- 2019: Opstart af projekt ‘Tavs Viden’

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen opstartes projekt ’Fra tavs viden til tydelighed i samarbejdet’ i oktober 2019. Projektet er forankret i Peer-netværket Danmark, med deltagelse af Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Region Sjælland og Københavns Kommune.

Scroll to Top