200 har nu meldt sig til lodtrækningsforsøget – se Astrid Krags tak til deltagere og frivillige peers

“Jeg vil egentlig bare sende jer en kæmpestor tak. Tak til jer som er tilmeldt som deltagere i gruppeforløbet, og dermed også i forskningsprojektet, uden at vide om I er kommet med i gruppeforløbet eller er i kontrolgruppen. Med jeres deltagelse kan vi forhåbentlig få ny og brugbar viden om, hvordan vi hjælper mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed godt tilbage til hverdagen.” siger Social- og ældreminister Astrid Krag, og fortsætter;

“Også en stor tak fra mig til jer, der har meldt jer som frivillige. Tak for at I deler ud af jer selv og de erfaringer I har, og dermed bruger dem til at hjælpe andre mennesker godt videre i livet.”

Videohilsenen fra Social- og ældreminister Astrid Krag markerer inklusionen af deltager nummer 200 i lodtrækningsforsøget, der skal dokumentere effekten af peer-indsatsen ‘Vejen til hverdagslivet’ – et ti ugers peer-gruppeforløb samt følgeskab, der laves af de frivillige peers. 

Deltagerne har selv valgt at tilmelde sig, da forsøget er et add-on til de eksisterende indsatser. Det eneste kriterie for at deltage er, at man selv skal opleve at ens hverdag ikke fungerer pga. psykisk sårbarhed. Som frivillig peer har man typisk fået de værste kriser lidt på afstand og er parat til at skabe gode rammer for at flere kan stå stærkere i hverdagen.

‘Vejen til hverdagslivet’ er forankret i Peer-Partnerskabet, der er stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Samlet skal der inkluderes 284 deltagere, for at sikre at det randomiserede forsøg har statistisk styrke til at udtale sig om den reelle effekt.

Forskningen gennemføres i et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Forskningsenheden Psykiatrisk Center København samt kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe. Forskningen er støtte af VELUX FONDEN.

Vi vil alle sammen gerne takke Social- og ældreminister Astrid Krag for hendes hilsen. Samtidig vil vi gerne sige et særligt tak for at skulderklappet går til deltagerne og de frivillige peers. Det er dem der er hele drivkraften i at vi som NGO’er og kommuner kan udvikle nye velfærdsløsninger sammen. 

Når psykisk sårbarhed påvirker ens hverdag er der meget man står alene med, både i form af uvished og konkrete udfordringer. Alligevel har vi hos alle 200 personer, der har meldt sig til forskningen, mødt et ønske om at gøre en forskel og give noget videre til andre. Det siger noget vigtigt om viljen og ønsket om at skabe bedre løsninger, hos borgere og frivillige.

For mange af dem, der har meldt sig til lodtrækningsforsøget, har det gjort en forskel at alle der varetager forskningen – lige fra forskere, medarbejdere i Peer-Partnerskabet og selvfølgelig også alle frivillige peers – selv har egne erfaringer med psykisk sårbarhed og psykiske vanskeligheder. Vi håber at vi på den måde – det samlet set – kan lykkes med noget af det, man ikke er lykkes med indtil videre i de mere traditionelle tilgange, herunder at have en effekt på menneskers recovery.

Sådan ser lodtrækningsforsøget ud

Gennemførelsen af det randomiserede forsøg bygger på et samarbejde, hvor kommuner kan henvise til peer-gruppeforløbet, som ligger i civilsamfundet. Selvhenvendelse er også mulig, da der kan være mange livssammenhænge, hvor gruppeforløbet er relevant uden man er i kontakt med ens hjemkommune. Det er to frivillige peers, der leder gruppeforløbet. Dertil er der mulighed for individuelt følgeskab fra en frivillig peer.

Forskningsprojektet begyndte i januar 2020 med en pilotfase. Den 15. december 2020 begyndte inklusionen af deltagere til det randomiserede forsøg. På grund af Corona, nedlukninger og andre restriktioner er inklusionsperioden blevet forlænget, for at nå inklusionsmålet. Forskningen forventes afsluttet den 1. januar 2023.

Hvad siger folk, når de melder sig

Vi tager altid en god samtale med mennesker, inden de beslutter sig for at deltage i lodtrækningsforsøget. Vi har fået lov til at skrive ned, hvorfor man ønsker at deltage, når man står i en situation, hvor psykisk sårbarhed betyder at ens hverdag ikke helt fungerer. Her er et lille udpluk:

2 kommentarer til “200 har nu meldt sig til lodtrækningsforsøget – se Astrid Krags tak til deltagere og frivillige peers”

  1. Pingback: Min psykiske sårbarhed er blevet en kvalifikation - Outsideren

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top