Artikler

Fra peer-partnerskabet

Her finder du artikler og viden om peer-støtte. Vi udgiver løbende artikler om spørgsmål som vi møder hos de frivillige, deltagerne eller i vores dialog med kommuner og andre samarbejdspartnere.

Vi har beskæftiget os med erfaringsbaseret støtte og læring siden 2009, og forsøger ikke at glemme, at for mange er peer-støtte nyt. Derfor indeholder mange af artiklerne grundlæggende information og viden om peer-støtte.

Artiklerne bygger på vores aktuelt bedste viden om peer-støtte. Vi lærer selv hele tiden, og der kan derfor være nyere artikler, som beskriver forhold ved peer-støtte anderledes, end i tidligere artikler.

Podcast

I podcasten ‘Mød en peer’ møder du Marie, der er frivillig peer. Marie leder gruppeforløb i Helsingør sammen med andre frivillige i Peer-Partnerskabet. Marie fortæller bl.a. om, hvordan hun i dag bruger sin sårbarhed som en personlig styrke.

Du kan lytte til podcasten her – eller på Spotify, Itunes og samtlige podcast-apps. Søg på ‘Mød en peer.’ (ligger under Det Sociale Netværk).

Viden og forskning vi har bidraget til

Om at være kollega til en peer

På basis af empiri fra vores arbejde, har Lisa Korsbek, programleder i Region Syd skrevet artiklen ‘The Intentional Differences: A Qualitative Study of the Views and Experiences of Non-peer Mental Health Providers on Working Together with Peer Support Colleagues in Mental Health.’

Udgivet i 2021
Community Mental Health Journal.
Læs mere

Slutevaluering: Forsøg med ansættelse af peers i den regionale og kommunale indsats

Socialstyrelsens slutevaluering af den første nationale afprøvning af peer-støtte i kommuner og regioner. Konklusionen er, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces.

Udgivet i 2018
Socialstyrelsen
Læs rapporten

Tidligere Udgivelser

Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND. Centralt for os står videreførelsen af metoder og arbejdsformer, der er udviklet i den nationale peer-afprøvning
fra 2015-2018. Her er de materialer vi ofte anvender selv.

Hvad kan peer-støtte?

Hvad er peer-støtte? Hvilke resultater kan peer-støtte skabe? og hvilken forskel er der egentlig på lønnet og frivillig peer-støtte?

Oplæg: Fælles ramme for peer-uddannelser i Danmark

Skal du uddanne peers kan du starte her. Vi har  senere samlet det hele lidt mere hands on. Læs også vores mini guide.

Skal du implementere peers i din organisation?

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har selvfølgelig en afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Er I klar?

Partnerskaber i praksis

Hvad kan man lykkes med i et partnerskab? Få indblik i hvordan partnerskaber fungerer i praksis, hvad der kan skabes sammen og hvor det er nyttigt at være særligt opmærksom i samarbejdet.

Håb, øget selvværd og handlekraft…

Peer-støttens resultater, erfaringsopsamling (2018). Med CHIME som analytisk ramme, undersøger og dokumenterer rapporten, hvordan peer-støtte skaber positive forandringer.

Socialstyrelsens udgivelser

logo PP i cirkel
Scroll til toppen