Vil du følge med i vores metodeudvikling & forskning?
-tilmeld dig vores nyhedsbrev

I Peer-Partnerskabet arbejder vi for, at peer-støtte bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte, samt skabe ny viden om, hvad der gør at man står stærkere i hverdagslivet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i vores arbejde og få viden om bl.a.:

  • Peer-støtte
  • Psykisk sårbarhed
  • Frivillighed
  • Samarbejde på tværs af kommuner og civilsamfund
  • Personlig recovery
  • Gruppeforløb
  • Forskning

I 2018 gik Det Sociale Netværk og SIND sammen om at stifte Peer-Partnerskabet. Samarbejdet udsprang af et fælles ønske om at flere står stærkere i hverdagen, og har et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv. Derudover ønskede vi at bygge videre på vores erfaringer fra det nationale peer-forsøg (2015-2018), hvor vi i partnerskab med regioner og kommuner introducerede lønnet og frivillig ulønnet peer-støtte i hele landet.

I Peer-Partnerskabet arbejder vi for, at peer-støtte bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte, samt skabe ny viden om, hvad der gør at man står stærkere i hverdagslivet.

Vi ser peer-støtte som afgørende for, at psykisk sårbare rustes til at være medskabere af løsninger, der er meningsfulde for den enkelte, og som understøtter et mere selvstændigt liv.

For os er betydningen af at møde andre, der har prøvet noget af det samme, svær at overvurdere. Kriser og sårbarheder kan være svære nok at forstå for en selv, men hvis det man oplever, og det man selv tænker, ikke anerkendes af andre, kan man føle sig meget alene og have svært ved at få øje på handlemuligheder.

Vores mål er derfor at skabe håb og empowerment gennem erfaringsbaseret støtte og læring mellem mennesker. Vi tror nemlig på, at peer-støtte kan noget andet og lige så vigtigt, som den specialiserede støtte og behandling, man får i svære livssituationer og ved sygdom.

Vi arbejder samtidig for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet, kommuner og regioner.

 

Scroll to Top