Et konkret bud på, hvordan vi styrker mennesker i mødet med offentlige systemer

Vores nye rapport viser, at der fortsat er behov for at styrke brugerne af social- og behandlingspsykiatrien i samarbejdet med den enkelte indsats, hvis indsatserne skal lykkes med at arbejde recovery-orienteret.

Rapporten bygger på halvandet års samarbejde med peers og indsatser i hele landet, som har undersøgt som viser at mødeforberedelsesværktøjet personlige statements er et konkret bud på at styrke brugernes stemme i samarbejdet med de offentlige systemer. Derudover viser rapporten, at der er stort potentiale i at inddrage peer-medarbejdere i at udforme personlige statements, da det styrker samarbejdet mellem bruger og indsats samt mellem peer og indsats.

”Hvis vi ikke mødeforbereder, bliver behandlingen på systemets betingelser, ikke på det enkelte menneskes”
Peer-medarbejder

Siden februar 2021 er A4-arket personlige statements blevet afprøvet som mødeforberedelsesværktøj gennem to aktionslæringsforløb, som blev afrundet i juni 2022. Personlige statements blev afprøvet af peer-medarbejdere fra social- og behandlingspsykiatrien i regioner og kommuner landet over.

Erfaringerne fra aktionslæringsforløb 2 er samlet i en ny rapport, der også bygger videre på den indsamlede viden fra det første aktionslæringsforløb. Rapporten viser, at det for mange brugere er forbundet med angst, usikkerhed og dårlige oplevelser at gå til møder med offentlige systemer. Det er interessant at se i lyset af det stigende ønske, der er i de offentlige velfærdssystemer for at inddrage menneskers egne præferencer og perspektiver, når der skal planlægges behandlings og -støtteindsatser.

Rapporten viser ligeledes, at der er gode resultater med at benytte værktøjet personlige statements som en metode til at klæde folk på til mødet og samarbejdet med de offentlige systemer, da personlige statements har en positiv indflydelse på at:

  • Brugerne får et mere positivt billede på sig selv, hvor der er blik for egne ressourcer i stedet for kun at fokusere på problemer eller diagnoser
  • Brugerne får lettere ved at forklare, hvad de gerne vil have hjælp til
  • Brugerne får lettere ved at invitere andre til at hjælpe dem på egne præmisser
”Jeg har tit oplevet, at jeg blev snakket hen over hovedet, fordi jeg ikke selv kunne kommunikere ud rigtigt, hvordan jeg gerne vil have det og ønskede det. De bruger et sprog, jeg ikke selv forstår. Det er fagudtryk. Når jeg er kommet hjem igen, er jeg forvirret og føler mig langt nede. Så gør jeg bare, som der bliver sagt”
Bruger af personlige statements
”At udfylde personlige statements har gjort, at jeg er blevet lidt mere klar over, hvad det er jeg gerne vil, og turde at sige det højt. Jeg har fået øjnene op for mig selv. Det er mig, der er i fokus. Jeg har turdet at åbne mig og sige, jeg vil have det sådan og sådan"
Bruger af personlige statements

Peers skaber et tiltrængt frirum

Udover at handle om brugernes oplevelse af at samarbejde med offentlige indsatser, sætter rapporten også fokus på peer-medarbejderens særlige rolle i at benytte personlige statements. Rapporten viser, at peer-medarbejdere kan skabe det tiltrængte frirum, der er behov for, når man som bruger skal udfylde personlige statements og forberede sig inden et møde, fordi peer-medarbejderen giver plads til en lyttende og magtfri sparring om brugeren ønsker og behov.

Derudover redegør rapporten også for at benytte personlige statements som metode kan være med til at legitimere peer-medarbejderens arbejde og opgaver på arbejdspladsen. Rapporten viser dog også, at mange peer-medarbejderes position på deres arbejdsplads samt de rammer, der arbejder ud fra (især arbejdstid), skaber udfordringer i at inddrage nye metoder som personlige statements.

Vi har ikke gjort det alene

Udviklingen og afprøvningen af  personlige statements er sket gennem et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet og Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark.  Samarbejde bringer de bedste erfaringer på tværs med brugerinddragelse, samarbejde og peer-støtte sammen, og fortsætter indtil 2023

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Klavs Serup Rasmussen på 2396 4953 eller ksr@detsocialenetvaerk.dk

Fakta - baggrunden for rapporten

Der deltog i alt 20 peer-medarbejdere i aktionslæringsforløb 2 fordelt over 4 kommuner og 4 regioner. Der blev under aktionen udfyldt over 70 personlige statements af brugere i samarbejde med peer-medarbejdere.

Rapporten bygger på spørgeskemasvar fra og interviews med 23 brugere, fokusgruppeinterviews med 7 peers, læringsgrupper med 15 peers og en afslutningsworkshop med 30 deltagere blandet af peers, fagfolk, frivillige og brugere.

Formålet med aktion 2 var at undersøge, hvordan peers kan introducere og vejlede brugere i at udarbejde personlige statements som brugerens eget mødeforberedelsesredskab, til de formål/møder brugeren finder væsentlige. Samt at undersøge, hvilken forskel det gør for brugere og peer-medarbejdere at arbejde med personlige statements som mødeforberedelsesredskab.

Personlige statements skal bidrage til, at brugere, der fx indlægges i psykiatrien eller som modtager støtte fra en kommunal indsats, har mulighed for i egne ord at beskrive sig selv, og beskrive hvad der er vigtigt for vedkommende, så dette synliggøres både for dem selv og for andre. Samtidig formulerer brugeren, hvad man gerne vil have hjælp til, men ikke præcis hvilken hjælp, man gerne vil have. Således er arket også en invitation til, at indsatsen kan bidrage med faglig viden, så der kan træffes fælles beslutninger om hvad der skal iværksættes.

I aktionen har peers været de primært ansvarlige for at introducere personlige statements for brugerne, samt at bistå med at udfylde arbejdsarket, hvis dette aftales.

Hvem står bag

Afprøvningen og rapporten bygger på et bredt samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark. Samarbejdet er forankret i projekt ‘Peers som Recoveryguider,’ der er et 2¾-årigt projekt, der er støttet af TrygFonden med 2.1 millioner kroner.

Projektet skal bidrage til, at flere kommer sig, ved at udvikle ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element. Ud over at udvikle ny praksis, skal projektet bidrage til implementeringen af den praksis, der udvikles, gennem et landsdækkende undervisningsforløb. Projektet drives af Peer-Partnerskabet, der er stiftet af SIND og Det Sociale Netværk.

Projektet er en videreførelse- og udvikling af projekt ’Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet,’ der var drevet i et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet og Peer-Netværket Danmark, og som var støttet af Sundhedsstyrelsen med 1.5 millioner kroner.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top