Hvornår er socialpsykiatrien i mål? Kom til konference den 9. september

Den 9. september spørger vi en række brugere om ‘hvad er kvalitet i socialpsykiatrien set fra et borgerperspektiv?‘ Det gør vi til Socialstyrelsens konference ‘Kvalitet i socialpsykiatrien’ i Fredericia. Vi glæder os til at facilitere paneldebatten  – og senere på dagen kan du høre mere om hvad et peer-gruppeforløb er og kan.

Socialstyrelsen arbejder i disse år med en omfattende udvikling og omlægning af socialpsykiatrien, der skal lykkes med at skabe en socialpsykiatri, der opleves som bedre af brugerne, og som samtidig er både faglig forsvarlig og skaber mere værdi, pr. krone der bruges.

Er du nysgerrig på udviklingen og retningen for socialpsykiatrien, kan du i Messecenter Fredericia høre mere, når Socialstyrelsen og SUS holder konference. Bl.a. kan du høre Julia Repper fortælle mere om recovery og CHIME-modellen. Har du været lidt rundt på vores hjemmeside, vil du nok bemærke at vi også dyrker CHIME rimelig intensivt.

Socialstyrelsen har sat sig for – og tak for det – at tage livtag med at få en recoveryorienteret tilgang bygget endnu dybere ind i hverdagen i socialpsykiatrien. Målet er, at det skal kunne mærkes helt ude i praksis, hvor der samarbejdes med borgeren.

Men hvordan kan man på en bedre måde arbejde med planer og udviklingsmål, så de gør en reel forskel og man selv føler et ejerskab for de planer der laves? Hvis vi svarede skråsikkert på det, på andres vegne, var vi nok mere en del af problemet end løsningen – derfor glæder vi os til at høre hvad brugerne siger i paneldebatten!

Gå til SUS hjemmeside, hvor du kan downloade programmet som pdf

Program

9.30 – 10.00
Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15
Velkomst
v/ Socialstyrelsen

10.15 – 11.00
Paneldebat med borgere: Hvad er kvalitet i socialpsykiatrien set fra et borgerperspektiv?
Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk faciliterer debatten

11.00 – 11.15
Pause

11.15 – 12.00
Recovery according to the CHIME model
v/ Julie Repper, Associate Professor, University of Nottingham
oplægget foregår over Zoom

12.00 – 12.45
Frokost

12.45 – 13.15
Mindshift i socialpsykiatrien – fra borgerinddragelse til kontrol i eget liv
v/ Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.15 – 13.35
Indsatsteam – få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud
v/ Rune Løgstrup, specialkonsulent og Aleksander Marzec Petersen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.35 – 13.50
Kaffepause

13.50 – 14.50
Inspirations-workshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet
Hovedtemaer:
– Ledelse og organisation
– Helhed og sammenhæng
– Samarbejdet med borgeren
– Sundhed
– Civilsamfund
– Uddannelse og beskæftigelse

Se indholdet af de enkelte workshops.

14.50 – 15.20
Poetry-slam: Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal
v/ Sara Hauge

15.20 – 15.30
Afrunding og tak for i dag
v/ Socialstyrelsen


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top