Slide Hvad går du alene med? Tid til forandring? Vil du med i en anonym gruppe? Hvad går du alene med? Tid til forandring? Vil du med i en anonym gruppe?

Flere skal stå stærkere i hverdagen - du kan
være med til at bane vejen.

Du kender det og vi kender det. Psykisk sårbarhed og alt der følger med. En hverdag, der ikke altid fungerer. At gå alene med alt for meget. De gode drømme, man stille og roligt glemmer. Vi har fået nok!

Bor du i København, Helsingør eller Fredericia, kan du nu deltage i et forskningsprojekt, hvor vi undersøger effekten af et gratis peer-gruppeforløb, hvor man mødes to timer om ugen i 10 uger. Derudover kan man få følgeskab, som gør det lettere at tage nye skridt i hverdagen.

Gruppen ledes af frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder. Det kaldes peers – læs mere længere nede.

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor man kan dele erfaringer og støtte hinanden.

Det her er noget for dig, der...

Du kan være med, hvis noget ikke fungerer i din hverdag, fordi du har været i krise eller oplever psykisk sårbarhed i din hverdag. Det kan vise sig på mange måder, fx:

 • Angst, tristhed og måske også en følelse af ikke at have flere kræfter til at kæmpe.
 • Det er svært at sove og finde ro.
 • En følelse af at være gået i stå i dit liv.
 • Du er usikker på fremtiden og hvor meget du kan klare.
 • Du mister håbet oftere end du plejer.
 • Du er mindre sammen med andre mennesker.
 • Du er i tvivl om, hvad du kan dele med andre – og hvem der kan forstå.
 • Måske mere konkret er der misbrug, begyndende spiseforstyrrelse, selvskade eller andet.
 • Du er nysgerrig på, hvordan andre håndterer deres udfordringer.

Ofte når man har det sådan, vil man gå alene med mange svære tanker og følelser. I gruppen finder man ud af, at det er helt normalt.

Fordi det er forskning

Hvis du melder dig til forskningen bliver der trukket lod om du kommer med i gruppeforløbet eller i kontrolgruppen. Uanset hvilken gruppe du kommer i, mister du ikke retten til anden støtte og behandling.

Alt hvad vi laver er anonymt. Vi fortæller fx ikke kommunen om du deltager, møder op eller hvad det nu er. Du deler kun oplysninger med forskerne.

Vi forsker for at flere kan komme videre i livet. Alt for mange går i stå eller farer vild i deres problemer. Vi vil vise, at man kan godt tage hul på hverdagen, så den giver overskud og mening for en selv.

Når du melder dig til at forskningen hjælper du andre, ved at skabe ny viden om, hvordan vi sammen kan sikre, at kriser og psykisk sårbarhed ikke behøver betyde, at man skal opgive sine håb og drømme.

sådan melder du dig til:

1

Introduktionsmøde / personlig samtale

Kom og bliv introduceret til forskningen og gruppeforløbet. Klik på din by for at se dato og sted. Det er 100% uforpligtigende.

2

Meld dig til, hvis det er noget for dig

Når du har været til introduktionsmøde kan du beslutte dig om du vil være med i forskningen. Du behøver ikke beslutte dig med det samme. Du vil blive tilbudt en individuel samtale, hvis du har spørgsmål.

Du kan selv melde dig til, og medarbejderne i København, Helsingør eller Fredericia kan hjælpe dig. Det letteste for dig, er at klikke på din by og melde dig til introduktionsmødet selv.

KLIK PÅ DIN BY:

Du forpligter dig ikke til noget, ved at komme til introduktion til gruppeforløb & forskningsprojekt.

Til introduktionsmødet:

 • Du møder vores lokale koordinator og en af de frivillige
 • Du skal ikke dele mere om dig selv, end du har lyst til
 • Det varer i op til to timer
 • Vi er alt fra to til 10 deltagere
 • Du kan blive og stille spørgsmål bagefter.
tekstbobbel-tilmeldingsformular(ny)

Hvem møder du i peer-gruppen?

Dem, der for første gang oplever, at noget ikke fungerer i hverdagen.

Dem, der er der, på andres opfordring

Dem, der har gået i
grupper før

Tegning1fritskrb
Tegning2
Tegning3
Generelt er peer-grupperne blandede ift. alder, køn, etnicitet og baggrund.

Download program

Program - peer-gruppeforløbet 'Vejen til Hverdagslivet'

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen, hvis du gerne vil have vi kontakter dig. Fx hvis du vil høre mere om hvornår og hvor vi holder peer-gruppeintro eller hvis du har spørgsmål til peer-gruppeforløbet.

Vi beder kun om din email og telefonnummer for at vi kan kontakte dig.
Se også vores persondatapolitik.

Det er oftest lettest for os, at ringe til dig

I gruppen arbejder vi med:

Alle 10 gruppegange er beskrevet i en manual, der bygger på mange
års erfaring og forskning. De centrale temaer er:

 • At du kan finde ud af, hvad der vigtigst for dig, der hvor du er i dit liv
 • At du kan trække på andres erfaringer og spejle dig i mennesker,
  der forstår hvad du taler om
 • At få mere styr på, hvad har du lyst til at dele om dig selv med andre
 • At prøve at gøre noget nyt du gerne har villet
 • Hvordan kan man bede andre om hjælp
 • Hvordan kan man blive frivillig og møde nye mennesker

Et forskningsprojekt:

Peer-gruppeforløbet er kernen i vores forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om, hvilken forskel det gør, at møde andre i en gruppe, samt hvordan de temaer vi arbejder med gør en forskel, i forhold til der hvor du er i dit liv.

Ved at deltage og dele dine oplevelser  med forskerne, bidrager du direkte til forskningen, og er med til at hjælpe mange andre, ved at skabe viden som kan bruges både herhjemme og i udlandet.

Grupperne er for:

Dig, der oplever, at noget ikke fungerer i din hverdag på grund af psykisk sårbarhed. Mange beskriver det som en følelse af at være gået i stå.

Du skal være over 18 år for at deltage.

Hvad er psykisk sårbarhed:

Psykisk sårbarhed er mange forskellige ting:

 • Du kan have haft en krise(r) før og fået diagnose & det hele
 • Du kan være i en særligt svær periode i dit liv – fx pga uddannelse, arbejdsløshed eller sygdom hos dig eller dine nærmeste.
 • Måske er der ikke en konkret grund, men din hverdag er påvirket af, at du har svært ved at finde glæde ved ting og se en mening med det du gør.

EN PEER GRUPPE ER:

En peer‐gruppe baserer sig på hverdagens erfaringer med, hvad der skaber håb, overskud og troen på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper.

Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre, fordi vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.

Indholdet af peer‐gruppeforløbet bygger på vores arbejde siden 2008, med hvad mennesker siger er vigtigt for at have et godt hverdagsliv.

Vores erfaringer er efterfølgende blevet sammenholdt med forskningen på området. Peers har stået for udviklingen af projekt ”Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet”, og peers indgår i det forskningsteam, der evaluerer projektet.

 

GRUNDPRINCIPPERNE FOR GRUPPEN:

Håb
Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid
Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed
Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment
Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder. Peer-gruppearbejdet hjælper os hver især med at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over vores liv. I et tempo, der passer til os selv.

Q & A

Måske vil du gerne vide lidt mere før du tager til intro-workshoppen.
Her er nogle at de spørgsmål vi får oftest:

Nej. En peer-gruppe arbejder ikke ud fra kliniske modeller som bygger på fx diagnoser eller en særlig forståelse af menneskelige problemer.

Peer-grupper hjælper mennesker med at opdage og styrke det, der fungerer for den enkelte, på basis af erfaringsbaseret støtte og læring.

Ja. Vi fortæller ikke andre at du har meldt dig til gruppen. Vi fortæller heller ikke andre om du kommer eller ikke kommer.

Den viden om dig selv, du deler med forskerne, er underlagt de strengest mulige krav, og hvor nødvendigt godkendt af Videnskabs Etisk Komité. Du vil være fuldstændig anonymiseret.

Alle grupperne ledes af frivillige, der selv har egne, levede erfaringer med psykisk sårbarhed. De frivillige er uddannede i – og selv bruger grupperne til – at styrke deres egen mentale sundhed og stå stærkere i hverdagen.

De frivillige er ikke eksperter. De styrer tiden, men deltager også i diskussioner, deler deres følelser og oplevelser og lærer af andre i gruppen

Nej. Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et supplerende tilbud, som ikke erstatter andre tilbud du får.

Derfor er det også dig der bestemmer, om du vil deltage. Hvis du selv ønsker det, kan gruppeforløbet erstatte andre tilbud.

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder.

En peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand, og støtter andre, der stadig kan bruge en hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor alle kan dele deres erfaringer og følelser, og støtte hinanden. Det kan fx være i forhold til ting, der er svære at tale om med mennesker, der ikke har prøvet det selv – enten fordi andre ikke forstår, eller fordi man er usikker på, hvordan de vil reagere.

Læs mere om peer-støtte her

Nej. I din by samarbejder vi med kommunen under det, der hedder serviceloven §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund.

Grupperne holdes af Peer Partnerskabet, der er en forening stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Det kan du læse mere om her.

Samarbejdet betyder bl.a. at medarbejderne i kommunen ved mere om grupperne og lettere kan henvise til dem.

Besøg os på Facebook

På Facebook lægger vi løbende nye opslag på og deler fra andre.
Du kan lettere skrive direkte til os der.

Scroll til toppen