Vær med til at give psykiatriens brugere større indflydelse på eget forløb

Midtvejsevent den 5. oktober 2021

Sæt din viden og erfaringer i spil, og vær med til at skabe en ny metode, der giver brugerne en endnu større rolle i tilrettelæggelsen af den enkeltes indsats.

Siden starten af 2021 har peers og deres kollegaer, i regioner og kommuner, arbejdet med ‘personlige-statements’ – en recovery-orienteret måde at inddrage brugernes personlige mål og præferencer i tilrettelæggelsen af den enkeltes forløb. Til midtvejseventet vil du være med til at bygge videre på erfaringerne herfra.

Metoden, du er medudvikler af, skal kunne bruges på tværs af ambulant psykiatri, døgnafsnit, kommunal myndighed og udfører i socialpsykiatrien.

Midtvejseventet er for dig, der er peer, social ell. sundhedsfaglig medarbejder på psykiatriområdet, eller som er bruger af psykiatrien. Du kan være fra region, kommune
eller civilsamfund.

Du kan ikke melde dig til her. Denne side indeholder blot yderligere informationer om eventet.

Arrangementet er en del af projekt ‘Peers som recovery-guider,’ der gennem aktionslærings-forløb og opsamlingsevents udvikler ny recovery-orienteret praksis, som både skal bidrage til at flere kommer sig og styrke samarbejdet mellem peers og kollegaer.

Efterfølgende udbydes uddannelse i metoden,
i hele landet.

Program:

  9:00 – 10:00Ankomst & morgenmad
10:00 – 10:20Velkomst & film med Kenneth
10:20 – 10:50Brugerindflydelse: Hvordan kommer vi i mål?
Oplæg v. Lisa Korsbek, programleder for fællesbeslutningstagning i Region Syddanmark, om værdien og udfordringerne ved brugerinddragelse i organisationer.
10:50 – 11:05Pause
11:05 – 11:30Direkte fra praksis: hvad bliver muligt,
når vi spørger på nye måder
Oplæg fra peer og kollega om deres erfaringer med Power Statements i samarbejdet med brugerne.
11:30 – 11:50

Læringen fra aktionen – hvad siger brugerne, peers og ledere
v. Klavs Serup Rasmussen – opsamling på læringen fra brugen af personlige statements i mødet mellem brugere & indsats.

11:50-12:30Deltagerne kortlægger: Hvad gør vi
i praksis når… (del 1)
Kortlægning af væsentlige barrierer og forudsætninger i hverdagen i regioner og kommuner for at give psykiatriens brugere større indflydelse på eget forløb – vi blander jer på tværs af indsatser.
12:30-13:15Frokost
13:15-14:15Deltagerne kortlægger: Hvad gør vi i praksis når… (del 2)
På basis af kortlægningen konkretiseres, hvad der er vigtigt at tage højde for og undersøge, når projektet påbegynder sit 2. aktionslæringsforløb i december – og hvad man har lyst til selv at prøve af.
14:15-14:30Pause
14:30-15:15Fælles opsamling
Tydeliggørelse og drøftelse af fælles læringspunkter.
15:15-15:30Praktiske oplysninger & tak for i dag

Siden starten af 2021 har peers og deres kollegaer, i en række regioner og kommuner, arbejdet med ‘personlige statements‘ – en recoveryorienteret måde at inddrage brugernes personlige mål og præferencer i tilrettelæggelsen af den enkeltes forløb.

Afprøvningen er foregået ved, at peers har introduceret brugere for ‘personlige-statements,’ hvorefter brugeren har lavet ét eller flere Power-statements, enten sammen med peer eller på egen hånd.

Efterfølgende har enten brugerne selv anvendt deres Power Statements til fx. et møde – eller drøftet dem med peers og kollegaer.

Strukturen for et personligt statement er:

Metodisk hører ‘personlige statements‘ under feltet Fælles Beslutningstagen (SDM). Power statements omhandler den del af SDM, der betegnes præferencer og personlige mål.

Præferencer omhandler den hjælp og støtte man ønsker eller ikke ønsker.

Et personligt statement skal bidrage til, at brugeren bidrager med værdifuld viden om sig selv og om hvad der er vigtigt for vedkommende, samt hvad der efterspørges behandling og støtte til.

Dette skaber et godt udgangspunkt for at tage fælles beslutninger og det videre samarbejde.

I perioden juli til september 2021 samler vi op på de interviews vi har haft med brugere, peers, kollegaer og afdelings/daglige ledere vi har interviewet, om erfaringerne med brug af personlige statements.

Foreløbig tyder meget på, at personlige statements kan gøre tilgangen til brugere mere personcentret, og samtidigt styrke samarbejdet mellem brugere, peers og resten af temaet, i planlægningen af den enkeltes forløb.

Personlige statements imødekommer tilsyneladende et behov hos især brugerne, peer-medarbejdere og øvrigt personale, samtidig med at behovet er forskelligt for de tre grupper.

Har du spørgsmål?

Kontakt projektkoordinator Nis Bjarnhof på: nis@peernet.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top