Mød eksperterne: I peer-gruppen er alle eksperter

Jørgen Møller er frivillig gruppeleder i det 10-ugers peer-gruppeforløb ‘Vejen til Hverdagslivet’. For Jørgen er det særlige ved gruppen, at den giver plads til, at alle er kan være ekspert på eget liv. Derfor kan deltagerne også finde de løsninger, der er rigtige for dem, på det som fylder i hverdagen. Jørgen er en af de 45 frivillige peers, der har været med til at gennemføre det landsdækkende forskningsprojekt. Før han blev frivillig peer, var han selv deltager i forløbet.

Af Thea Seindal og Simon Skov-Amundsen, Peer-Partnerskabet

Jørgen Møller lærte peer-gruppeforløbet ‘Vejen til Hverdagslivet’ at kende som deltager, da han i Fredericia i 2021 meldte sig  til det landsdækkende forskningsprojekt, der undersøgte effekten af gruppeforløbet. Efter at have færdiggjort gruppeforløbet, meldte han sig som frivillig peer, og er nu ved at lede sit andet gruppeforløb. For Jørgen har peer-gruppen været en mulighed for at blive klogere på sig selv og det liv, han drømmer om at leve:  

”I peer-gruppen begynder man at få en forståelse af hvem man er, hvad man selv kan gøre for at få det bedre og erfaringer fra de andre deltagere, der kan hjælpe med at løse nogle af de problematikker, man slås med.” siger Jørgen Møller. 

Jørgen fortæller, at da han selv deltog i peer-gruppen, fik han en dybere forståelse for hvad der egentlig virker og ikke virker for ham i hans hverdag. Pludseligt oplevede han, hvordan hans psykiske sårbarhed begyndte at blive til hans største styrke. Den oplevelse håber Jørgen også, at deltagerne i gruppen kommer til at få:

”Jeg føler, jeg selv er blevet meget bevidst om, hvad jeg egentlig skal og ikke skal gøre for at styrke mig selv. Det ligger dybt i mig nu, og det gør at jeg føler mig stærkere, end jeg nogensinde har følt mig før. Jeg har fået en viden om, hvordan jeg selv hænger sammen. Min oplevelse er, at man i peer-gruppen lærer at se sig selv i øjnene og gøre noget ved ens problemer. Det er man jo nødt til, hvis man vil tilbage på banen igen.” siger Jørgen Møller.

Jørgen har været deltager i forløbet og er nu frivillig peer

Man er fælles om "at have prøvet det"

Udover at blive klogere på sig selv, fortæller Jørgen at det var helt særligt at møde de andre i gruppen, der også havde prøvet at stå i en psykisk krise, fordi de forstod, hvordan han havde det. Til spørgsmålet om hvad der motiverede ham til at blive frivillig, svarer Jørgen:

”I gruppeforløbet får man en utrolig forbundethed, med dem, der deltager. Det er ligesom at blive en del af en familie på en eller anden måde – vi kender systemet, vi har prøvet det. Det gør også, at man som peer har nogle helt andre indgangsvinkler til at møde deltagerne i grupperne, for et eller andet sted, så kender vi nøglen til det. Hvis jeg gik til en læge, så ville jeg måske blive tildelt noget medicin, og det er jo ikke noget der hjælper helt, synes jeg. Men peer-to-peer, jeg kan virkelig se det kan noget. Det skal udbredes til hele landet, det skal udbredes til hele verden, for der er så mange, der kan bruge det til noget.”

Jørgen beskriver at det især er det autentiske i at sidde med andre mennesker, der på egen krop har oplevet og forstår hvad det vil sige at hverdagen holder op med at fungere, der betyder noget. Han fortæller, at han kan mærke, han ikke er alene, når han hører de andre deltageres historier, hvilket giver mod på at leve livet:

”Det, det handler om, er jo netop at komme til at snakke om tingene og finde ud af, at alle mulige andre også har de samme problematikker, som jeg har, så man ikke bare begraver sig hjemme under dynen med en computer i hånden. Man skal turde deltage i det virkelige liv.”

Frivillige peers kan noget ingen andre kan

Efter at have været en del af peer-gruppeforløbet ’Vejen til Hverdagslivet’ som både deltager og frivillig, er det tydeligt for Jørgen Møller, at peers kan noget helt særligt. I peer-grupperne oplever han nemlig, hvordan deltagerne støtter hinanden og udvikler sig sammen. Den forandring mennesker med psykisk sårbarhed kan skabe sammen, er noget af det vigtigste Jørgen tager med sig fra grupperne: 

”Det giver mig en stor glæde, når jeg oplever alle de ahaoplevelser, der opstår i peer-gruppen. ”Whoosh” der skete der noget, der rykkede vedkommende sig, der blev der lagt en strategi for at gøre nogle ting på en ny måde næste gang man møder de samme problematikker. Det giver en ydmyghed og respekt over for de andre deltagere i gruppen, som kan, vil og gør så meget.” afslutter Jørgen.

Om og fakta

Jørgen Møller har ledt to grupper i Fredericia, som en del af det landsdækkende forskningsprojekt ’Håb og Selvbestemmelse i Hverdagslivet’. Her har han også været en del af forskningsprojektet som deltager i et gruppeforløb.  

Projektet har metodeudviklet og dokumenteret effekten af ’Vejen til Hverdagslivet, som er en civilsamfundsbaseret tidlig forebyggende peer-indsats for mennesker med psykisk sårbarhed. ’Vejen til Hverdagslivet’ består af et 10-ugers gruppeforløb samt tilbud om følgeskab. Aktiviteterne gennemføres af frivillige med egne levede erfaringer. Derudover har medarbejdere og forskere også egne levede erfaringer.

Forskningsprojektet er gennemført i 2019-2023 i samarbejde med kommunerne København, Helsingør og Fredericia indenfor rammerne af SEL §82d. I 2021 er også indledt et samarbejde med en række nye kommuner, herunder Rødovre- og Gladsaxe Kommune. Forskningsprojektet blev støttet af VELUX FONDEN og kommuner.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top