af metoder og arbejdsformer, der er udviklet i den nationale peer-afprøvning
fra 2015-2018. Her er de materialer vi ofte anvender selv.

Hvad kan peer-støtte?

Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Oplæg: Fælles ramme for peer-uddannelser i Danmark

Skal du uddanne peers kan du starte her. Vi har  senere samlet det hele lidt mere hands on. Læs også vores mini guide.

Skal du implementere peers i din organisation?

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Er I klar?

Partnerskaber i praksis

Hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet.

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Peer-støttens resultater, erfaringsopsamling (2018). Med CHIME som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer.

Socialstyrelsens udgivelser

Podcast

I podcasten ‘Mød en peer’ møder du Marie, der er frivillig peer. Marie leder gruppeforløb i Helsingør sammen med andre frivillige i Peer-Partnerskabet. Marie fortæller bl.a. om, hvordan hun i dag bruger sin sårbarhed som en personlig styrke.

Du kan lytte til podcasten her – eller på Spotify, Itunes og samtlige podcast-apps. Søg på ‘Mød en peer.’ (ligger under Det Sociale Netværk).

logo PP i cirkel
Scroll to Top