Radikal forandring eller sølvbryllupsfest? – fra webinaret om brugerroller i forskning og evaluering

Brugerinvolvering i forskning og evaluering er stadig mere udbredt, både i design og gennemførelsen af studier. Men hvilke tilgange til bruger-involvering findes der, og hvilken betydning kan brugerinvolvering have i forsknings-processen?

Webinaret den 21. april havde til formål at give indblik i de spørgsmål, der rejser sig i hverdagen fra forskere, som enten samarbejder med brugere eller selv har brugererfaring.

Her kan du se optagelsen af webinaret og bl.a. møde Hanne Kathrine Krogstrup fra Aalborg Universitet, som har forfattet bogen ’Brugerinvolvering i evaluering og forskning.’ Derudover har vi lagt slides og andre materialer fra webinaret her på siden.

Arrangører:
Peer-Partnerskabet
Enhed for Samskabelse ved
   Psykiatrien i Region Nordjylland
Forskningsenheden
   Psykiatrisk Center København

Webinarets formål:

Vi holdt webinaret fordi, der ofte tales om brugerinddragelse i forskning og evaluering som noget der sker i udlandet og mangler at komme til Danmark.

Reelt er der dog mange vigtige forsknings- og evalueringsaktiviteter i gang, hvor brugerinvolvering spiller en rolle.

 

Formålet med webinaret var, at:

  • fremme et fælles sprog for brugerinvolvering i forskning og evaluering
  • tydeliggøre hvilken betydning brugerinvolvering kan have i forskningsprocessen
  • skabe indblik i, og drøfte, de spørgsmål, der rejser sig i den brugerinvolverende proces.

Peer-Partnerskabet

Peer-Partnerskabet var vært for webinaret, med udgangspunkt i det aktuelle samarbejde med Forskningsenheden Psykiatriske Center København om projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet.’

Projektet er brugerinitieret, men derudover har Peer-Partnerskabet ikke indflydelse på forskernes effektmåling, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved den viden forsøget skaber. Til gengæld har forskerne også levede erfaringer.

Timer/minutter
00:05Medforskerroller og den brugerinvolverende forskningsproces
v. Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg Universitet
00:23Den samskabende forskningsproces – fra intention til praksis
v. Chalotte Heinsvig Poulsen, Forskningsenheden Psykiatrisk Center København
00:38Opsamling på spørgsmål i chatten samt debat
00:52Forklaring af brugen af grafisk facilitering, grafisk midtvejsreferat og pause
01:01Tilrettelæggelsen af den samskabende forskningsproces – faldgruber og styrker
v. Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg Universitet
01:16At være deltager i samskabelsen af fremtidens sundhedsvæsen
v. Malene Terp, Enheden for Samskabelse ved Psykiatrien i Region Nordjylland
01:31Opsamling på spørgsmål i chatten samt debat
01:49Afsluttende bemærkninger og gennemgang af grafisk referat

Om oplægsholderne

Hanne Kathrine Krogstrup er professor i evaluering og organisationsudvikling ved Institut for Kultur og Læring hos Aalborg Universitet. Ved siden af sin stilling som professor forsker Hanne Krogstrup i evaluering i den offentlige sektor.

Chalotte Heinsvig Poulsen, PhD, Seniorforsker i forskningsprogram for Recovery & Inklusion, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København. Chalotte Poulsens forskningsinteresse kredser om brobygning mellem fagligheder, kvantitative og kvalitative metoder samt inddragelse af brugererfaringer og egne levede erfaringer i forskningsprojekter.

Malene Terp er Ph.d. og specialkonsulent i Enhed for Samskabelse ved Psykiatrien i Region Nordjylland. Malene forsker i samskabelse og designer samskabelsesprocesser hvor fremtidens psykiatri udvikles i tæt samarbejde med patienter, pårørende og ansatte. Du kan læse mere om enheden her  

Klavs Serup Rasmussen er projektansvarlig i Peer-Partnerskabet, der er etableret af Det Sociale Netværk og SIND. Her anvender han sine erfaringer med psykiske vanskeligheder, førtidspension og recovery, til at udvikle og gennemføre projekter i et samarbejde mellem civilsamfund, kommuner og regioner vedr. borgernes mentale sundhed.

Om deltagerne

Som en del af webinaret spurgte vi de 120 deltagere fire spørgsmål om deres baggrund og interesse for webinarets tema.

De fire spørgsmål og fordelingen af besvarelserne kan ses til højre.

Skala: 1 (stærkt uenig) til 5 (meget enig)

Grafisk referat fra webinaret

Grafisk facilitering som fælles tredje
Enhed for samskabelse anvender grafisk facilitering til at synliggøre det, som foregår i samtalerummet (læs mere). Ovenstående er referat fra webinaret.

Materialer fra webinaret

Bog:
Brugerinvolvering i evaluering og forskning – Metoder og formål |Af Hanne Kathrine Krogstrup (link)

Icon
Oplæg om brugerinvolvering i forskning v. Hanne Kathrine Krogstrup (del I + II)
Icon
Case v. Chalotte Heinsvig Poulsen: Den samskabende forskningsproces - fra intention til praksis
Icon
Case v. Malene Terp: At være deltager i samskabelsen af fremtidens sundhedsvæsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top