Velkommen til Peer-Partnerskabet
- et initiativ af Det Sociale Netværk og SIND​

Det Sociale Netværk og SIND har et fælles ønske om, at flere står stærkere i hverdagen, og har et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Derfor har vi dannet Peer-Partnerskabet, som arbejder for, at peer-støtte, bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte samt skabe ny viden om peers.

Vores mål er at skabe håb og empowerment, gennem erfaringsbaseret støtte og læring mellem mennesker. Vi tror på, at peer-støtte kan noget andet og lige så vigtigt, som den specialiserede støtte og behandling man får i svære livssituationer og ved sygdom.

Vi udvikler peer-gruppeforløb og nye former for partnerskaber i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører, herunder boligforeninger.

Baggrunden for Peer-Partnerskabet er de erfaringer med gensidig støtte, vi har oplever i vores foreninger – både hos den enkelte og dennes pårørende, men også i fællesskab.

Derudover ønsker vi at bygge videre på vores erfaringer fra det nationale peer-forsøg (2015-2018), hvor vi i partnerskab med regioner og kommuner introducerede lønnet og frivillig ulønnet peer-støtte i hele landet.

Vi har set, hvordan peer-støtte har givet mennesker i selv svære udsatte situationer, håbet og magten over deres hverdag tilbage, skabt ny kontakt til familier og venner samt mod på at realisere sine drømme i form af uddannelse, beskæftigelse m.m.

Med Peer-partnerskabet ønsker vi at slå fast, at det altid vil være i civilsamfundet at erfaringerne med gensidig og ligeværdig støtte mellem mennesker findes og opsamles.
Vi tror ikke, det er muligt at lave nye velfærdsløsninger uden disse erfaringer og civilsamfundets aktive medvirken.

Peer-Partnerskabet er et samarbejde mellem Det Sociale Netværk og SIND. Vi arbejder for at flere i udsatte positioner i livet, møder andre, der har prøvet at være i samme situation. Vi ser peer-støtte som afgørende for psykisk sårbare rustes til at være medskabere af løsninger, der er meningsfulde for den enkelte og som understøtter et mere selvstændigt liv. Peer-Partnerskabet arbejder samtidig for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet, kommuner og regioner vedr. borgernes mentale sundhed.

En selvstændig forening - med stærke medlemmer

Peer-Partnerskabet er en selvstændig forening, med egne vedtægter og bestyrelse:

Foreningen Peer Partnerskabet | c/o Det Sociale Netværk | Østergade 5, 3. tv., 1100 København K | CVR 40054960

Om de stiftende foreninger

Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare. Det Sociale Netværk driver bl.a. headspace

SIND arbejder for at sikre, at sindslidende og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Sindslidelse er en fælles udfordring for de sindslidende, de pårørende og de professionelle. SIND arbejder for at samle disse grupper i et fælles arbejde

Vores historie

  • 12 - jun
  • 01 - aug
  • 15 - jun
  • 15 - jun
  • 01 - nov
  • 22 - sep
  • 15 - jun
  • 15 - jun
  • 15 - jun
  • 06 - apr
Scroll to Top