Stort potentiale for at give psykiatriens brugere større indflydelse

Ny rapport viser store muligheder i både regioner og kommuner for at give psykiatriens brugere større indflydelse på eget forløb. Det er gode nyheder, da målet i den offentlige sektor er at give borgernes stemme en større rolle. Rapporten viser også at peer-medarbejdere har en vigtig rolle som brobyggere mellem bruger og indsats. Rapporten er udarbejdet med støtte fra TrygFonden og Sundhedsstyrelsen.

”Vi ved, at mennesker kan komme sig. Men det har vist sig overordentlig vanskeligt at omsætte den viden til praksis. Vi har brug for konkrete metoder, der skaber bedre forbindelse mellem menneskers liv og det man kan hjælpe med i regioner og kommuner. Det er nødvendigt for at hjælpe folk videre.” siger Knud Kristensen, der er formand for Peer-Partnerskabet, der er etableret af Det Sociale Netværk og SIND.

Siden februar 2021 er en ny metode blevet afprøvet på psykiatriske afdelinger og i den kommunale socialpsykiatri. Fire regioner og to kommuner har deltaget i afprøvningen. Metoden hedder ’personlige statements’ og kan tydeliggøre, hvad psykiatriens brugere ønsker hjælp til, og hvordan hjælpen skaber værdi i den enkeltes hverdag.

Erfaringerne fra afprøvningen er samlet i en ny rapport, der offentliggøres i dag. Rapporten viser, at der er et stort potentiale for at give psykiatriens brugere større indflydelse på den hjælp de får. Det kræver dog at der skabes bedre plads til brugernes stærke sider. Behovet for nye metoder i samarbejdet understreges af, at mange har oplevet at modtage hjælp som ikke gav mening i forhold til deres livssituation

Peers som bindeled

Peer-medarbejdere er en ny medarbejdergruppe, og har været centrale i afprøvningen af ’personlige statements.’ En peer har personlig erfaring med psykiske vanskeligheder og har ofte selv prøvet at være patient i psykiatrien. For blot nogle år siden, var der ganske få peer-medarbejdere. Nu er der over 200 ansat i regionale og kommunale tilbud.

Ansættelsen af peers er et stort fremskridt. Det bringer konkrete levede erfaringer på banen, om hvad der gør en forskel, og derfor kan peer-medarbejdere i særlig grad bygge bro mellem menneskers liv og behandlingen,” siger Knud Kristensen.

Under afprøvningen af metoden har peers været bindeleddet mellem brugerne og det social- og sundhedsfaglige personale. Erfaringerne viser, at man allerede har et godt samarbejde på tværs, men mange peers ønsker at være endnu tydeligere i rollen som brobygger og kollega.

”Personalet ved godt, at jeg er der, men de glemmer ofte at henvise til mig. Det er dog blevet meget bedre efter jeg begyndte at lave personlige statements. Men jeg vil gerne inddrages meget mere…” – peer i rapporten.

Ledere: Fortsæt!

Ledernes oplevelse af den ny metode er, at den kvalificerer brugerne til samarbejdet – ikke bare med indsatsen, men også til bedre at kunne beskrive ens situation og støttebehov overfor familie, venner m.m.

”Personlige statements forekommer særligt nyttige for brugere, der ikke allerede kender psykiatrien ind og ud.” – leder i rapporten.

Samtidig er samarbejdet mellem de forskellige medarbejdere, herunder peers, blevet styrket og lederne giver derfor grønt lys til at videreudvikle metoden.

Nye løsninger skabes på tværs

Afprøvningen er sket gennem et samarbejde mellem Peer-Partnerskabet og Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark.  Samarbejde bringer de bedste erfaringer på tværs med brugerinddragelse, samarbejde og peer-støtte sammen, og fortsætter indtil 2023.

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte koordinator Nis Bjarnhof på 40370234 eller mail: ‘nis@peernet.dk’

Fakta:

Rapporten samler op på erfaringerne fra et aktionslæringsforløb, der er gennemført fra februar-maj 2021. I aktionen deltog 13 lønnede peer-medarbejdere og deres kollegaer. Deltagerne var fordelt på fire regioner og to kommuner i hhv. øst og vest.

Formålet med aktionen var at undersøge, om en bestemt måde at arbejde med psykiatribrugeres præferencer på, kaldet personlige statements kan understøtte en mere inddragende og recovery-orienteret tilgang i samarbejdet mellem bruger, peer og kollegaer. Målet har samtidig være at foretage en indledende undersøgelse af implementerbarheden af personlige statements.

Personlige statements skal bidrage til, at brugere, der fx indlægges i psykiatrien eller som modtager støtte fra en kommunal indsats, har mulighed for i egne ord at beskrive sig selv, og beskrive hvad der er vigtigt for vedkommende, så dette synliggøres både for dem selv og for andre. Samtidig formulerer brugeren, hvad man gerne vil have hjælp til, men ikke præcis hvilken hjælp, man gerne vil have. Således er arket også en invitation til, at indsatsen kan bidrage med faglig viden, så der kan træffes fælles beslutninger om hvad der skal iværksættes.

I aktionen har peers været de primært ansvarlige for at introducere personlige statements for brugerne, samt at bistå med at udfylde arbejdsarket, hvis dette aftales.

Næste skridt i metodeudviklingen er et landsdækkende midtvejsevent, der holdes den 5. oktober 2021.

Hvem står bag:

Afprøvningen og rapporten bygger på et bredt samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark. Samarbejdet er forankret i projekt ‘Peers som Recoveryguider,’ der er et 2¾-årigt projekt, der er støttet af TrygFonden med 2.1 millioner kroner.

Projektet skal bidrage til, at flere kommer sig, ved at udvikle ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element. Ud over at udvikle ny praksis, skal projektet bidrage til implementeringen af den praksis, der udvikles, gennem et landsdækkende undervisningsforløb. Projektet drives af Peer-Partnerskabet, der er stiftet af SIND og Det Sociale Netværk.

Projektet er en videreførelse- og udvikling af projekt ’Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet,’ der drives af Peer-Netværket Danmark, og som er støttet af Sundhedsstyrelsen med 1.5 millioner kroner.

1 kommentar til “Stort potentiale for at give psykiatriens brugere større indflydelse”

  1. Pingback: Peerpartnerskabet: Interview med to, der er kommet sig - Outsideren

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top