Projekt Udbredelse af peers i kommuner

I 2024-26 skal Peer-Partnerskabet sammen med Københavns Professionshøjskole ruste 20 af landets kommuner til en mere recovery-orienteret indsats, ved at styrke brugen af peers i deres socialpsykiatri. Kurserne er udviklet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, og indgår i styrelsens rådgivningsforløb for udbredelse af peers, som en del af regeringens 10-årsplan for psykiatrien.

Målet med kurserne er at kommuner i højere grad vil benytte sig af peer-støtte som et tilbud til borgere i socialpsykiatrien. Det skal både gavne de som aktuelt oplever psykiske vanskeligheder, men både peers og de organisationer, der har peers ansat. I den seneste opgørelse var 80% af de ca. 240 lønnede peers i regionerne (2021).

I samarbejde med:

Peer-støtte bliver brugt med gode resultater i regionernes psykiatri, men det er i socialpsykiatrien, at det største behov og potentiale for en mere recovery-orienteret rehabiliterende tilgang ligger, da man typisk er kortvarigt indlagt imens ens liv leves i kommunen. Her er der ofte brug for støtte til at genskabe et meningsfuldt hverdagsliv, når man fx udskrives fra psykiatrien.

”Vi er glade for, at vi har denne mulighed for at styrke kommunernes forståelse for levede erfaringers potentiale i deres omstilling til at arbejde recovery-orienteret. Det er en naturlig forlængelse af vores samarbejde med Peer-Partnerskabet, at vi sammen breder kendskabet til peer-støtte ud i hele landet. Vi ved, at det gør en stor og mærkbar forskel i den recovery-orienterede indsats, når vi bruger menneskers egne, levede erfaringer aktivt i mødet med psykisk sårbare borgere,” siger Tina Nielsen fra Københavns Professionshøjskole.

Jeg tror på, at vi ved at styrke kommunerne i at arbejde med peer-støtte kan hjælpe langt flere i deres recovery. Forhåbentlig vil det også inspirere flere til at se deres egne erfaringer med psykiske lidelser som vigtige, og som noget verden har brug for. Mit håb er, at vores samarbejde med Københavns Professionshøjskole vil give kommunerne den viden og redskaber, de har manglet, for at peer-støtte bliver en naturlig del af de kommunale tilbud,” siger Mia Kristina Hansen, formand for Landsforeningen SIND og Peer-Partnerskabet.

Hvis man som kommune er interesseret i kursusforløbene, finder man mere information på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside:

Få støtte til at inddrage peers i jeres kommune. Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med at inddrage peers i socialpsykiatrien. Rådgivningsforløbet er et samarbejde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen. Forløbet varer halvandet år. Samarbejdet indledes med et tilmeldingsmøde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen.

Scroll to Top