Nyheder fra Peer-Partnerskabet

Vil du Med?

nye peer-gruppeforløb i fredericia og København

Oplever du at din hverdag ikke fungerer pga. psykisk sårbarhed, eller har du haft en psykisk krise for nyligt,  så har du mulighed for at deltage i et gratis peer-gruppeforløb, hvor man mødes to timer om ugen i 10 uger.

Gruppen ledes af frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder. Når vi støtter hinanden ud fra vores livserfaringer, kaldes det peer-støtte.

Du kan være med, hvis du er over 18 år. Du skal ikke have en særlig problematik eller diagnose for at være med – kriser påvirker stort set os alle sammen ens; Man føler sig alene, det er næsten umuligt at forklare hvad der foregår og man kan miste troen på at der kan ske noget godt.

Det behøver du ikke gå alene med!

Lige nu har vi grupper i Fredericia og København. Der kan komme flere byer med i 2023.

Om ’Vejen til hverdagslivet’:

• Et gruppeforløb, der varer 10 uger med et fast program
• Der kan være op til 10 personer i gruppen
• Gruppen har åbent for optag de to første gange
• Gruppen ledes af to frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder
• Vi deler ikke, hvad der sker i gruppen med nogen. Deltagelse er anonymt
• Der er gratis at deltage.

I gruppen arbejder vi med:

Alle 10 gruppegange er beskrevet i en manual, der bygger på mange
års erfaring og forskning. De centrale temaer er:

  • At du kan finde ud af, hvad der vigtigst for dig, der hvor du er i dit liv
  • At du kan trække på andres erfaringer og spejle dig i mennesker,
    der forstår hvad du taler om
  • At få mere styr på, hvad har du lyst til at dele om dig selv med andre
  • At prøve at gøre noget nyt du gerne har villet
  • Hvordan kan man bede andre om hjælp
  • Hvordan kan man blive frivillig og møde nye mennesker

 

Har du spørgsmål? Kontakt os

Fredericia

Lokalkoordinator
Malene Paloposki

Malene Paloposki-kompr

København

Lokalkoordinator
Simon S. Amundsen

Billede

SE DINE ERFARINGER I ET NYT LYS
- BLIV FRIVILLIG gruppeleder

Meld dig som frivillig og vær med til at facilitere et peer-gruppeforløb i Fredericia eller København.

For at blive frivillig, skal du selv have prøvet psykisk sårbarhed på egen krop. Din historie er bevis på, at sårbarheder kan vendes til styrker.

Du bliver både en del af en engageret frivillig-gruppe og får løbende uddannelse og sparring af din lokale koordinator.

BLIV INDDRAGELSES-FACILITATOR

STYRK BORGERENS STEMME I SAMARBEJDET

Nu kan du tilmelde dig kurset som inddragelses-facilitator, der er særligt relevant, hvis du arbejder på social- og sundhedsområdet, hvor der er fokus på borgernes ønsker, håb og drømme, som en del af omstillingen til recovery-orienteret praksis.

Ved at uddanne dig som inddragelses-facilitator lærer du at undervise kollegaer og brugere i at anvende personlige statements – et konkret redskab, der bruges til at styrke borgerens stemme i forhold til fx myndighedsarbejde, løbende opfølgende møder, behandlingsmøder m.m.

Kurset henvender sig til: Peer-medarbejdere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, sagsbehandlere på jobcentre og til dig, der på anden måde arbejder med at støtte mennesker til møder, som er af betydning for mulighederne for støtte og behandling. 

Forskningsresultater i 2023

Siden 2019 har Peer-Partnerskabet i samarbejde med Forskningsenheden Psykiatrisk Center København samt kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe udviklet og effektmålt ’Vejen til hverdagslivet’ – en ny tidlig indsats for mennesker med psykisk mistrivsel, psykisk sårbarhed og psykiske vanskeligheder. 

Over 300 personer fra hele landet valgte at melde sig til forskningen, hvilket vi er meget taknemmelige for! Forskningen skaber viden om mental sundhed og om hvad levede erfaringer (peers!) kan, som skal bruges både herhjemme og i udlandet. Lodtrækningsforsøget er afsluttet 1. februar 2023 og evalueres gennem fem delprojekter. Her kan du se, hvad der færdiggøres i 2023:

APRIL

Registeranalyse: Hvem var deltagerne i lodtrækningsforsøget i ‘Vejen til hverdagslivet.’

MAJ

Evaluering: Resultater af det lokale samarbejde mellem kommuner og civilsamfund

juni

Effektmåling: Resultatet af  lodtrækningsforsøget i peer-indsatsen ‘Vejen til hverdagslivet.’

VIl du vide mere om peer-støtte - Eller i gang?

Peer-støtte betragtes som en af de vigtigste enkeltfaktorer for at fremme en mere recovery-orienteret tilgang i behandlingen og støtten til mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed. Det skyldes at peer-støtte er en af de få praksisser som der foreligger evidens for kan understøtte menneskers personlige recovery-proces. Dette skal ses i lyset af de vedvarende udfordringer med at koble indsatser og metoder til recovery. Mange forskellige former for recovery-orienterede indsatser er blevet udviklet og afprøvet, men resultaterne ift. om indsatserne understøtter recovery er fortsat uklare.

Vi ved med andre ord meget lidt om, hvad der ellers hjælper mennesker med at komme sig, herunder hvorvidt den konventionelle behandlingspsykiatri og de psykosociale indsatser i kommunerne omstilles til at støtte flere i deres recovery. Det er bare noget andet, at tale med nogen som har prøvet noget af det samme, som man står i.

I løbet af 2023 åbner vi op for nye samarbejdspartnere, som ønsker et styrket samarbejde omkring menneskers mentale sundhed, frivillige peers og nye muligheder for lokalt samspil. 

Kontakt os for at høre mere.

Når man går i peer-gruppe:

'man behøver ikke forklare en hel masse - for alle har været der'

Her fortæller Anette fra Bostøtten i Fredericia, om hvordan hun ser ’Vejen til hverdagslivet’ gør det muligt for mennesker, at tage
nye skridt i hverdagen.

En peer gruppe er:

En peer‐gruppe baserer sig på hverdagens erfaringer med, hvad der skaber håb, overskud og troen på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper.

Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre, fordi vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.

Indholdet af peer‐gruppeforløbet bygger på vores arbejde siden 2008, med hvad mennesker siger er vigtigt for at have et godt hverdagsliv.

Vores erfaringer er efterfølgende blevet sammenholdt med forskningen på området. Peers har stået for udviklingen af projekt ”Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet”, og peers indgår i det forskningsteam, der evaluerer projektet.

Om Peer-Partnerskabet

Vi tror på:

Et andet fællesskab

Vi vil et fællesskab, hvor det der sker i livet, binder os sammen – i stedet for at skubbe os fra hinanden. Alt for mange med de samme udfordringer bærer dem alene.

Du er OK som du er

Vi mennesker vokser kun, når vi får lov til at være dem vi er. Vores grupper er frirum til at mærke efter, hvad der er meningsfuldt. Vi har ingen planer eller kasser man skal passe til.

Hverdagslivet er vejen

Hverdagslivet og frivillighed gør forandring i livet mulige. Det er her vi mødes og det er her vi kan være noget for nogen – i stedet for at være anderledes.

Vi former vores peer-aktiviteter efter disse grundprincipper:

Håb

Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid

Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed

Vi giver ikke hinanden råd, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment

Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.
Vi hjælper hinanden med hver især at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over hverdagen. I et tempo som passer til den man er.

udvalgte artikler

Scroll to Top