Projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ afsluttes 1. februar 2023. Tak til alle der var med!

At få støtte fra andre ud som også selv har erfaring med psykisk sårbarhed, kaldes peer-støtte og skaber håb og handlekraft, som er vigtige forudsætninger for at komme sig. Men hvad sker der, hvis indsatsen forankres i civilsamfundet, og kan frivillige peers noget helt særligt? Den 1. februar afsluttes forskningsprojektet ’Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet,’ som siden 2019 har samarbejdet med Forskningsenheden CORE og kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe for at skabe nye viden om hvad peer-støtte kan.

Vi venter på de endelige forskningsresultater publiceres, men allerede nu fortæller deltagerne om at stå stærkere i hverdagen og have drømme for fremtiden.

Peer-Partnerskabet, som er et initiativ under Det Sociale Netværk og SIND, har siden 2019 metodeudviklet og dokumenteret effekten af ‘Vejen til hverdagslivet’ som er en civilsamfundsbaseret indsats, hvor mennesker med psykisk sårbarhed deler egne erfaringer i et 10-ugers gruppeforløb. Grupperne ledes udelukkende af frivillige peers, der uddannes i metoden, som er baseret på den bedste praksis og den bedste forskningsmæssige viden.

En af SINDs mærkesager er at arbejde for et samfund, hvor de fundamentale menneskerettigheder som adgang til meningsgivende fællesskaber og vægtning af personlig værdighed også gælder for mennesker med psykisk sårbarhed. I Projekt Håb og selvbestemmelse styrkes deltagerne i at udvikle egne løsninger på hverdagslivets udfordringer, transformere sårbarheder til styrker og blive en aktiv del af et civilsamfundsbaseret fællesskab. Det mener vi blandt andet er en vigtig forudsætning for menneskelig udvikling” siger Mia Kristina Hansen, formand for SIND.

Forskningen er gennemført med støtte fra VELUX FONDEN, som har bidraget med deres hidtil største enkeltdonation på mere end 11 millioner kroner. Det konkrete indhold er udviklet i samarbejde med forskere fra Forskningsenheden CORE under Psykiatrisk Center København. Det konkrete samarbejde om at rekruttere deltagere til forskningen og gennemføre aktiviteterne i ’Vejen til hverdagslivet,’ er sket sammen med kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe.

Ny viden af høj kvalitet

Forskningen omfatter både interviews, et lodtrækningsforsøg som belyses deltagernes personlige udbytte og en analyse af de samfundsøkonomiske besparelser, som skabes når mennesker oplever øget trivsel og kontrol i deres hverdag.

”Vi har længe manglet viden af høj kvalitet om, hvordan vi afhjælper psykisk sårbarhed ved brug af kræfter i civilsamfundet. Derfor er vi glade for, at vi nu er kommet i mål med at rekruttere deltagere til forskningsprojektet, og ser frem til den kommende effektmåling af peerbaserede gruppeforløb. Forskningens kvalitative resultater er positive, da gruppeforløbene fremstår virkningsfulde, når mennesker deler og udveksler egne, levede erfaringer med psykisk sårbarhed,” siger Lene Falgaard Eplov, der er forskningsoverlæge i Forskningsenheden CORE, Psykiatrisk Center København.

Forskningsprojektet har krævet deltagelse af over 300 mennesker med psykisk sårbarhed. Det er lykkedes at nå dette mål, og de mange der har valgt at deltage i forskningen, viser i sig selv at der er et ønske om at møde andre ligesindede, når man befinder sig i en udsat position.

Gruppeforløbet i ¨'Vejen til hverdagslivet' er beskrevet i en manual, man uddannes i at anvende, når man bliver frivillig.

45 frivillige peers har varetaget selve aktiviteterne i ’Vejen til hverdagslivet.’ Den gennemgående motivation bag at melde sig som frivillig, har været ønsket om at gøre noget for andre og bidrage til at transformere egne og andres sårbarheder til styrke.  Som frivillig har man ikke skullet være ekspert eller kunne noget helt særligt. Det er det, der gør peer-støtte helt særlig, at den går begge veje og ophæver skellet, mellem hvem der giver, og hvem der modtager støtte.

”Alle vores “defekter” er blevet til det mest værdifulde i vores hjælp til hinanden og andre. Ikke via gode råd og vejledning eller snakke om medicin men via det, at vi deler os selv og vores liv med hinanden, på et fundament af at ville finde bedre rammer og større håb i vores liv, der leves i hverdagen. Manualen, vi har fulgt, har sørget for, at vi ikke er henfaldet i smerten og er blevet dér. Den har sørget for, at vi hele tiden har søgt hen imod at få alle de kompetencer, vi indeholder, ud i lyset for at blive brugt. At blive gjort levende, blive et aktiv i et udviklende og berigende liv. Et liv, der leves nu, ikke i fortidens smerte, ikke i fremtidens frygt, men nu, i hverdagen,” siger Mick Jagger Arnholtz, der er frivillig peer-gruppeleder i projektet.

Et sted, hvor man godt må være sig selv

Ensomhed og ønsket om at være en del af et meningsgivende fællesskab er de temaer, der står højest på dagsordenen for deltagerne. Grupperne afholdes derfor i civilsamfundstilbud som fx et frivillighedscenter, både for at signalere, at det er et myndighedsfrit rum og for at bygge bro mellem deltagerne og foreningslivet, efter gruppeforløbene afsluttes.

At civilsamfundet har et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at byde ind på nye velfærdsløsninger, nævnes stadig oftere af fagprofessionelle på tværs af sektorer og indsatser. Derfor er indsatsen udviklet og forankret i lokale partnerskaber på tværs af kommunale aktører som fx §82-tilbud, væresteder og frivilligcentre.

Det det er repræsentanter fra disse tilbud, som har været med til at informere om og henvise borgere til tilbuddet. Det er dog suverænt borgerne selv, der har vurderet, om de har ønsket at gøre brug af tilbuddet, og det har været med til at styrke oplevelsen af indflydelse og magt i eget liv.

Projektperioden afsluttes med udgangen af januar 2023, men Peer-Partnerskabet fortsætter med at drive gruppeforløb i København, Fredericia og Middelfart hen over foråret. Når de endelige forskningsresultater kendes i sommeren 2023, skal de bruges til at indlede dialog med flere kommuner, som ønsker at inddrage en civilsamfundsbaseret peer-indsats i det forebyggende arbejde for mennesker, der oplever psykisk mistrivsel og ønsker at stå stærkere i hverdagen.

Forskningsresultaterne offentliggøres først når de er blevet publicerede. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top