Download materialer

Her kan du downloade nogle af de materialer, vi har udviklet i Peer-Partnerskabet. Materialerne anvendes både af os selv og af vores samarbejdspartnere. Alle kan anvende dem.

De fleste af materialerne udvikler vi fortsat – og altid i et tæt samarbejde mellem peers, social- og sundhedsfaglige medarbejdere samt pårørende.

Du er velkommen til at anvende materialerne, men du må ikke ændre dem. Det er gratis at downloade og bruge dem.

Du er også velkommen til at citere fra materialerne, så længe du tydeligt angiver hvor du har dem fra.

Download 'Guide til et godt hverdagsliv' (2. oplag 2022)

Guide til et godt hverdagsliv’ henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med egne eller andres recovery-processer. Guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner. ‘Guide til et godt hverdagsliv’ er et af peers’ faste arbejdsredskaber.

Det er gratis at downloade og bruge både guiden og redskaberne. Du må dog ikke lave om på indholdet – spørg os, hvis du er i tvivl.

Forfatter og ansvarshavende: Klavs Serup Rasmussen
Illustrationer: Lais Christensen og Maya Ikeda Madsen
Forsidefoto: Jette Nielsen
Model (forside): Katrine Fokdal
Layout: Gitte Thrane
Korrektur: Lisa Beard
2. Oplag: 14.000
ISBN: 978-87-974129-0-9
EAN: 9788797412909
Udgivet med støtte fra TrygFonden.
© 2022 Peer-Partnerskabet
Indholdet må gerne citeres med tydelig kildehenvisning

Download redskaberne fra guiden i printervenligt format

Klik på fanen, der passer til din region. Er du i tvivl, vælg bare en.

Download arbejdsarket til Personlige Statements

Om personlige statements

Personlige statements er et A4 ark som kan bruges både  til mødeforberedelse og til at arbejde med sin recovery. 

Personlige Statements er udviklet og afprøvet i samarbejde med peer-medarbejdere samt social- og sundhedsfaglige medarbejdere i hele landet. 

Borgerne beslutter selv, om ens statements skal deles med andre. Du må ikke opbevare en kopi i journalen, medmindre du får andet at vide af din leder. 

Læs mere om personlige statements her.

Hvis du vil vide mere om personlige statements kan du se denne video, hvor vi gennemgår baggrunden for personlige statements som er en del af aktionslæringsforløbet i 2022, og hvorfor vi konkret fokuserer på mødeforberedelse. 

Filmen er fra et webinar fra februar 2022.

Scroll to Top