Nyheder fra Peer-Partnerskabet

Til organisationer, der arbejder med peer-støtte

Peer-støtte er en værdifuld og unik tilgang, men kræver grundig implementering for at være virksom. Her er en række værktøjer, vi har udviklet på baggrund af erfaringer med både lønnet og frivillig peer-støtte samt aktuel forskning. Disse redskaber kan bruges af alle typer organisationer, der vil implementere peer-støtte. Derudover inkluderes Social- og Boligstyrelsens inspirationsguide fra 2016, som fortsat er yderst brugbar.

3 organiseringsmodeller

Ansættelsen af peers

Inspirationskatalog

Skal du til et vigtigt møde?

Til dig, der er borger eller patient

Møder om økonomi, behandling m.m. kan være stressende og uforudsigelige.

Brug vores VR-film til at gøre det lettere for dig at deltage i møder og udtrykke, hvad der er vigtigt for dig. 

Hvis du er social- eller sundhedsfaglig medarbejder, eller peer,
kan du på egen hånd eller sammen med dine kollegaer,
bruge VR-filmene til at øve dig i at gøre møder bedre.

BLIV INDDRAGELSES-FACILITATOR

STYRK BORGERENS STEMME I SAMARBEJDET

Vi holder løbende vores inddragelses-facilitator kurser. Klik på knappen nedenfor for at se om næste kursus og melde dig til.

Kurset er særligt relevant, hvis du arbejder på social- og sundhedsområdet, eller er peer, hvor der er fokus på borgernes ønsker, håb og drømme, som en del af omstillingen til recovery-orienteret praksis.

Ved at uddanne dig som inddragelses-facilitator lærer du at undervise kollegaer og brugere i at anvende personlige statements – et konkret redskab, der bruges til at styrke borgerens stemme i forhold til fx myndighedsarbejde, løbende opfølgende møder, behandlingsmøder m.m.

Kurset henvender sig til: Peer-medarbejdere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, sagsbehandlere på jobcentre og til dig, der på anden måde arbejder med at støtte mennesker til møder, som er af betydning for mulighederne for støtte og behandling. 

Om Peer-Partnerskabet

Vi tror på:

Et andet fællesskab

Vi vil et fællesskab, hvor det der sker i livet, binder os sammen – i stedet for at skubbe os fra hinanden. Alt for mange med de samme udfordringer bærer dem alene.

Du er OK som du er

Vi mennesker vokser kun, når vi får lov til at være dem vi er. Vores grupper er frirum til at mærke efter, hvad der er meningsfuldt. Vi har ingen planer eller kasser man skal passe til.

Hverdagslivet er vejen

Hverdagslivet og frivillighed gør forandring i livet mulige. Det er her vi mødes og det er her vi kan være noget for nogen – i stedet for at være anderledes.

Vi former vores peer-aktiviteter efter disse grundprincipper:

Håb

Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid

Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed

Vi giver ikke hinanden råd, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment

Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.
Vi hjælper hinanden med hver især at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over hverdagen. I et tempo som passer til den man er.

udvalgte artikler

Scroll to Top