Projekter

Her kan du læse om aktuelle og tidligere projekter i Peer-Partnerskabet.

Igangværende projekter

2024-2026

Projekt ‘Vejen til hverdagslivet’ skal over 2½ år samarbejde med mindst 10 kommuner om at sikre, at så mange som muligt, der oplever psykisk mistrivsel, får gavn af den nyudviklede evidensbaserede peer-indsats af sammen navn.

Projektet skal udvikle en metode til at forankre og sprede indsatsen ved at afprøve to forskellige tilgange til lokal drift af peer-indsatsen. Dertil skal projektet udvikle en social investeringsmodel i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

2024-2026

Projekt “Fra tavs viden til aktive partnerskaber” skal i perioden 2023-2026 videreføre kurser i inddragelses-facilitering og udvikle et nyt kursus for pårørende.

Det skal understøtte flere i at komme sig af psykiske vanskeligheder, ved at blive mødt af en inddragende og recovery-understøttende tilgang.

Projektet vil med udgangspunkt i mødeforberedelses-værktøjet ’personlige statements’ styrke borgernes inddragelse i eget forløb samt skabe bedre forudsætninger for samarbejde og dialog mellem fagprofessionelle, peer-medarbejdere, brugere og pårørende. Dertil vil projektet løbende beskrive lokale praksisser, og hvordan man her lykkedes med at skabe aktive partnerskaber.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen

2024-2026

Fra 2024-26 skal Peer-Partnerskabet og Københavns Professionshøjskole ruste 20 kommuner i hele landet til en mere recovery-orienteret indsats, ved at styrke brugen af peers i socialpsykiatrien. 

Kursusforløbene gennemføres som en del af Social- og Boligstyrelsens rådgivningsforløb for udbredelse af peers i kommuner.

2021-2024

Projektet finansieres af TrygFonden og er iværksat 1. april 2021. Projektet skal bidrage til at flere kommer sig, ved at udvikle og implementere ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element. 

Projektet gennemføres i samarbejde med:

  • Region Hovedstadens Psykiatri
  • Region Sjælland
  • Københavns Kommune.

Derudover samarbejdes der med NSPH i Sverige samt lokalt med en række regioner og kommuner i hele landet.

Afsluttede projekter

2019-2023

Projektet blev gennemført i samarbejde med Forskningsenheden Psykiatrisk Center København og var finansieret af VELUX FONDEN.

Samarbejdspartnere

Ud over Forskningsenheden, gennemføres projektet i samarbejde med:

  • Københavns Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Helsingør Kommune
  • Rødovre Kommune
  • Gladsaxe Kommune.
Scroll to Top