Din praksis i fokus: Peer-træf den 11. maj

Torsdag 11. maj er der heldags-træf for lønnede og frivillige peers

Vær med til at skabe fælles læring og ny viden om, hvad der lykkes, og hvad der er vigtigt i peer-arbejdet.

Til træffet vil vi arbejde med udveksling af erfaringer og læring fra arbejdet som peer samt kvalificering af kerneelementerne i peer-støtte.

Du vil få viden og inspiration til, hvordan du kan styrke din praksis, håndtere udfordringer og udvikle din peer-rolle i samarbejdet med borgere og kollegaer.

Træffet er også en mulighed for at styrke dit netværk og skabe nye samarbejdsmuligheder på tværs. Samlet skal dagen bidrage til din faglige udvikling og styrke din rolle som peer.

Arrangementet er en del af projekt ‘Peers som recovery-guider,’ der drives af Peer-Partnerskabet i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, PsykInfo i Region Sjælland, Københavns Kommune og Peer-Netværket Danmark. Projektet er støttet af TrygFonden.

Program:

09.30 – 10.00: Morgenmad
10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion
10.15 – 11.15: Succeser og læringsoplevelser
11.30 – 12.30: Deling af viden og erfaringer
12.30 – 13.15: Frokost

13.15 – 14.00: Kerneelementer og praksis
14.15 – 14.45: Netværk og forbindelser
14.45 – 15.15: Fælles opsamling og refleksion
15.15 – 15.30: Afrunding

Ændringer kan forekomme.

Praktiske oplysninger

Dato:
Tidspunkt:
Sted: 

11. maj 2023
Fra 9:30 til 15:30
Konference og kulturhus ODEON
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense.

Det er gratis at deltage.
Programmet er inkl. forplejning.
Vi kan refundere transportudgifter.

Tilmelding

Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding på mail til:

peer@detsocialenetvaerk.dk
  • Du er først tilmeldt, når du modtager en bekræftelse fra os.
  • Husk at sige til, hvis du har særlige behov ift. kost eller andet.
  • Der er plads til ca. 50 deltagere.
  • Ca. 12 pladser er reserveret til frivillige peers.

Baggrunden for træffet

Recovery anerkendes på styrelsesniveau, samt i regioner og kommuner. Men det har vist sig vanskeligt for de traditionelle indsatser at omsætte viden om recovery til konkret praksis.

Der er dog efterhånden en vis viden om, hvad der karakteriserer recovery-orienteret praksis. Generelt fremhæves et fokus på personcentrering, samarbejde og ligeværdighed. Dertil fremhæves peer-støtte som væsentlig. Peer-støtte er gensidig støtte på basis af levede erfaringer.

Socialstyrelsen konkluderede i 2018, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces samt, at ”peer-støtte udgør en unik og virksom ressource for modtagere og ydere af peer-støtte samt for de organisationer, der har peers ansat.”

Peers’ erfaringsbaserede tilgang er grundlæggende anderledes end de traditionelle indsatser. Af samme grund er en af de centrale erfaringer med peer-støtte behovet for en klar forståelse af, hvilke opgaver peers varetager (Sundhedsstyrelsen).

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at tydeliggøre både peer-rollen og mulighederne i samarbejdet. Dette er typisk en proces, der må tages i flere skridt. Målet er både, at man som peer oplever at kunne sætte sine levede erfaringer i spil, men også at sundheds- og socialfaglige medarbejdere oplever at blive styrket og i stand til at anvende deres faglige kompetencer til at fremme menneskers recovery.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top