Veje fra udenfor til indenfor – erfaringer fra hverdagslivet

Selvom mere end halvdelen af alle psykisk sårbare er ensomme og i risiko for social marginalisering, er det muligt at komme sig og få et godt liv. Det kræver dog, at den enkelte har mulighed for at løsrive sig fra rollen som modtager af andres hjælp, og blive deltager i sammenhænge, hvor man selv kan bidrage og være noget for andre.

Men der mangler tydelige svar på, hvad der fremmer denne bevægelse fra udenfor til indenfor, og hvilken rolle andre kan spille. Vi skal derfor lære af dem, der på egen krop kender til psykisk sårbarhed, og som selv har fundet en vej til et hverdagsliv sammen med andre.

Den 30. august fra 13:30 – 15:30 giver Peer-Partnerskabet, Grib København og Fountain House ordet til mennesker, der selv har erfaring med at bevæge sig fra udenfor til indenfor.

Til webinarer faciliterer Ph.D. Agnete Neidel en undersøgende samtale med psykisk sårbare, hvor målet er at være nysgerrig på deres konkrete erfaringer med at have været i udsatte positioner og bevæge sig ind i nye konstruktive fællesskaber.

Til webinaret vil du også kunne drøfte dine aktuelle spørgsmål/erfaringer med udenfor/indenfor, med de andre deltagere.

Det er gratis at deltage.

Formålet med webinaret er, at:

  • blive klogere på, hvad der fremmer at bevægelsen fra udenfor til indenfor.
  • belyse betydningen af at skifte rolle fra modtager til deltager.
  • skabe en bedre forståelse af, hvilken rolle medarbejdere, netværk og civilsamfunds-organisationer, kan spille i menneskers recovery.

Webinaret henvender sig især til:

  • Dig, der arbejder på social og sundhedsområdet
  • Dig, der har psykisk sårbarhed tæt inde på livet – enten dig selv eller som pårørende
  • Organisationer i civilsamfundet, som har fokus på større mangfoldighed.

Er din baggrund en anden, er du selvfølgelig også velkommen til at deltage.

Program

13:15

Vi åbner Teams-rummet

13:30

Velkomst

13:40

Oplæg: Om betydningen af deltagelse i hverdagslivet for ens muligheder for at komme sig
v. Ph.D. Agnete Neidel

13:55

At gøre dørtrinet til omverdenen lavere – tre erfaringer fra praksis
v. Klavs Serup Rasmussen (Peer-Partnerskabet), Bjarke Solkjær (Grib København) og Mogens Seider (Fountain House)

14:10

Fra udenfor til indenfor – Samtale med tre personer med psykisk sårbarhed, der selv har fundet en vej fra udenfor til indenfor.
Samtalen faciliteres af Ph.D. Agnete Neidel

14:40

Pause

14:50

Breakout rooms i 20 minutter – her kan alle, der deltager i webinaret, drøfte egne aktuelle spørgsmål og erfaringer med udenfor/indenfor, med de andre deltagere.

15:10

Opsamling og deling fra drøftelserne i breakout rooms

15:25

Afrunding & tak for i dag

Sådan deltager du:

Det er gratis at deltage i webinaret, der afholdes den 30. august fra 13:30 – 15:30.

Du deltager i webinaret ved at klikke på dette link eller kopiere det ind i din browser:

  • [Link er fjernet efter webinaret blev afholdt]

Linket fører direkte til webinaret den 30. august.

Vi åbner rummet kl. 13:15, så du kan logge på lidt før, hvis du lige skal tjekke teknikken.

Arrangører:

Om arrangørerne og medvirkende

Peer-Partnerskabet er dannet af SIND og Det Sociale Netværk, og arbejder for, at peer-støtte, bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte samt skabe ny viden om peers.

Agnete Neidel har skrevet Ph.D. om recovery-orienteret arbejde i socialpsykiatrien. Hun arbejder med at styrke adgangen til deltagelse, demokrati og indflydelse på udsatte-området. Agnete har særligt fokus på hvordan flere får en stemme i samtalen om hvordan vi indretter velfærdssamfundet.

Grib København er Københavns Kommunes §82 tilbud, som tilbyder forløb, der fokuserer på deltagernes sociale netværk, kompetencer og giver styrket ejerskab for eget liv. Der er fokus på brobygning til nye aktiviteter og fællesskaber.

Fountain House eksisterer for at skabe arbejdsmæssige og sociale fællesskaber, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer i stedet for patienter eller klienter og får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, den enkelte selv bestemmer.

Har du spørgsmål til webinaret?

Hvis du har spørgsmål til webinaret, kan du kontakte os her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top