Heldagskonference for peer-medarbejdere 6. december

Peer-feltet har udviklet sig fra spredte udviklings-initiativer til at være hverdag mange steder. Med 250-300 lønnede peers på landsplan er der både indadtil og udadtil et stigende behov for tydelighed, omkring hvad kernen af peer-støtte er, og hvordan man som peer  støtter andre bedst muligt i at komme sig.

Vejen herfra rummer en række dilemmaer, som også er kendt i udlandet. Skal peer-støtten fx professionaliseres, eller vejer autenticitet og ligeværdighed tungest? 

Samtidig skal hverdagen med kollegerne fungere, og hvor stiller man sig bedst i krydsfeltet mellem de traditionelle tilgange og egentlige recovery-orienterede praksisser?

Udviklingen afspejles i de regioner og kommuner, der har arbejdet længst med peer-støtte. Her er der et voksende fokus på at formulere faglige standarder for peer-arbejdet. En øget standardisering kan skabe tydelighed om peer-arbejdet, men kan også begrænse den fleksibilitet og individualisering, som er afgørende i recovery-orienteret praksis. Hvordan kan meningsfulde faglige standarder egentlig se ud?

Hvad siger dem, du er peer for? Recovery giver borgerne mere ansvar, men får de også mere indflydelse? I udlandet er borgerens stemme, værdier og rettigheder en hjørnesten i peer-arbejdet. Men hvad er dine muligheder. Kan du stå ved siden af borgerne – eller er du mest af alt en del af det professionelle team?

Med udgangspunkt i den nyeste forskning i peer-støtte, vil heldagskonferencen den 6. december arbejde med disse dilemmaer og spørgsmål. 

Resultatet af dagen er vores eget, og kan bruges som det giver mening. Målet er at skabe svar på, hvilke rammer og tilgange der bedst understøtter peer-arbejdet, og dermed kvalificere peer-feltet både indad- og udadtil. 

Vi håber, du har lyst til at deltage.

For hvem:

Arrangementet er for lønnede peer-medarbejdere.
Der er ca. 55 pladser, som fordeles ligeligt på landsplan.

Hvad koster det:

Deltagelse er gratis, og vi refunderer dine udgifter til transport. Tak til TrygFonden for støtte.

Arrangører:

Heldagskonferencen er arrangeret af Peer-Partnerskabet i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien i Region Sjælland og Københavns Kommune. Arrangementet er en del af projekt ’Peers som recovery-guider.’

Hvor og hvornår:

Onsdag den 6. december 2023.
Fra kl. 10 – 15:30 (morgenmad fra kl. 9)
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
Find vej

Program:

09.00 – 10.00

Ankomst & morgenmad. Du bestemmer selv, hvornår du ankommer.

10.00

Velkomst og introduktion til dagens program.

Gennemgang af den forskningsmæssige viden om, hvad der bevirker, at peer-støtte gør en forskel.

Drøftelse i grupper: Skal peer-støtten professionaliseres mere? Hvordan sikres samtidig autenticitet og ligeværdighed? Derefter opsamling i plenum.

Drøftelse i grupper: Hvad er gode rammer peer-arbejdet? Derefter opsamling i plenum.

12:15 – 13:00

Frokostpause.

Drøftelse i grupper: Hvordan indgår borgernes behov i udviklingen af peer-støtte? Derefter opsamling i plenum.

13:55 – 14:30

Sammenfatning i grupperne af oplæg til faglige standarder for peer-medarbejdere.

Plenum: Præsentation af oplæg til faglige standarder, værdigrundlag eller hvad man har valgt at udarbejde.

15:10 – 15:30

Afsluttende bemærkninger & tak for i dag.

OBS! Kun venteliste

VENTELISTE til heldagskonference d. 6. december

Skriv navnet på den region, kommune, forening eller private organisation du er ansat i.
Du bedes kun svare for den periode, hvor du har været ansat som peer. Frivilligt arbejde skal ikke opgives i denne sammenhæng.
Fx hvis du underviser, er koordinator eller andet.

OBS: Venteliste.

Her kan du tilmelde dig heldags-konferencen den 6. december i Odense.

Du er først tilmeldt når du modtager bekræftelse fra os. Der er pt. venteliste.

Bemærk tilmelding er kun for lønnede peers.

Der er ca. 55 pladser, som fordeles ligeligt på landsplan. Vi tilstræber en ligelig fordeling af deltagere fra hele landet, og samler derfor tilmeldinger lidt til bunke, før vi fordeler pladserne. 

Du kan derfor regne med at høre fra os indenfor 1-2 uger.

Læs mere om, hvordan vi passer på dine data i vores persondatapolitik.

1 kommentar til “Heldagskonference for peer-medarbejdere 6. december”

  1. Hvorfor kan man ikke deltage som ulønnet peer-arbejder? Jeg kunne godt tænke mig at deltage i konferencen, selv om jeg p.t. ikke har lønnet peer-arbejde.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top