Erfaringer fra hverdagslivet, til gavn for andre

Peer-Partnerskabets tilgang bygger på de erfaringer vi selv har med kriser og psykisk sårbarhed. Og vores viden om, hvilken forskel peers kan gøre i forhold til at leve et godt, meningsfuldt og håbefuldt hverdagsliv.

Det Sociale Netværk og SIND har i mange år søgt at fremme peers i Danmark. Bl.a. har vi i partnerskab med regioner og kommuner i hele landet introduceret lønnet og frivillig peer-støtte i bl.a. hospitalspsykiatrien og kommunerne. Det gjorde vi i 2015-2018, hvorefter Socialstyrelsen i sin slutevaluering konkluderede “at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces.” (link til Socialstyrelsens slutevaluering).

Vi har set, hvordan peer-støtte har givet mennesker i selv svære udsatte situationer, håbet og magten over deres hverdag tilbage. Vi har mødt de mennesker, hvor støtte fra en peer har medvirket til, at psykisk sårbare får et andet syn på sig selv, som gør, at man tager ny kontakt til sin familie og venner.

Hvad vil vi?

Målet for Peer-Partnerskabets arbejde er at psykisk sårbare står stærkere i hverdagen. Vi vil gøre en forskel, hvor vi tror at vi som civilsamfund kan noget andre ikke kan – ved at sætte målrettet ind med tidlige forebyggende indsatser.

Vi står ikke alene med vores mål. Også hos kommunerne er der et ønske om at styrke samarbejdet om borgernes mentale sundhed, og gerne gennem aktiviteter i civilsamfundet, da det bevarer borgerens tilknytning til lokalsamfundet og fællesskaberne i det.

Ved at møde peers tidligt i en krise eller et sygdomsforløb – før man for alvor mister grebet om hverdagen – tror vi på, at mødet med peers skaber helt nye muligheder, som ikke fører ind i de specialiserede indsatser, men i stedet muliggør deltagelse i konstruktive fællesskaber, og som har hverdagslivet som mål. Herved skal det være muligt for flere, at være noget for andre – i stedet for at ende med at føle sig anderledes og udenfor i kraft af en diagnose eller et problem.

Det er der behov for, da antallet af danskere, der kæmper med psykiatriske problematikker og mentale sundhedsproblemer. Kommunernes Landsforening har registreret en vækst på ca. 80 pct. fra 2010 til 2016 i antallet af ydelser i kommunerne til især borgere med lettere problematikker (link) . I samme periode er antallet af ambulante patienter i psykiatrien steget med knap 30 pct. (link).

Lidt nørd: Hvad betyder ‘recovery’?

Recovery er ligesom peer oprindeligt et engelsk begreb, der løst oversat betyder ”at komme sig”. Ligesom med peer-begrebet, rummer recovery dog langt mere end blot ”at komme sig”. Begrebet bruges primært når mennesker har haft det dårligt nok til at få en eller flere psykiatriske diagnoser, men kan også blive brugt i forbindelse med misbrug og genoptræningsforløb.

Man kan komme sig helt eller delvist. Hvad det dækker over, ses lidt forskelligt, afhængig af hvem og hvor man er. I psykiatri-sammenhænge er klinisk recovery at man er helt fri af symptomer og social recovery, at man har et godt, meningsfuldt og håbefuldt liv på trods af ens sårbarheder og evt. medicin etc.

Andre peers fortæller at recovery i hverdagen fx kan være at man hjælpe hinanden med at se fremad, og se på hvad der er muligt nu. Og tro på det. Det kan gøre en stor forskel, da det der kan være svært ved at leve med psykisk sårbarhed er, at man sammenligner sig med fortiden eller andre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top