Information til medarbejdere om peer-gruppeforløbet

ARBEJDER DU I Fredericia, Helsingør og København?

Vi samarbejder tæt med kommunerne Fredericia, Helsingør og København om henvisning til peer-gruppeforløbet. Ved deltagelse i gruppeforløbet, er der også mulighed for individuelt følgeskab.

Vores nærmeste samarbejdspartner er det kommunale §82 tilbud i hver by:

 • Din Indgang (Psykiatri-og handicapområdet, Fredericia Kommune)
 • Grib København (Psykiatrienheden, Socialforvaltningen, Københavns Kommune)
 • §82 indgangen i Helsingør Kommune (CSSI, Helsingør Kommune)

Er du placeret andetsteds i kommunen, fx jobcenter, FGU eller anden uddannelsesinstitution m.m., kontakt os gerne mht selvhenvisning. Arbejder du i et tilstødende projekt, en forening m.m. kan du også henvise til peer-gruppeforløbet.

Peer-gruppeforløbet

Gruppeforløbet baserer sig på den pt. bedste praksis- og forskningsmæssige viden om recovery, empowerment og peer-støtte. Temaerne og øvelserne i gruppeforløbet har fokus på deltagernes eget ståsted i hverdagen, og skal bidrage til afklaring gennem selvindsigt og skabe handlekraft på baggrund af borgerens egen viden og løsninger. Gruppen faciliteres af to frivillige peers, der arbejder ud fra en manual, uddannelse og løbende vejledning.

Hvem kan deltage i grupperne

Målgruppen for gruppeforløbet, er borgere over 18 år, hvor noget ikke fungerer i hverdagen grundet psykisk sårbarhed, psykisk mistrivsel eller andre former for nedsat psykisk funktionsevne.

Yderligere kan borgere med samme problematikker selvhenvende sig
og deltage i gruppen.

Et forskningsprojekt

Peer-gruppeforløbet er kernen i vores forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om tidligere forebyggende indsatser.

Fra september 2020 og ind i 2021 gennemføres en effektmåling, hvilket betyder, at når man tilmelder sig, kan man komme i kontrolgruppe.

OM Grupperne

 • Forløbet varer 10 uger
 • Gruppen mødes én gang om ugen i to timer
 • Op til 10 deltagere i gruppen (under COVID-19 max 8)

Et anonymt, GRATIS & åbent tilbud

 •  Deltagelse er anonym.
  Efter aftale med vores kommunale samarbejdspartnere, rapporter vi ikke tilbage vedr. fremmøde eller andet
 • Der forudsættes ingen visitation før tilmelding
 • Det er gratis at deltage.

Hvad er psykisk sårbarhed

Et menneske kan opleve psykisk sårbarhed af mange forskellige årsager:

 • Man kan have haft en eller flere kriser før, som er blevet diagnosticeret og hvor der har været iværksat en behandlingsindsats eller andre støttende indsatser
 • Man kan være i en særligt svær periode i livet – fx pga uddannelse, arbejdsløshed, anden sygdom hos en selv eller hos ens nærmeste.
 • Der er måske ikke en konkret identificerbar årsag, men hverdagen er negativt påvirket af, at man har svært ved at finde glæde ved ting og se en mening med indholdt af ens tilværelse.

Til dette kan knytte sig forskellige former for mistrivsel som fx ensomhed, selvskadende adfærd, tegn på lettere spiseforstyrrelser, søvnproblemer, stress, ængstelighed m.m.

Peer-indsatsen er et supplement

Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et uvisiteret og supplerende tilbud til andre indsatser som borgerne modtager.

Vælger borgeren at deltage i peer-indsatsen, erstatter dette ikke andre indsatser. Borgeren beslutter selv sin deltagelse herunder også, om tilbuddet skal erstatte andre tilbud.

Indsatsen er etableret i samarbejde med kommunerne under servicelovens §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk sårbare.

Tilmelding

Tilmelding sker ved

 • Du eller borgeren bringer gruppeforløbet op
 • I kan vende tanker og for og imod
 • Borgeren kan:
  • kontakte vores lokalkoordinator for at høre mere og
   melde sig til peer-gruppeintro
  • møde direkte op til peer-gruppeintro
Er du i §82 så kontakt din leder, hvis du er i tvivl om noget.
Alle andre bedes kontakte den lokale koordinator.
 
Vi har valgt denne form, for du ikke skal udveksle person-
oplysninger med os, sikre samtykke m.m.
 
Dertil er det vores erfaring, at borgeren selv skal
tage skridtet  med at melde sig til, hvis det være
en god oplevelse at gå i gruppen.

Peer-gruppeintro

Det kræves at man deltager i peer-gruppeintro for at kunne melde sig til peer-gruppeforløbet.

Peer-gruppeintro varer to timer og afholdes både fysisk og online. Her gennemgås gruppeforløbet, peer-støtte m.m.

Ved tilmelding til peer-gruppeforløbet skal deltagerne udfylde samtykke til deltagelse i forskningsaktiviteterne.

Kontakt:

Gruppeforløbets formål:

Peer-gruppeforløbet supplerer den fagprofessionelle indsats ved at bygge på gensidig støtte mellem mennesker, og have fokus på erfaringsbaseret støtte og læring. Formålet med gruppeforløbet er at:

 • Skabe håb og empowerment
 • Skabe personlige og sociale kompetencer, der i samspil bidrager til den enkeltes evne til at håndtere udfordringer og udvikle sig i mødet med omverden
 • Bidrage til nye handlemuligheder, skabe netværk og gøre det muligt at opleve sig selv som en ressource for andre

Individuelt følgeskab

Borgere, der melder sig til peer-gruppeforløbet, kan sideløbende blive tilbudt individuelt følgeskab i op til seks måneder, fra frivillige i projektet.

Følgeskab tilbydes hvis fx borgeren giver udtryk for et behov for at blive fulgt til og fra aftaler og aktiviteter såsom gruppeforløb, frivilligjobs, læge osv.

De frivillige peers fungerer ikke som bisidder eller part, men tilbyder følgeskab som en personlig støtte i op til seks måneder efter tilmelding til gruppen.

Scroll til toppen