Projekt ‘Peers som Recoveryguider’ er et 2¾-årigt projekt, der skal bidrage til, at flere kommer sig, ved at udvikle ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element. Ud over at udvikle ny praksis, skal projektet bidrage til implementeringen af den praksis, der udvikles.

Projektet ‘Peers som Recoveryguider’ er støttet af TrygFonden og Sundhedsstyrelsen. Projektet er en videreførelse- og udvikling af projekt ’Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet,’ som Peer-Partnerskabet initierede i samarbejde med Peer-Netværket Danmark i 2019. Projektet blev iværksat den 1. april 2021.

Med støtte fra:

Samarbejdspartnere

Formål

At flere kommer sig af psykiske vanskeligheder, ved at blive mødt af en personcentreret og ligeværdig tilgang.

Målgrupper

  • Mennesker i krise, dvs. voksne, som oplever mental mistrivsel og sygdom, og som er støtte- eller behandlingssøgende i region eller kommune.
  • Peer-støttemedarbejdere i regionale og kommunale indsatser, herunder i særlig grad lønnede peers, der er en del af den regionale psykiatri eller de psykosociale indsatser i kommunerne.
  • Frontmedarbejdere, udviklingsansvarlige og ledere i den regionale psykiatri samt i de kommunale psykosociale indsatser.

Projektets aktiviteter

Gennem to aktionslæringsfoløb har peer-medarbejdere fra kommuner og regioner i hele landet afprøvet mødeforberedelsesværktøjet personlige statements i deres samarbejde med brugere i behandlings og -socialpsykiatriske tilbud. 

Personlige statements er et ark, der kan støtte brugeren i at forberede sig inden mødet og møder med offentlige velfærdsindsatser, da det giver brugeren mulighed for:

Erfaringer og læring fra de to aktionslæringsforløb samles til et kursus, der i efteråret 2022 udbydes i samarbejde med udvalgte samarbejdskommuner. Herefter udbredes det til resten af landet.

Du kan læse opsamlingen af erfaringer og viden fra afprøvningen af personlige statements i 2021 her og i 2022 her.

Du kan læse mere om personlige statements og downloade arket her.

Baggrunden for projektet

Udfordringerne med befolkningens mentale sundhed er kendte og voksende. Samtidig er det alment accepteret, at mennesker kan komme sig af selv alvorlige psykiske vanskeligheder. At komme sig, kaldes også recovery. Det gælder ikke længere, at ‘en gang syg, altid syg.’ Det er derfor afgørende, at den støtte der gives, bidrager til, at man kommer sig, så man ikke udvikler mere vedvarende mentale sundhedsproblemer.

Det er imidlertid ikke lykkes indsatserne at omstille sig til recovery-orienteret praksis. Studier finder løbende at; ”recovery er accepteret, men der mangler veje til at gå fra retorikken om recovery, til det konkrete samarbejde.” (Borg mfl, 2009). Enkelte studier konstaterer endda, at man har; ”failed to achieve consensus on how to realize the vision of recovery” (Yarborough mfl, 2016). Der er med andre ord en forståelse af, at recovery er mulig, men det stadig en udfordring at identificere konkrete praksisser, der hjælper flere med at leve et godt liv med deres sygdom.

Uklarheden om, hvad der konkret kendetegner recovery-orienteret praksis, stiller store krav til den enkelte peer, som forventes både at kunne vise vejen for kollegaerne samt tilpasse sig den eksisterende praksis. Der er derfor behov for at tydeliggøre peers rolle i forhold til opgaver og samspil med indsats og brugere, hvis peers skal spille den tiltænkte rolle i omstillingen til recovery.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Gå til kontaktsiden
Scroll til toppen