Flere skal stå stærkere i hverdagen - du kan
være med til at bane vejen.

Er du psykisk sårbar, eller har du oplevet psykiske kriser, kan du være med til at skabe ny viden og nye muligheder for mange andre psykisk sårbare, ved at deltage i lodtrækningsforsøget ‘Vejen til hverdagslivet,’ samtidig med, at du bliver klogere på dig selv.

Forskningen har til formål at skabe ny viden om, hvordan man kan stå stærkere i hverdagen, når man har oplevet alvorlige kriser eller lever med psykisk sårbarhed.

Vi undersøger effekten af et gratis peer-gruppeforløb, hvor man mødes to timer om ugen i 10 uger. Derudover kan man få følgeskab, som gør det lettere at tage nye skridt i hverdagen.

Gruppen ledes af frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder. Når vi støtter hinanden ud fra vores livserfaringer, kaldes det peer-støtte  – læs mere om peer-støtte her.

Forskningen bygger på erfaringer med, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor man kan dele erfaringer, støtte hinanden og få mod på nye skridt i tilværelsen.

Lige nu kan du være med, hvis du bor i en af de her kommuner:

 • København
 • Fredericia

Hvem kan deltage i forskningen

Du kan være med i forskningen, hvis du er over 18 år og du oplever, at noget ikke fungerer i din hverdag på grund af en psykisk krise eller psykisk sårbarhed. 

Vi har ingen krav til fx diagnoser eller lignende. Du bestemmer om du vil. 

Program for gruppeforløbet 'vejen til hverdagslivet'

Her kan du se programmet for det 10-ugers gruppeforløb, som forskningen handler om:

Sådan gør du:

1

Introduktionsmøde / personlig samtale

Kom og bliv introduceret til forskningen og gruppeforløbet. Klik på din by for at se dato og sted. Det er 100% uforpligtigende.

2

Meld dig til, hvis det er noget for dig

Når du har været til introduktionsmøde kan du beslutte dig om du vil være med i forskningen. Du behøver ikke beslutte dig med det samme. Du vil blive tilbudt en individuel samtale, hvis du har spørgsmål.

Til introduktionsmødet:

 • Du møder vores lokale koordinator og en af de frivillige
 • Du skal ikke dele mere om dig selv, end du har lyst til
 • Det varer i op til to timer
 • Vi er alt fra to til 10 deltagere
 • Du kan blive og stille spørgsmål bagefter.

Du forpligter dig ikke til noget!

Introduktionsmødet er kun så du kan høre mere og stille spørgsmål.

tekstbobbel-tilmeldingsformular(ny)

KLIK PÅ DIN BY:

Hvad siger andre, der har sagt ja til at deltage:

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen, hvis du gerne vil have vi kontakter dig. Fx hvis du vil høre mere om hvornår og hvor vi holder peer-gruppeintro eller hvis du har spørgsmål til peer-gruppeforløbet.

Vi beder kun om din email og telefonnummer for at vi kan kontakte dig.
Se også vores persondatapolitik.

Det er oftest lettest for os, at ringe til dig

Hvad er psykisk sårbarhed:

Psykisk sårbarhed kan optræde i ens liv på mange forskellige måder. Nogle af de mest almindelige er:

 • Du har, eller har haft, det psykisk dårligt med forskellige symptomer. Måske har du også fået en diagnose og behandling/støtte.
 • Du er i en særligt svær periode i dit liv – fx pga uddannelse, arbejdsløshed eller sygdom hos dig eller dine nærmeste.
 • Måske er der ikke en konkret årsag, men din hverdag er påvirket af, at du har svært ved at finde glæde ved ting og se en mening med det du gør.
Det kan også være du kalder det noget andet, fx psykisk sygdom.

Forskningen er også for dig, der prøver at håndtere din situation med hash/stoffer, spiseforstyrrelser og selvskade (eller noget helt tredje).

Hvad forsker vi i?

Vi forskel i hvilken forskel det gør, at gå i det 10-ugers peer-gruppeforløb og evt. få følgeskab, i forhold til dine egne behov, løsninger og muligheder i hverdagen. 

Eksempler på spørgsmål, fra spørgeskemaet:

 • Jeg har det bedre med mig selv
 • Jeg føler mig i stand til at tage chancer i livet
 • Jeg er i stand til at udtrykke min mening
 • Jeg føler at der er en mening med mit liv

Fordi det er forskning

Hvis du melder dig til forskningen bliver der trukket lod om du kommer med i gruppeforløbet eller i kontrolgruppen. 

Uanset hvilken gruppe du kommer i, mister du ikke retten til anden støtte og behandling.

Alt hvad vi laver er anonymt. Vi fortæller fx ikke kommunen om du deltager, møder op eller hvad det nu er. Du deler kun oplysninger med forskerne.

Vi forsker for at flere kan komme videre i livet. Alt for mange går i stå eller farer vild i deres problemer. Vi vil vise, at man kan godt tage hul på hverdagen, så den giver overskud og mening for en selv.

Når du melder dig til at forskningen hjælper du andre, ved at skabe ny viden om, hvordan vi sammen kan sikre, at kriser og psykisk sårbarhed ikke behøver betyde, at man skal opgive sine håb og drømme.

Hvem møder du, hvis du kommer med i gruppe?

Ingen gruppe er ens, og peer-grupperne er blandede ift. alder, køn, etnicitet og baggrund. Hvis du kommer i gruppe, vil du møde:

Dem, der for første gang oplever, at noget ikke fungerer i hverdagen.

Dem, der er der, på andres opfordring

Dem, der har gået i
grupper før

Tegning1fritskrb
Tegning2
Tegning3

Om ’Vejen til hverdagslivet’:

• Et gruppeforløb, der varer 10 uger med et fast program
• Der kan være op til 10 personer i gruppen
• Gruppen har åbent for optag de to første gange
• Gruppen ledes af to frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder
• Vi deler ikke, hvad der sker i gruppen med nogen. Deltagelse er anonymt
• Der er gratis at deltage.

I gruppen arbejder vi med:

Alle 10 gruppegange er beskrevet i en manual, der bygger på mange
års erfaring og forskning. De centrale temaer er:

 • At du kan finde ud af, hvad der vigtigst for dig, der hvor du er i dit liv
 • At du kan trække på andres erfaringer og spejle dig i mennesker,
  der forstår hvad du taler om
 • At få mere styr på, hvad har du lyst til at dele om dig selv med andre
 • At prøve at gøre noget nyt du gerne har villet
 • Hvordan kan man bede andre om hjælp
 • Hvordan kan man blive frivillig og møde nye mennesker

hvordan skal man have det?

Du bestemmer selv om du er klar til at melde dig til forskningen. Sådan her blev vi påvirket af vores psykiske sårbarhed – måske kan du genkende noget af det:

 • Angst, tristhed.
 • Lyst til at give op.
 • Svært ved at sove og finde ro.
 • En følelse af at være gået i stå / ikke vide hvad man kan gøre.
 • Tvivl om hvad der er muligt – og hvor meget man kan klare/tåle.
 • Mindre sammen med andre mennesker / holder sig væk fra andre
 • Holder op med at gøre ting, fordi man er usikker på andre og hvordan man reagerer.
 • Forskellige symptomer.

Når man har det sådan, vil man ofte gå alene med mange svære tanker og følelser. Det er helt normalt. Mange har det sådan – det er derfor vi laver grupper.

Et forskningsprojekt:

Peer-gruppeforløbet er kernen i vores forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om, hvilken forskel det gør, at møde andre i en gruppe, samt hvordan de temaer vi arbejder med gør en forskel, i forhold til der hvor du er i dit liv.

Ved at deltage og dele dine oplevelser  med forskerne, bidrager du direkte til forskningen, og er med til at hjælpe mange andre, ved at skabe viden som kan bruges både herhjemme og i udlandet.

Her kan du møde Chalotte, som er hovedforsker på ‘Vejen til hverdagslivet’:

EN PEER GRUPPE ER:

En peer‐gruppe baserer sig på hverdagens erfaringer med, hvad der skaber håb, overskud og troen på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper.

Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre, fordi vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.

Indholdet af peer‐gruppeforløbet bygger på vores arbejde siden 2008, med hvad mennesker siger er vigtigt for at have et godt hverdagsliv.

Peers har stået for udviklingen af projekt ”Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet”, og peers indgår i det forskningsteam, der evaluerer projektet. Læs mere om peer-støtte

GRUNDPRINCIPPERNE FOR GRUPPEN:

Håb
Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid
Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed
Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment
Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder. Peer-gruppearbejdet hjælper os hver især med at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over vores liv. I et tempo, der passer til os selv.

Q & A

Måske vil du gerne vide lidt mere før du tager til intro-workshoppen.
Her er nogle at de spørgsmål vi får oftest:

Nej. En peer-gruppe arbejder ikke ud fra kliniske modeller som bygger på fx diagnoser eller en særlig forståelse af menneskelige problemer.

Peer-grupper hjælper mennesker med at opdage og styrke det, der fungerer for den enkelte, på basis af erfaringsbaseret støtte og læring.

Ja. Vi fortæller ikke andre at du har meldt dig til gruppen. Vi fortæller heller ikke andre om du kommer eller ikke kommer.

Den viden om dig selv, du deler med forskerne, er underlagt de strengest mulige krav, og hvor nødvendigt godkendt af Videnskabs Etisk Komité. Du vil være fuldstændig anonymiseret.

Alle grupperne ledes af frivillige, der selv har egne, levede erfaringer med psykisk sårbarhed. De frivillige er uddannede i – og selv bruger grupperne til – at styrke deres egen mentale sundhed og stå stærkere i hverdagen.

De frivillige er ikke eksperter. De styrer tiden, men deltager også i diskussioner, deler deres følelser og oplevelser og lærer af andre i gruppen

Nej. Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et supplerende tilbud, som ikke erstatter andre tilbud du får.

Derfor er det også dig der bestemmer, om du vil deltage. Hvis du selv ønsker det, kan gruppeforløbet erstatte andre tilbud.

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder.

En peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand, og støtter andre, der stadig kan bruge en hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor alle kan dele deres erfaringer og følelser, og støtte hinanden. Det kan fx være i forhold til ting, der er svære at tale om med mennesker, der ikke har prøvet det selv – enten fordi andre ikke forstår, eller fordi man er usikker på, hvordan de vil reagere.

Læs mere om peer-støtte her

Nej. I din by samarbejder vi med kommunen under det, der hedder serviceloven §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund.

Grupperne holdes af Peer Partnerskabet, der er en forening stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Det kan du læse mere om her.

Samarbejdet betyder bl.a. at medarbejderne i kommunen ved mere om grupperne og lettere kan henvise til dem.

Besøg os på Facebook

På Facebook lægger vi løbende nye opslag på og deler fra andre.
Du kan lettere skrive direkte til os der.

Scroll til toppen