VELUX FONDEN støtter ny landsdækkende forskningsindsats
for psykisk sårbare

Flere danskere end nogensinde før oplever, at mentale sundhedsproblemer står i vejen for et godt hverdagsliv. Samtidig mangler der viden om forebyggelse, så færrest muligt udvikler alvorligere og behandlingskrævende psykiske lidelser.

På den baggrund har VELUX FONDEN besluttet at støtte Peer-Partnerskabets projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ med 11 millioner kroner. Projektet skal udvikle og effektmåle en ny tidlig peer-indsats, som gennem gruppeforløb og individuelt følgeskab styrker psykisk sårbares håb og handlekraft.

Det Sociale Netværk og SIND har etableret Peer-Partnerskabet for at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv. Projekt ‘Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet‘ gennemføres over tre år i samarbejde med København, Helsingør og Fredericia kommuner. Effektmålingen af peer-indsatsen gennemføres af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København. Peer-støtte er gensidig støtte mellem mennesker, der deler erfaringer med psykisk sårbarhed.

VELUX FONDEN er eneste bidragsyder for metodeudviklings- og forskningsprojektet i hele den treårige periode.

”VELUX FONDEN støtter projektet, fordi der er brug for udvikling af nye forebyggende indsatser, så det store antal borgere med psykisk mistrivsel ikke udvikler mere alvorlige og behandlingskrævende psykiske lidelser. Samtidig skal projektet guide psykisk sårbare ind i konstruktive fællesskaber, hvilket flugter med vores strategi. Som fond har vi en særlig mulighed for at give rum til udvikling, og vi kan se, at der er plads til og behov for yderligere viden om effekten af peer-indsatser i civilsamfundet, da flere og flere indsatser beror på peers. Peer-indsatsen foregår i civilsamfundet, men beror på opbygningen af konstruktivt samarbejde mellem kommune og civilsamfund, som vi har store forventninger til,” siger Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN, om baggrunden for støtten til projektet.

I kommunerne har man fra 2010 til 2016 set en stigning på ca. 80 pct. i antallet af ydelser til især borgere med såkaldte lettere problematikker. Man ser derfor i kommunerne et stort behov for nytænkning, så man kan gribe flere mennesker, inden de udvikler alvorlige psykiske problemer.

Peer-støtte har i de senere år vundet indpas som et helt centralt element i at skabe en personcentreret indsats.

Projektet er forankret hos foreningen Det Sociale Netværk med Klavs Serup Rasmussen som projektleder.

”Det Sociale Netværk og SIND har i partnerskab med regioner og kommuner introduceret lønnet og frivillig peer-støtte i en dansk kontekst. Vi har herigennem oplevet, hvordan peer-støtte har givet mennesker i selv svære udsatte situationer håbet og magten over deres hverdag tilbage og skabt ny kontakt til familier og venner samt mod på at realisere sine drømme i form af uddannelse, beskæftigelse m.m.,” siger Poul Nyrup Rasmussen, protektor for Det Sociale Netværk.

Det er med baggrund i disse erfaringer, at Det Sociale Netværk og SIND ønsker at styrke samarbejdet med kommunerne om borgernes mentale sundhed ved at udvikle en civil peer-indsats, der supplerer de kommunale og regionale tilbud.

SIND har gennem mange år arbejdet for at fremme mental sundhed og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser. SIND har bl.a. fokus på tilbud som udbydes af civilsamfundet. SIND arbejder for ansættelse af peer-medarbejdere og tilknytning frivillige peers i såvel regioner som kommuner. I dette projekt kombinerer vi disse indsatser,” siger Knud Kristensen, formand for SIND.

Læs nyheden på VELUX FONDENs hjemmeside

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top