Vi søger to nye kollegaer – og glæder os til at møde jer!

Vil du gøre frivillighed og peer-støtte til et naturligt svar på psykisk mistrivsel? Vi søger to engagerede koordinatorer, der vil være med til at skabe lokale forandringer i hhv. Fredericia/Kolding og København/Rødovre. Som lokalkoordinator vil du stå i spidsen for at videreføre vores evidensbaserede frivilligindsats og gode lokale samarbejder. Samtidig kan du sætte retningen for at opbygge levende frivilligmiljøer med afsæt i velafprøvede metoder. 

Vi tilbyder: 

 • Muligheden for at være med til at sætte en ny social løsning på landkortet, hvor levede erfaringer, frivillighed og tværsektorielt samarbejde er nøgleordene.
 • Et stort handlerum, hvor du i høj grad er med til at forme det lokale samarbejde med dine ideer. Vi forestiller os, at du samarbejder tæt med frivillige, foreninger og lokale nøglepersoner.
 • Solid opbakning og sparring fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Du vil være med helt i front af det offentlige civile-samarbejde, og kunne trække på stærke faglige kræfter.

De to stillinger som lokalkoordinator er fuldtidsstillinger med opstart senest 1. maj og frem til 30. juni 2026.

Fredericia & Kolding

ANSØGNINGSFRISTEN ER
FREDAG DEN 15. MARTS 
KL. 09:00. 

København & RØdovre

ANSØGNINGSFRISTEN ER
MANDAG DEN 18. MARTS 
KL. 09:00. 

Om stillingen

Psykisk mistrivsel er et samfundsproblem uden mange svar. De seneste fem år har Peer-Partnerskabet sammen med forskere og kommuner udviklet en ny frivilligindsats, der har vist unikke og vigtige effekter i forhold til mental sundhed – også kaldet personlig recovery.

Frivilligindsatsen – som hedder ’Vejen til hverdagslivet’ – består af et manualiseret gruppeforløb samt tilbud om individuelt følgeskab. Gruppeforløbene ledes af frivillige peers, som bringer deres egne erfaringer med psykisk sårbarhed med ind i grupperne.

Vi leder vi efter de to helt rigtige personer, der som lokalkoordinatorer kan skabe de bedste rammer for både gruppedeltagere, frivillige og lokale samarbejdspartnere og samlet sikre den lokale drift af ‘Vejen til hverdagslivet.’ 

Med støtte fra resten af teamet i Peer-Partnerskabet, gode lokale samarbejdspartnere og frivillige, er man som koordinator ansvarlig for aktiviteterne i to kommuner. De væsentligste opgaver er rekruttering af frivillige og gruppedeltagere, frivilligpleje og løbende udvikling af samarbejder med kommunen og andre lokale aktører. Samtidig er der også mulighed for, at man bringer sine egne idéer i spil, så projektet skaber lige netop den forandring, man kan se, der lokalt er behov for.

Man refererer til vores nationale koordinator. Peer-Partnerskabet er en forening etableret af Landsforeningen SIND og Det Sociale Netværk.

Som lokalkoordinator vil du få ansvaret for:

 • Direkte eller indirekte at rekruttere gruppedeltagere. En stor del af rekrutteringen sker ved at sikre, at vores samarbejdspartnere har de informationer, de har brug for til at kunne henvise til ’Vejen til hverdagslivet.’
 • Afvikle introduktionsmøder og introduktionssamtaler med mennesker, der ønsker at deltage i ’Vejen til hverdagslivet.’
 • Lede og rekruttere frivillige peers samt være tovholder for gruppen af frivillige samt have et øje for god frivilligpleje.
 • Sikre at de frivillige kan gennemføre peer-gruppeforløb og følgeskab ved at tilrettelægge og koordinere aktiviteter samt sikre en velfungerende støttefunktion mellem de frivillige.
 • Opbygge og vedligeholde gode samarbejdsrelationer lokalt i kommune og foreningsliv.
 • Formidle kendskab til projektet lokalt både skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper.
 • Indgå i det nationale samarbejde med dine kollegaer i Peer-Partnerskabet.
 • Videreudvikle vores lokale aktiviteter i samarbejde med de frivillige, lokale samarbejdspartnere og andre gode lokale kræfter.

Vi holder løbende tværgående aktiviteter, online statusmøder og besøger hinanden.

Vi søger en kollega, der:

 • Er relativt nyuddannet som kandidat, professionsbachelor eller har anden relevant uddannelse.
 • Er en stærk mundtlig og skriftlig kommunikator.
 • Er stærk organisatorisk, med evner til at skabe overblik og prioritere daglige opgaver.
 • Har dokumenteret erfaring med frivilligkoordinering og erfaring som bindeled mellem civilsamfund og kommune.
 • Kan handle selvstændigt og brænder for at teste nye ideer med frivillige og samarbejdspartnere.
 • Trives med at opbygge et lokalt fællesskab og netværk af samarbejdspartnere, som den lokale repræsentant for Peer-Partnerskabet.
 • Er vant til at søge efter muligheder for forandring og tøver ikke med at kontakte vigtige samarbejdspartnere.

Det er en fordel, hvis du selv har kendskab til psykisk sårbarhed fx fra dig selv eller som pårørende. Stillingen er en unik mulighed for at udbrede en banebrydende, evidensbaseret indsats, samtidig med at dine egne erfaringer er et væsentligt plus.

Løn og ansættelsesvilkår

 • Stillingen er på 37 timer om ugen.
 • Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold dine kvalifikationer inden for den givne lønramme i projektets fondsbevilling.
 • Din arbejdsplads vil fremgå af stillingsopslaget i ansøgningsportalen.
 • Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2024 eller tidligere. Stillingen er tidsbegrænset til den 30. juni 2026.
 • Arbejdstiden er primært i dagtimerne, men der må forventes enkelte sene eftermiddage, aftener/weekender efter aftale.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne er forskellige for de to stillinger, så tjek det og få den i din kalender. Ansøgninger, der fremsendes efter fristens udløb, vil ikke blive læst, for at  alle behandles lige. 

Ansøgningen sendes via Det Sociale Netværks portal.

Sammen med din ansøgning bedes du vedhæfte CV og anden relevant information. Send os dog ikke karakterer og eksamensbeviser.

Første runde samtaler afholdes i uge 12.

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål angående stillingen opgaver og vores forventninger, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig Klavs Serup Rasmussen på 2396 4953. Vi noterer ikke, hvem der henvender sig. Ansøgere vurderes udelukkende ud fra den indsendte ansøgning. 

Om Peer-Partnerskabet

Det Sociale Netværk og SIND har etableret Peer-Partnerskabet ud fra et fælles ønske om, at flere psykisk sårbare lever et godt og meningsfuldt hverdagsliv og føler sig som en del af sit lokalsamfund. 

Vores mål er at skabe håb og empowerment, gennem erfaringsbaseret støtte og læring mellem mennesker. Vi tror på, at peer-støtte kan noget andet og lige så vigtigt, som den specialiserede støtte og behandling man får i udsatte livssituationer og ved sygdom.

Læs mere om Peer-Partnerskabet

Vi glæder os til at høre fra dig!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top