Praksisnære faktorer for brobygning fra servicelovens §82-indsatser til civilsamfundet

Rapporten belyser, hvordan adgang til meningsfulde fællesskaber kan være nøglen til at støtte mental sundhed, og opleves som et reelt behov af alle parter. Samtidig belyser rapporten de hindringer, der fortsat står i vejen for at brobygning fungerer godt i praksis.

Spørgeskemaundersøgelse om nøglefaktorer, der enten fremmer eller hindrer brobygning mellem §82 og civilsamfund . Baseret på svar fra 92 kommunale §82-medarbejdere, 7 erfaringseksperter og 65 personer (35 ansatte og 30 frivillige) fra civilsamfundsinitiativer rettet mod personer med psykisk sårbarhed.

Skov-Amundsen, S. (2023). Praksisnære faktorer for brobygning fra servicelovens §82-indsatser til civilsamfundet. Rapport. Peer-Partnerskabet.

Scroll to Top