Nyheder fra Peer-Partnerskabet

Skal du til et møde, der fylder?

Møder er livets byggesten. Du kan bruge vores VR-film til at gøre det lettere for dig at deltage i møder og udtrykke, hvad der er vigtigt for dig. 

Hvis du er social- eller sundhedsfaglig medarbejder, eller peer, kan du på egen hånd eller sammen med dine kollegaer, bruge VR-filmene til at øve dig i at gøre møder bedre.

BLIV INDDRAGELSES-FACILITATOR

STYRK BORGERENS STEMME I SAMARBEJDET

Vi holder løbende vores inddragelses-facilitator kurser. Klik på knappen nedenfor for at se om næste kursus og melde dig til.

Kurset er særligt relevant, hvis du arbejder på social- og sundhedsområdet, eller er peer, hvor der er fokus på borgernes ønsker, håb og drømme, som en del af omstillingen til recovery-orienteret praksis.

Ved at uddanne dig som inddragelses-facilitator lærer du at undervise kollegaer og brugere i at anvende personlige statements – et konkret redskab, der bruges til at styrke borgerens stemme i forhold til fx myndighedsarbejde, løbende opfølgende møder, behandlingsmøder m.m.

Kurset henvender sig til: Peer-medarbejdere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, sagsbehandlere på jobcentre og til dig, der på anden måde arbejder med at støtte mennesker til møder, som er af betydning for mulighederne for støtte og behandling. 

Forskningsresultater i 2023

Siden 2019 har Peer-Partnerskabet i samarbejde med Forskningsenheden Psykiatrisk Center København samt kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe udviklet og effektmålt ’Vejen til hverdagslivet’ – en ny tidlig indsats for mennesker med psykisk mistrivsel, psykisk sårbarhed og psykiske vanskeligheder. 

Over 300 personer fra hele landet valgte at melde sig til forskningen, hvilket vi er uendeligt taknemmelige for!! Forskningen skaber viden om mental sundhed og om hvad levede erfaringer (peers!) kan, som skal bruges både herhjemme og i udlandet. Lodtrækningsforsøget er afsluttet 1. februar 2023 og blevet evalueret gennem fem delprojekter. Her kan du se, de forskningsresultater, der er færdiggjort i 2023.

JUNI

Registeranalyse: Hvem var deltagerne i lodtrækningsforsøget i ‘Vejen til hverdagslivet.’

JUNI

Evaluering: Resultater af det lokale samarbejde mellem kommuner og civilsamfund

juni

Effektmåling: Resultatet af  lodtrækningsforsøget i peer-indsatsen ‘Vejen til hverdagslivet.’

VIl du vide mere om peer-støtte - Eller i gang?

Peer-støtte betragtes som en af de vigtigste enkeltfaktorer for at fremme en mere recovery-orienteret tilgang i behandlingen og støtten til mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed. Det skyldes at peer-støtte er en af de få praksisser som der foreligger evidens for kan understøtte menneskers personlige recovery-proces. 

Dette skal ses i lyset af de vedvarende udfordringer med at koble indsatser og metoder til recovery. Mange forskellige former for recovery-orienterede indsatser er blevet udviklet og afprøvet, men resultaterne ift. om indsatserne understøtter recovery er fortsat uklare.

Vi ved med andre ord meget lidt om, hvad der ellers hjælper mennesker med at komme sig, herunder hvorvidt den konventionelle behandlingspsykiatri og de psykosociale indsatser i kommunerne omstilles til at støtte flere i deres recovery. 

At komme sig sker i ens egne ord

Når først man får mulighed for selv at forstå

Læs artiklen med Erik og Mette, der har været i lange psykiatriske forløb, hvor alle havde opgivet håbet. Men så fik de et spørgsmål der ændrede alting.

Artiklen belyser gennem to interview den stigende viden om, at det vigtigste for at komme sig af psykiske lidelser er, at man som Erik og Mette får muligheden for at danne sin egen forståelse af, hvad der foregår.

Om Peer-Partnerskabet

Vi tror på:

Et andet fællesskab

Vi vil et fællesskab, hvor det der sker i livet, binder os sammen – i stedet for at skubbe os fra hinanden. Alt for mange med de samme udfordringer bærer dem alene.

Du er OK som du er

Vi mennesker vokser kun, når vi får lov til at være dem vi er. Vores grupper er frirum til at mærke efter, hvad der er meningsfuldt. Vi har ingen planer eller kasser man skal passe til.

Hverdagslivet er vejen

Hverdagslivet og frivillighed gør forandring i livet mulige. Det er her vi mødes og det er her vi kan være noget for nogen – i stedet for at være anderledes.

Vi former vores peer-aktiviteter efter disse grundprincipper:

Håb

Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid

Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed

Vi giver ikke hinanden råd, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment

Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.
Vi hjælper hinanden med hver især at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over hverdagen. I et tempo som passer til den man er.

udvalgte artikler

Scroll to Top