Handlekraft kræver handlerum – et bidrag til den internationale debat

I det nye nummer ‘Lived experiences in mental health in a diverse world’ fra World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) indgår beskrivelserne fra psykisk sårbare i Danmark under Coronakrisen.

Nedlukningerne og restriktionerne som følge af Corona og Covid-19 førte til den absolut største ændring i samspillet mellem psykisk sårbare og velfærdsindsatserne i nyere tid.

Konklusionen er klar: Det ‘nye normale’ under nedlukningerne skabte en unik mulighed for mange psykisk sårbare, for at tage magten over hverdagen og skabe positive forandringer for sig selv.

Af Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent og medudvikler af projekt Håb
og Selvbestemmelse i hverdagslivet.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i levede (peer-erfaringer) og afspejler at vi ikke kunne genkende mange af de systembårede narrativer om psykisk sårbare under Corona. Således bygger båder undersøgelser og artikel på en styrkebaseret tilgang.

Artiklens konklusioner – kort:

Kan du selv strukturere din hverdag og din tid, var de betingelser som opstod under Corona ikke vanskelige at håndtere.

One core strength seems to be the ability to create a meaningful and enjoyable daily structure (when necessary), even when you may be on your own and there is nothing outside yourself, creating it for you. This ability seems to be the central difference between those in the survey, who experienced greater wellbeing during the lockdown of spring 2020, and those who felt worse.

Nedlukningerne skabte samtidig en særlig situation, hvor det var muligt at skabe og genskabe bånd til andre mennesker, på en ny måde, fordi alle stort set var i samme båd.

The empowering part of what Topor calls a shared process, seems to unfold when it is possible to create or recreate ties to others in a constructive way based on your skills and knowledge, and not hindered by limiting cultural stereotypes of being normal or not normal.

Referencen til Alain Topor er beskrevet i denne artikel.

Endelig rejser artiklen spørgsmålet, hvorfor den behandling og støtte der findes, ikke bygger mere på de styrker og kompetencer, som de fleste psykisk sårbare tydeligvis har.

Baggrund:

Artiklen i WAPR Bulletin baserer sig på en undersøgelse med 83 respondenter med forskellige psykiske problemer. Den oprindelige undersøgelse blev fulgt op ved at samle ni personlige historier og til sidst undersøge uventede resultater af nedlukningen på en udforskende workshop med otte servicebrugere og et personale i oktober 2020.

Arbejdet er blevet udført at Klavs Serup Rasmussen, som frivillig i Foreningen Outsideren, der i sit arbejde er projektansvarlig i Peer-Partnerskabet. Indsamlingen af beretninger og workshoppen blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter, SUS.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top