Tak for et fantastisk peertræf

Den 11. maj 2023 var Peer-Partnerskabet vært for et landsdækkende peertræf for i alt 55 lønnede- og frivillige peers fra 4 regioner. Træffets tema var ‘Din praksis i fokus’ og tog udgangspunkt i en bottom-up proces, hvor de eneste eksperter i rummet var peers selv. Her kan du læse om de væsentligste erfaringer fra træffet. 

Træffet den 11. maj var en del af samarbejdsprojektet ‘Peers som Recovery-guider’ som arbejder for at flere kommer sig, hvilket indebærer en omstilling af støtten til mennesker med psykiske lidelser fra at være symptom- og problembaseret til at være styrkebaseret og målfokuseret.

Som en del af dette har man i alle regioner og mange kommuner har introduceret peer-støtte for at fremme omstillingen til recovery-orienteret praksis. De forskellige uklarheder omkring, hvad der konkret kendetegner recovery-orienteret praksis, stiller dog store krav til den enkelte peer, der forventes både at kunne vise vejen samt fungere i den eksisterende praksis.

Træffet var derfor en mulighed for at samles som peers og tydeliggøre, hvad man som peer oplever er væsentligt og værdifuldt i forhold til ens opgaver og samspil med både kollegaer og brugere.

Det følgende er en opsamling af de væsentligste temaer, der blev drøftet på træffet.

TEMA 1

De vigtigste forandringer vi skaber

Blandt deltagerne var der bred enighed om, at man som peer bidrager til meningsfulde forandringer på flere måder:

De forandringer der blev lagt mest vægt på i den direkte støtte til andre, var oplevelsen af at styrke mennesker i at tage kontrollen tilbage over hverdagen gennem støtte til at tage selvstændige beslutninger. Heri ligger også hvordan man som peer er med til at give håb og nedbryde tabuer omkring psykisk sårbarhed og kriser for borgerne.

Som kollega beskrev deltagerne især oplevelsen af at skabe en lavere grad af ’dem-og-os’ kultur mellem de fagprofessionelle og borgerne. Samtidig var flere af deltagerne med til at bygge bro både til lokalområdet og de andre faggrupper med borgerne.

Generelt opleves at deltagerne at man som peer er med til at øge forståelsen for psykisk sårbarhed, og fremhæve hvor vigtig en rolle levede erfaringer kan spille i hverdagen.

TEMA 2

At være peer kræver...

Deltagerne drøftede kerneelementerne i deres praksis og hvad der er væsentligt for at lykkes med at gøre en forskel for andre. 

Det kræver både en forståelse af ens egen recoveryproces samt bevidsthed om egne grænser i mødet med både brugere og kollegaer. 

Man lykkes ikke alene som peer. Det kræver et støttende arbejdsmiljø med kollegial sparring og opbakning fra ledelsen samt mulighed for supervision og videreuddannelse. 

Mange af deltagerne beskrev, at man kan føle sig alene i arbejdet som peer, da man ofte er den eneste, og derfor er det vigtigt at have et netværk bestående af andre peers.

En ønsket forandring

De deltagende peers på træffet savnede også anerkendelse og respekt for deres peerarbejde og at flere kendte til den forskel, peerstøtte gør i praksis. Derudover savnede de deltagende peers tydelige rammer for peerarbejdet med en fælles funktions- og fagbeskrivelse, der giver mulighed for samme rettigheder og muligheder i arbejdet som peer, herunder ønsket om en ensrettet peeruddannelse. Der var også en drøm om et organiseret landsdækkende netværk for peers med fokus på kompetenceudvikling og vidensdeling, som ville gøre det lettere at mødes med andre peers og opleve, at man ikke står alene.

Træffet gav de deltagende peers en hjemmebane, hvor de var eksperterne. Vi håber fællesskabet fra dagen kan være et rygstød videre ud i praksis og tydeligt vise, at selvom man kan føle sig alene i sin praksis, så er der mange peers på landsplan, som man står sammen med. Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer på peerområdet, for hvor blev det bare tydeligt, at peers kan noget, som ingen andre kan!  

Skal du med på vores næste træf?

Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her. I vores nyhedsbrev vil du modtage information om kommende begivenheder, Peer-Partnerskabet afholder, viden om peerstøtte, psykisk sårbarhed, frivillighed og mange andre ting. 

Baggrunden for træffet

Recovery anerkendes på styrelsesniveau, samt i regioner og kommuner. Men det har vist sig vanskeligt for de traditionelle indsatser at omsætte viden om recovery til konkret praksis.

Der er dog efterhånden en vis viden om, hvad der karakteriserer recovery-orienteret praksis. Generelt fremhæves et fokus på personcentrering, samarbejde og ligeværdighed. Dertil fremhæves peer-støtte som væsentlig. Peer-støtte er gensidig støtte på basis af levede erfaringer.

Socialstyrelsen konkluderede i 2018, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces samt, at ”peer-støtte udgør en unik og virksom ressource for modtagere og ydere af peer-støtte samt for de organisationer, der har peers ansat.”

Peers’ erfaringsbaserede tilgang er grundlæggende anderledes end de traditionelle indsatser. Af samme grund er en af de centrale erfaringer med peer-støtte behovet for en klar forståelse af, hvilke opgaver peers varetager (Sundhedsstyrelsen).

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at tydeliggøre både peer-rollen og mulighederne i samarbejdet. Dette er typisk en proces, der må tages i flere skridt. Målet er både, at man som peer oplever at kunne sætte sine levede erfaringer i spil, men også at sundheds- og socialfaglige medarbejdere oplever at blive styrket og i stand til at anvende deres faglige kompetencer til at fremme menneskers recovery.

Træffet er en del af projekt ‘Peers som recovery-guider,’ der drives af Peer-Partnerskabet i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, PsykInfo i Region Sjælland, Københavns Kommune og Peer-Netværket Danmark. Projektet er støttet af TrygFonden. 

Træffet blev illustreret af Michael Eriksen fra Visuel Retning. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top