Personlige statements

Her kan du læse mere om personlige statements, der indgår er kerneelementet i den aktionslæring som gennemføres i 2021-2022 som en del af projekt ‘Peers som Recoveryguider.’

Konkret er personlige statements...

Personlige statements er lavpraktisk et A4-ark, hvor man skriver, hvordan man ser sig selv, hvad der er vigtigt for en selv, og hvad man søger om hjælp til. Et personligt statement kan fx lyde sådan her:

Jeg er en ung mand, der elsker at skateboarde. At kunne gå i skole igen er det vigtigste for mig. Jeg vil gerne samarbejde med dig om min sociale angst, så jeg kan gå i skole og tage min eksamen.”

Ved at bruge personlige statements til mødeforberedelse, tror vi på, at forudsætningerne for et godt samarbejde og fælles beslutningstagen styrkes i samarbejdet mellem brugerne og indsatser i både regioner og kommuner.

Personlige statements har følgende struktur:

  • Sådan vil jeg introducere mig selv
  • Det er vigtigt for mig at…
  • Jeg vil gerne have hjælp til
  • Så jeg kan

Brugen af personlige statements skal bidrage til, at brugere, der fx indlægges i psykiatrien eller som modtager støtte fra en kommunal indsats, har mulighed for i egne ord at beskrive sig selv, og hvad der er vigtigt, så dette synliggøres både for dem selv og for andre.

Klik for at forstørre

Samtidig formulerer brugeren, hvad man gerne vil have hjælp til, men ikke præcis hvilken hjælp, man gerne vil have. Således er arket også en invitation til, at indsatsen kan bidrage med faglig viden, så der kan træffes fælles beslutninger om, hvad der skal iværksættes.

Intentionen er at personlige statements inviterer til et samarbejde om løsning af de vanskeligheder, som brugerne finder væsentlige, og som skaber værdi i brugerens hverdag. Dertil er håbet, at strukturen i personlige statements understøtter, at brugeren fastholder sin egen forståelse at sin situation og har mulighed for at agere i samarbejdet.

Fælles beslutningstagen og personlige statements

I aktionslæringsforløbet er afprøvet en tilpasset version af Patricia Deegan’s ’power statements,’ for at undersøge om det er muligt og relevant at anvende dette i samarbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder, både i den regionale og kommunale psykiatri.

Metodisk hører personlige statements under Fælles Beslutningstagen, der er en hjørnesten i at arbejde recovery-orienteret. Et personligt statement kaldes også præferencer, dvs. at brugerne beskriver sine ønsker til støtte og behandling.

Vil du vide mere?

I september 2021 kom den første rapport som samlede op på vores erfaringer med ‘personlige statements.’ Rapporten pegede på et stort potentiale for at give psykiatriens brugere større indflydelse på eget forløb. Rapporten viste også at peer-medarbejdere har en vigtig rolle som brobyggere mellem bruger og indsats. Læs mere eller download rapporten:

Rapporten er udarbejdet med støtte fra TrygFonden og Sundhedsstyrelsen.

Om projekt 'Peers som Recoveryguider'

Metodeudviklingen af ‘personlige statements‘ er forankret i Peer-Partnerskabet, der gennemfører projekt ‘Peers som recoveryguider’ i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune og Peer-Netværket Danmark. Læs mere om projektet, der finansieres af TrygFonden og Sundhedsstyrelsen.

Derudover indgår personlige statements i det randomiserede forsøg i projekt Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet, som gennemføres af Peer-Partnerskabet i samarbejde med en række kommuner og Forskningsenheden Psykiatrisk Center København.

Scroll til toppen