Nu kan du komme på kursus & blive inddragelses-facilitator!

Efter flere år udviklingsarbejde i samarbejde med peer-medarbejdere og indsatser i hele landet, er vi nu klar til at udbyde et kursus i at blive inddragelses-facilitator.

På kurset lærer du mere om hvorfor og hvordan man kan styrke borgerens egen mødedeltagelse i forhold til fx myndighed, løbende opfølgende møder, behandlingsmøder m.m. Formålet med kurset er at du kan tage din viden med tilbage til din arbejdsplads eller forening, og undervise kollegaer og/eller borgere. Dette giver det bedste udgangspunkt for nye samarbejder og tilgange på din arbejdsplads eller i din forening.

Kurset henvender sig til dig, der er frivillig eller lønnet peer, social- eller sundhedsfaglig medarbejder, sagsbehandler på et jobcenter, bisidder o. lign.

Hvis du er peer-medarbejder, og din deltagelse i kurset kun er mulig udenfor din ordinære arbejdstid, kan vi tilbyde kompensation for dit tidsforbrug, så du kan bruge kurset til at videreuddanne dig og styrke samarbejdet med dine kollegaer og brugere.

Siden 2021 har peer-medarbejdere fra regioner og kommuner i hele landet undersøgt hvorledes brugerne oplever samarbejdet med indsatserne, et samarbejde som typisk helt konkret bygger på de møder man har sammen. Undervejs har vi lært at brugerne:

  • Efterlyser at samarbejdet med indsatserne i højere grad har et styrkefokus, der lader ens ressourcer og positive sider spille en større rolle i samarbejdet og dialogerne om ens situation.
  • Oplever det som deres ansvar at sikre, at møder med indsatsen er meningsfulde for dem. 
  • Alle brugerne kendte i større eller mindre grad til problemer med at blive hørt og inddraget i tilrettelæggelsen af eget forløb.
  • Hovedparten havde oplevet at modtage behandling/støtte, som de ikke fandt relevant eller meningsfuld for dem.

Samtidig beskrev brugerne samstemmende et behov for et skriftligt mødeforberedelsesredskab. Dette har vi efterfølgende arbejdet med. Konkret har vi undersøgt, hvordan mødeforberedelses-redskabet personlige statements kan anvendes i hverdagen i socialpsykiatrien, i ambulante psykiatriske tilbud, på åbne- og lukkede psykiatriske afsnit samt på botilbud. Det ved vi nu nok om til at give den viden videre på kurset.

Alle erfaringer understreger vigtigheden af at give mennesker, der er i kontakt med offentlige indsatser, mulighed for at forberede sig til møder med de forskellige dele af de offentlige systemer. Derudover viser vores undersøgelser at personlige statements er en relativt let tilgængelig metode til at forberede sig inden møder.

Alt dette hører du mere om på kurset, hvor du bliver klædt på til at være inddragelses-facilitator. 

Kurset som inddragelses-facilitator er forankret i Peer-Partnerskabet, der gennemfører projekt ‘Peers som recoveryguider’ i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland, Københavns Kommune og Peer-Netværket Danmark.

Projektet finansieres af TrygFonden og Sundhedsstyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top