Nyheder fra Peer-Partnerskabet

Gør en forskel - deltag i vores forskning

Vi har brug for hjælp fra dig, der er psykisk sårbar, eller har oplevet psykiske kriser, og hvor din hverdag ikke fungerer helt som du ønsker det.

Ved at deltage i vores forskning er du med til at skabe ny viden og nye muligheder for mange andre psykisk sårbare.

Vi kan ikke forandre noget til det bedre, uden dig og andre som gør en forskel ved at deltage i forskningen.

Samtidig er det en mulighed for at at blive klogere på dig selv, møde nye mennesker og gøre noget nyt.

Vi undersøger effekten af ‘Vejen til hverdagslivet,’ som er et gratis peer-gruppeforløb, hvor man mødes to timer om ugen i 10 uger. Derudover kan man få følgeskab, hvis det kan være med til at skabe nye muligheder i din hverdag.

Alle du møder – forskere, medarbejdere og de frivillige, der leder grupperne – har selv erfaring med psykiske kriser og sårbarheder.

I videoen kan du møde tidligere gruppedeltagere

Os & Corona COVID-19

Alle vores aktiviteter lever op til de aktuelt gældende krav. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores håndtering af Corona.

SE DINE ERFARINGER I ET NYT LYS
- BLIV FRIVILLIG

Meld dig som frivillig og vær med til at lave gruppeforløb eller følgeskab.

For at blive frivillig, skal du selv have prøvet psykisk sårbarhed på egen krop. Din historie er bevis på, at sårbarheder kan vendes til styrker.

Du bliver både en del af en engageret frivillig-gruppe og får løbende uddannelse og vejledning af din lokale koordinator.

Du kan blive frivillig i alle disse kommuner:

Fredericia

Ny koordinator starter 1.1.2022

klokker

Helsingør

Koordinator
Marie Vester Koch

Til hjemmeside

København

Lokalkoordinator
Trine Aaen

Trine

Gladsaxe

Lokalkoordinator
Tine Laksø

Tine Laksø

Rødovre

Lokalkoordinator
Simon S. Amundsen

Billede

Hvorfor peer-STØTTE?

'man behøver ikke forklare en hel masse - for alle har været der'

Her fortæller Anette, fra Bostøtten i Fredericia,
om hvad hun som medarbejder lægger vægt på, når hun skal henvise til forskning. 

En peer gruppe er:

En peer‐gruppe baserer sig på hverdagens erfaringer med, hvad der skaber håb, overskud og troen på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper.

Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre, fordi vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.

Indholdet af peer‐gruppeforløbet bygger på vores arbejde siden 2008, med hvad mennesker siger er vigtigt for at have et godt hverdagsliv.

Vores erfaringer er efterfølgende blevet sammenholdt med forskningen på området. Peers har stået for udviklingen af projekt ”Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet”, og peers indgår i det forskningsteam, der evaluerer projektet.

Om Peer-Partnerskabet

Vi tror på:

Et andet fællesskab

Vi vil et fællesskab, hvor det der sker i livet, binder os sammen – i stedet for at skubbe os fra hinanden. Alt for mange med de samme udfordringer bærer dem alene.

Du er OK som du er

Vi mennesker vokser kun, når vi får lov til at være dem vi er. Vores grupper er frirum til at mærke efter, hvad der er meningsfuldt. Vi har ingen planer eller kasser man skal passe til.

Hverdagslivet er vejen

Hverdagslivet og frivillighed gør forandring i livet mulige. Det er her vi mødes og det er her vi kan være noget for nogen – i stedet for at være anderledes.

Vi former vores peer-aktiviteter efter disse grundprincipper:

Håb

Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid

Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed

Vi giver ikke hinanden råd, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment

Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.
Vi hjælper hinanden med hver især at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over hverdagen. I et tempo som passer til den man er.

udvalgte artikler

JEG HAR IKKE FØR TÆNKT OVER, HVORDAN JEG PRÆSENTEREDE MIG.

I Helsingør, Fredericia og København kan man deltage i et 10-ugers peer-gruppeforløb, som en del af forsknings- og metodeudviklingsprojektet ’Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet,’ hvis man har oplevet kriser eller lever med psykisk sårbarhed. Her fortæller Hans-Henrik om at være sygemeldt og starte i et gruppeforløb, han ikke var sikker på, han kunne gennemføre.

NÅR LEVEDE ERFARINGER SKAL GØRE EN FORSKEL –  PEER UDDANNELSER

Erfaringsbaseret støtte og læring er en naturlig udvikling og vil brede sig til alle sektorer. Men hvordan skal peers uddannes
– og til hvad?

PEER-STØTTE I DANMARK: EN MELLEMTID

I Peer Partnerskabet har vi tidligere været med til at introducere peer-støtte i en dansk kontekst i både kommuner og regioner. Hen ad vejen er det blevet tydeligt, at på grund af vores velfærdstradition, spiller peer-støtte en anden rolle i Danmark end i mange andre lande. Især én peer-rolle er utænkelig herhjemme, selvom denne rolle internationalt og historisk set er hele fundamentet for peer-støtte.

Scroll til toppen