Pressemeddelelse:

Nyt kursusforløb fra Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet styrker peers i socialpsykiatrien som del af regeringens 10-årsplan

Peer-støtte er internationalt erklæret til at være den bedste praksis til at hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed videre i deres tilværelse. Fra det nye år kan kommuner få kurser i at styrke deres arbejde med peer-støtte. Kurserne er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet.

Et nyt kursusforløb fra Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet, skal ruste kommunerne til en mere recovery-orienteret indsats, ved at styrke brugen af peers i deres socialpsykiatri. Fra årsskiftet er det muligt at modtage kursusforløbet, som klæder kommunerne på til det videre arbejde med at opstarte og styrke peer-støtte og recovery. Det skal sikre et større fokus på menneskers muligheder for at komme sig af selv svære psykiske lidelser, og hjælpe flere mennesker med psykisk sårbarhed videre i deres tilværelse.

Kurserne er udviklet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, der selv varetager rådgivning af kommunerne, som en del af regeringens 10-årsplan for psykiatrien. Peer-Partnerskabet er stiftet af SIND og Det Sociale Netværk.

Peer-støtte er en tilgang, hvor mennesker, der selv har oplevet psykiske udfordringer, bruger deres personlige erfaringer til at støtte andre i at komme sig af deres psykiske lidelse. Det skaber håb at møde andre, som har prøvet det selv og er kommet sig, og er pt den mest virksomme hjælp der kendes til mennesker med psykisk sårbarhed.

Det er et håb, at de nye kurser i peer-støtte vil få kommunerne til i langt højere grad at benytte sig af peer-støtte som et tilbud til borgere i socialpsykiatrien. Det vil både gavne de som aktuelt oplever psykiske vanskeligheder, men også både peers og de organisationer, der har peers ansat. Peers styrker også medarbejderes tro på, at det er muligt at komme sig, og støtten kan desuden bidrage til at styrke borgerens sociale netværk og tilknytning til lokalsamfundet.

Vi er glade for, at vi har denne mulighed for at styrke kommunernes forståelse for levede erfaringers potentiale i deres omstilling til at arbejde recovery-orienteret. Det er en naturlig forlængelse af vores samarbejde med Peer-Partnerskabet, at vi sammen breder kendskabet til peer-støtte ud i hele landet. Vi ved, at det gør en stor og mærkbar forskel i den recovery-orienterede indsats, når vi bruger menneskers egne, levede erfaringer aktivt i mødet med psykisk sårbare borgere,” siger Tina Nielsen fra Københavns Professionshøjskole.

Peer-støtte bliver brugt med gode resultater i regionernes psykiatri, men det er i socialpsykiatrien, at det største behov og potentiale for en mere recovery-orienteret rehabiliterende tilgang ligger, da man typisk er kortvarigt indlagt imens ens liv leves i kommunen. Her er der ofte brug for støtte til at genskabe et meningsfuldt hverdagsliv, når man fx udskrives fra psykiatrien.

Jeg tror på, at vi ved at styrke kommunerne i at arbejde med peer-støtte kan hjælpe langt flere i deres recovery. Forhåbentlig vil det også inspirere flere til at se deres egne erfaringer med psykiske lidelser som vigtige, og som noget verden har brug for. Mit håb er, at vores samarbejde med Københavns Professionshøjskole vil give kommunerne den viden og redskaber, de har manglet, for at peer-støtte bliver en naturlig del af de kommunale tilbud,” siger Mia Kristina Hansen, formand for Landsforeningen SIND og Peer-Partnerskabet.

Kurserne er en del af et rådgivningsforløb, som varetages af Social- og Boligstyrelsen, der koordinerer og samarbejder med Københavns Professionshøjskole og Peer-Partnerskabet. Forløbene igangsættes i starten af 2024 og strækker sig til ind i 2026.

Hvis man som kommune er interesseret i kursusforløbene, finder man mere information på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

FAKTA:

Peer-Partnerskabet er et samarbejde mellem Det Sociale Netværk og SIND. Vi arbejder for, at flere i udsatte positioner i livet møder andre, der har prøvet at være i samme situation. Vi ser peer-støtte som afgørende for, at psykisk sårbare rustes til at være medskabere af løsninger, der er meningsfulde for den enkelte, og som understøtter et mere selvstændigt liv. Peer-Partnerskabet arbejder samtidig for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet, kommuner og regioner vedr. borgernes mentale sundhed.

Københavns Professionshøjskole (KP) er en af landets største professionshøjskoler, som både grund- og videreuddanner velfærdsprofessionelle i bl.a. psykiatrien samt forsker i velfærdsfaglige emner. KP’s videreuddannelse har i mange år udbudt uddannelse og kurser med fokus på recovery-orienteret rehabilitering for bl.a. socialpsykiatrien. KP har et netværk af erfaringsundervisere og har i mange år samarbejdet med Peer-Partnerskabet.

Få støtte til at inddrage peers i jeres kommune. Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med at inddrage peers i socialpsykiatrien. Rådgivningsforløbet er et samarbejde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen. Forløbet varer halvandet år. Samarbejdet indledes med et tilmeldingsmøde mellem kommunen og Social- og Boligstyrelsen. Læs mere om forløbne og tilmeldingen her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top