Vi bygger ovenpå – og til – erfaringerne med peer-støtte!

Da det Det Sociale Netværk og SIND i juni 2018 dannede Peer-Partnerskabet, var det for at arbejde for, at flere møder ligesindede, når livet bliver vanskeligt. Centralt for vores mission er at bygge videre på de metoder og arbejdsformer, der blev udviklet i samarbejde med regioner og kommuner i den nationale peer-afprøvning fra 2015-2018.

Her kan du læse mere om de erfaringer vi bygger videre på.

Partnerskabsprojekterne 2015-2018

I Region Hovedstaden var Det Sociale Netværk og SIND en del af projekt ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden,’ der samarbejdede på tværs af region, kommuner og civilsamfund om at uddanne og ansætte peers ind i teams i den ambulante psykiatri og kommunale psykosociale tilbud. Lignende partnerskaber blev dannet i Region Sjælland og Region Midt. Der har ikke siden været lignende partnerskaber på tværs af sektorer.

De tre partnerskaber var en del af den nationale peer-afprøvning, som var forankret i Socialstyrelsen. Afprøvningerne førte bl.a. til, at Der i Region Hovedstadens Psykiatri blev etableret en peer-uddannelse. I Region Sjælland blev der udviklet en peer model, som fortsat vokser. I Region Midt blev det især uddannelsen af peers, der har bidt sig fast som en vigtig motor for at udbrede peer-støtte. Socialstyrelsen konkluderede på baggrunden af evalueringen af de tre partnerskabsprojekter, at “peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.” (download evalueringen)

Lønnet og frivillig peer-støtte:

De tre partnerskaber i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt skabte samlet erfaringer med:

Region HRegion SjællandRegion Midt
Lønnet peer-støtteXXX
Frivillig peer-støtteXX

Tre overordnede former for peer-støtte

Lisa Korsbek holdt i 2016 et oplæg,  for peer-medarbejdere i regi af Peer-Netværket Danmark, hvor hun kort skitsere de tre overordnede former for peer-støtte, der tegnede sig.

  • Gensidig peer-støtte i f.eks. selvhjælpsgrupper og/eller netværk, foreninger etc. Kan også være helt naturligt forekommende gennem f.eks. venskaber mellem mennesker med personlige erfaringer fra psykiatrien o.lign.
  • Brugerdrevne peer-støtte indsatser
    Hvor der direkte arbejdes med at anvende levede erfaringer til at styrke den enkelte
  • Peer-støtte i de etablerede indsatser
    I kommuner og regioner

Om disse former for peer-støtte, sagde den daværende bedste forskningsmæssige viden, at:

  • Brugerdrevne peer-støtte indsatser giver umiddelbart stor tilfredshed hos modtagerne af indsatsen, og i nogle studier tyder de på at give færre hospitalsindlæggelser.
  • Indsatser varetaget af peer-støtter i de etablerede sammenhænge (kommuner, regioner) synes at give lige så stor effekt som når indsatsen varetages af traditionelle faggrupper inden for disse sammenhænge –der påvises virkning på f.eks. livskvalitet, symptomer og antallet af hospitalsindlæggelser (reduktion).

Der var i 2016 var meget få og små studier, hvoraf ganske få var videnskabeligt præcise, og meget få randomiserede. Samtidig var der ofte målt på forskellige ting.

Som en del af samarbejdet med Forskningsenheden Psykiatrisk Center København, bidrager Peer-Partnerskabet til at opdatere den viden. Vi opdaterer løbende om nyeste viden om peer-støtte.

1 kommentar til “Vi bygger ovenpå – og til – erfaringerne med peer-støtte!”

  1. Pingback: Ny forperson for Peer-Partnerskabet - Peer-Partnerskabet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top