Det er meningsfuldt at kunne sidde på en bænk på Strøget

– Sådan sagde Klavs Serup Rasmussen til Frikommune Netværkets Afslutningskonvent fredag d. 28. august, da fejringen af et 4-årigt forsøg mellem 9 kommuner havde nået sit afslutningskonvent, og der skulle opsummeres, spises frokost og drikkes et lille glas vin i kulturhuset Galaksen i Værløse.

Af Peer Partnerskabet

Alle danskere som har været i kontakt med det offentlige for at få støtte til at komme videre i livet, ved at det er udmattende at finde vej i det kommunale system. Det forventes som regel, at den enkelte selv kan skabe overblik og sammenhæng i tilbud og støtteordninger – og mange har oplevet at blive kastet rundt blandt forskellige fagpersoner fra kommunen, som nok ønsker at kunne hjælpe, men som ofte skaber forvirring og mismod hos den enkelte borger.

Forsøget ’Frikommune Netværk – Én Plan’ er et forsøg, som har fundet sted mellem 9 kommuner på Sjælland gennem de sidste 4 år. I ’Frikommune Netværk – Én Plan’ har cirka 1500 borgere mødt systemet på en anderledes måde, og har nået nye højder med trofasthed, tillid og tro på sig selv i et samarbejde mellem forskellige kommunale indsatser og fagpersoner. Der er blev tænkt ud af de snævre firkantede kommunekasser, og den enkelte borger i frikommunerne er blevet mødt med en koordineret indsats, hvor flere facetter af livet er blevet sat i spil.

Alle ressourcer i spil

Stemningen var spændt til afslutningskonventet i det Corona-sikrede Galaksen i Værløse, hvor man i indgangen blev mødt af kulturhusets stab med store sprayflasker med håndsprit og en sikring mod for tæt kropskontakt i indgang og udgang. Direktørerne fra de 9 forskellige kommuner og de medarbejdere, som alle var mødt op i pæne sko og stilet beklædning, var enige om, at det er en kompliceret og kompleks opgave at gøre det enkelt for borgerne, og man venter stadig på den endelige analyse fra VIVE, som skal give et overblik over borgernes progression her ved forsøgets afslutning.

Men de umiddelbare resultater taler for sig selv, og mange unge, voksne og familier har rykket sig efter utallige års fastgroning – og har fået en hel ny tillid til systemet. Dette var der bred enig om blandt medarbejdere og direktører i den digitale rundspørge, som tikkede ind fra salens mobiltelefoner, og som blev vist på et kæmpe lærred midt i salen. Frikommune Netværket har handlet om at skabe mening for den enkelte, og finde troen på at alle borgere har ressourcer som kan sættes i spil. Stemningen i Galaksen var håbefuld.

Det er den vej, vi skal

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (A) havde sendt en videohilsen, hvor hun roste Frikommune Netværket. Krag udtalte at borgerne kan lære at ”mestre eget liv”, når de mødes af systemet med ”varme, kærlighed og omsorg”, og at ”det giver selvtillid hos den enkelte, at man ikke får støtte kun for kommunens skyld”. Astrid Krag understregede at dagens afslutningskonvent ikke markerer slutningen, men starten på arbejdet, og at ”det er den vej, vi skal”. Forsøget vil blive indtænkt i regeringens kommende ’Nærhedsreform’.

Barrierer ryddes af vejen

Efter social- og indenrigsministerens videohilsen blev det debatteret, hvad næste skridt er i arbejdet med frikommunenetværk. Mette Vaaben Mortensen, som er direktør i Ballerup Kommune, udtalte i en lang debat mellem Christina Holm-Petersen (chefanalytiker i VIVE), Stella Hansen (direktør, Helsingør Kommune) og Morten Bøgelund Andersen (direktør, Allerød Kommune), at der ligger en dobbelthed i forsøget med frikommuner: ” … Vi er godt på vej, men det kræver stort fokus at holde hinanden fast på fortsat at sikre den interne koordination, så man kan blive ved med lave en samlet og meningsfuld plan for den enkelte borger. Man kan rydde nye barrierer af vejen, men det er et kæmpe kultur-arbejde. Der ligger et kæmpe potentiale i at inddrage civilsamfundet.”

Stærk og svag på samme tid

Klavs Serup Rasmussen, som er projektansvarlig i Peer Partnerskabet, var inviteret som udefrakommende oplægsholder, og stillede gode og vedkommende spørgsmål til de fremmødte i Galaksen. Der blev bl.a. opfordret til en samtalestund med sidemakkeren i den store sal, om dilemmaerne forbundet med at borgerne både kan have ressourcer og problemer på samme tid – og hvilke konsekvenser det kan få for en borger i en indsats, hvis man viser systemet, at man faktisk kan en masse. Er der indsatser, hvor det er ok, at man bruger sine styrker, spurgte Klavs Serup Rasmussen, og man kunne høre på summen fra salen, at det var komplekst at skulle forholde sig til den enkelte borger, som stærk og svag på samme tid. Klavs fik tydeligvis sat gang i tankerne i den festklædte sal, og fik tydeliggjort behovet for at møde den enkelte borger med nysgerrighed og fokus på både styrker og udfordringer.

Døre ud af kommunerne

I tråd med Mette Vaaben Mortensens udtalelse tidligere på eftermiddagen, opfordrede Klavs Serup Rasmussen til at frikommunerne går videre med et seriøst samarbejde med civilsamfundet. Det er vigtigt med overlappende arenaer i lokalsamfundet, udtalte Klavs, og understregede vigtigheden af, at der bliver skabt nye platforme for inklusion i foreninger.

Meningsfulde planer

Det vigtigste i arbejdet med borgerne, når de møder kommunen, er at der er et klart billede af, hvilken forskel det skal gøre for den enkelte. Det enkelte menneske skal have begreb om sit eget ståsted i verden, så det fører til den rigtige plan.

”Det er farligt, hvis man møder en mur af faglige beslutninger”, udtalte Klavs. Hans egen plan var engang at kunne sidde på en bænk på Strøget og kigge på mennesker. ”Hvis det enkelte menneske skal skabe handlekraft i eget liv, skal der laves en plan som er meningsfuldt for den enkelte – god faglighed er midlet, ikke målet”.

Dagens afslutningskonvent sluttede med et glas vin i foyeren, efter at medarbejdere og borgere blev takket for deres deltagelse i Frikommune Netværket – Én Plan. Regnen smådryppede på Galaksens grå mure, og gav liv til bygningen, som udenpå minder om en grå kommunekasse uden farvespil, nuancer eller plads til fantasi og nye drømme. Frikommunerne arbejder nu videre med, hvordan medarbejderne kan bruge deres kompetencer inden for relationsarbejde til at lægge den bedste plan for den enkelte borger. Håbet er ’Intet om borgeren, udenom borgeren’.

Hvis ’Frikommune Netværk – Én Plan’ skal gå fra en lokal til en national bevægelse, er der brug for, at alle dele af samfundet tænker ud af kasserne, og tør at tro på, at alle har mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv – lige præcis som dem vi er.


Du kan læse mere om Én plan her. Link til VIVEs midtvejsevaluering af ’Frikommune Netværk – Én Plan’: https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-plan-for-en-sammenhaengende-indsats-sammen-med-borgeren-14128/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top