Opsamling fra webinaret ‘Veje fra udenfor til indenfor’

Den 30. august deltog 60 personer fra kommuner, region og civilsamfund i webinaret “Veje fra udenfor til indenfor,” der var stablet på benene i et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Grib København og Fountain House.

Til at gennemføre webinaret fik vi hjælp af Agnete Neidel, der beskedent har valgt titlen PhD, selvom vi i Peer-Partnerskabet bruger ganske meget tid på at undervise socialfaglige medarbejdere i hendes artikler om i betydningsfulde faktorer i social inklusion.

Her kan du se en kort opsummering af webinaret. Det primære i webinaret var muligheden for at lære af dem, der på egen krop kender til psykisk sårbarhed, og som selv har fundet en vej videre i hverdagslivet. Da Alexandra, Kristine og Christian ikke har ønsket at interviewet med dem bringes, er webinaret klippet op i en række bidder, som er lette at gå til.

Baggrunden for webinaret:

Selvom mere end halvdelen af alle psykisk sårbare er ensomme og i risiko for social marginalisering, er det muligt at komme sig og få et godt liv. Det kræver dog, at den enkelte har mulighed for at løsrive sig fra rollen som modtager af andres hjælp, og blive deltager i sammenhænge, hvor man selv kan bidrage og være noget for andre.

Men der mangler tydelige svar på, hvad der fremmer denne bevægelse fra udenfor til indenfor, og hvilken rolle andre kan spille. Vi skal lære af dem, der på egen krop kender til psykisk sårbarhed, og som selv har fundet en vej til et hverdagsliv sammen med andre. Du kan også læse mere om den brobyggende indsats vi arbejder med i Peer-Partnerskabet.

Webinarets formål:

 • At blive klogere på bevægelsen fra udenfor til indenfor.
 • At belyse betydningen af at gå fra modtager til deltager.
 • At skabe en bedre forståelse af, hvilken rolle medarbejdere, netværk og civilsamfunds-organisationer, kan spille i menneskers recovery.

Oplæg:

Om betydningen af deltagelse i hverdagslivet for ens muligheder for at komme sig

v. PhD Agnete Neidel

Hvad siger forskningen:

Der er et stigende fokus på deltagelse, medborgerskab og social inklusion, som bunder i forskningsmæssig viden om:

 • At sociale relationer og netværk gør en positiv forskel ifht. recovery
 • At adgangen til positive sociale roller i samfundet gør en positiv forskel ifht. recovery
 • At psykiske vanskeligheder ofte fører til/indebærer social eksklusion – og at eksklusion forringer den mentale sundhed

Samtidig er den behandling og støtte man kan få, ikke en neutral aktør. Litteraturen har vist:

 • At professionelle systemer har tendens til at sætte fokus på individet og på systemmuligheder, frem for sociale netværk og samfundsdeltagelse
 • At professionelle tilbud ofte er relativt svagt forbundet med det lokalsamfund de er placeret i (deler eksklusionen med brugerne).

3 former for social kapital (som der er ulige adgang til):

Agnete Neidel genemmgik de forskellige former for social kapital, og deres betydning for ens muligheder i livet.
De tre former er:

 • Samlende (at kende nogen vi kan regne med. Gensidigt støttende relationer)
 • Brobyggende (At kende nogen der kender nogen. Relationer der giver adgang til muligheder)
 • Forbindende (at kende nogen der kan give adgang til indflydelse. At kende nogen på tværs af hierakier)

Om de forskellige deltagelsesformer:

Her fortæller Agnete Neidel om forskellige deltagelsesformer og de mulige positioner man kan have i forskellige sammenhænge, og hvilke overvejelser der er væsentlige i forståelsen af de måder mennesker deltager på. Det handler om rammer og muligheder for deltagelse, og om hvad de deltagelsesformer man oplever, fortæller om rammerne for deltagelsen.

(Klik for at forstørre)

De vigtigste byggesten i at skabe forandringen:

Det væsentligste spørgsmål i samarbejdet med mennesker i udsatte postioner er, hvordan man kan skabe rum for mobilisering af handlekraft og adgang til at gøre noget i verden. Agnete Neidel gennemgår her behovet for en større grad af tværgående samarbejde samt at der gives plads til en langt større grad af udforskning af, hvad der er muligt.

(klik for at forstørre)

Oplæg:

At gøre dørtrinet til omverdenen lavere – tre erfaringer fra praksis

Efter Agnetes oplæg fulgte tre eksempler fra praksis med, hvordan der kan arbejdes med at skabe gode rammer for øget deltagelse i hverdagslivet og hvad det kræver af både indsats og borgere.

“De synes vi er enormt beskyttende”
Mogens Seider, direktør for Fountain House, fortæller om de mange mekanismer og logikker i hverdagen som dukker op, når man søger at skaber flere muligheder for deltagelse. Fountain House har startet et samarbejde med Rotary, som på mange måder har været et spejl for de logikker man selv kan overse i hverdagen. Fx sagde medlemmerne i Rotary som noget af det første, at de synes at medarbejderne var enormt beskyttende i præsentationen af hvad brugerne i Fountain House kan.

“At man kan finde noget derude, der matcher med en”
Bjarke Solkjær fortæller om hvordan Grib København arbejder med at skabe gode rammer for deltagelse. Grib København er et §82 tilbud i Københavns Kommune. Tilgangen kræver bl.a. at der ikke er en fast dagsorden for de borgere, der træder ind i Grib København, og at man er i stor berøring med omgivelserne. Bjarke deler også sine overvejelser om, hvordan Grib København kan bidrage til at borgerne føler, at de på en tryg måde kan tage nye skridt, som også kræver organisatoriske overvejelser om, hvordan man kan arbejde tæt sammen med relevante samarbejdspartnere.

“Vi er der, hvor man ellers er alene”
Klavs Serup Rasmussen fortæller om Peer-Partnerskabets forsøg på at skabe nye løsninger med udgangspunkt i de behov man har som menneske i krise eller ramt af psykisk sårbarhed. Målet er at skabe rammer for konstruktive udforskningsfællesskaber, hvor man sammen skaber løsningerne på de problemer, der stopper en i hverdagen. En væsentlig del af overvejelserne bag Peer-Partnerskabets lodtrækningsforsøg handler samtidig om at styrke mulighederne for brobygning mellem kommune og civilsamfund.

Arrangører:

Om arrangørerne og medvirkende

Peer-Partnerskabet er dannet af SIND og Det Sociale Netværk, og arbejder for, at peer-støtte, bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer. Derudover vil vi løbende give flere adgang til peer-støtte samt skabe ny viden om peers.

Agnete Neidel har skrevet Ph.D. om recovery-orienteret arbejde i socialpsykiatrien. Hun arbejder med at styrke adgangen til deltagelse, demokrati og indflydelse på udsatte-området. Agnete har særligt fokus på hvordan flere får en stemme i samtalen om hvordan vi indretter velfærdssamfundet.

Grib København er Københavns Kommunes §82 tilbud, som tilbyder forløb, der fokuserer på deltagernes sociale netværk, kompetencer og giver styrket ejerskab for eget liv. Der er fokus på brobygning til nye aktiviteter og fællesskaber.

Fountain House eksisterer for at skabe arbejdsmæssige og sociale fællesskaber, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer i stedet for patienter eller klienter og får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, den enkelte selv bestemmer.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top