Oplever du at din hverdag ikke fungerer pga. psykisk sårbarhed, eller har du haft en psykisk krise for nyligt? Er du nået dertil, hvor du har lyst til at lære dine stærke sider bedre at kende og møde nye mennesker?

‘Vejen til hverdagslivet’ er et forskningsbaseret gruppeforløb, der varer 10 uger. Det er gratis og anonymt at gå i gruppen. Hvis du deltager på opfordring fra en medarbejder, deler vi stadig ikke oplysninger om din deltagelse med andre.

Hver gruppegang varer to timer, og ligger typisk om eftermiddagen eller sent på eftermiddagen. Vi prøver at lægge grupperne, så det passer til deltagerne.

I gruppen vil du blive klogere på dig selv og lære af andre. Men for mange er det vigtigste at gruppen er et frirum, hvor man kan være sig selv. Alle i gruppen vil kende til at leve med psykisk sårbarhed – også de to frivillige, der leder gruppen.

Når vi støtter hinanden ud fra vores livserfaringer, kaldes det peer-støtte  – du kan læse mere om peer-støtte her.

Lige nu kan du være med, hvis du bor i en af de her kommuner:

 • København
 • Fredericia

Hvem kan deltage i gruppen

Du er velkommen til at være med i gruppen, hvis du er over 18 år og du oplever, at noget ikke fungerer i din hverdag på grund af en psykisk krise eller psykisk sårbarhed. 

Vi har ingen krav til fx diagnoser eller lignende. Du bestemmer om du er et sted i dit liv, hvor det giver mening at være med.

Program for 'vejen til hverdagslivet'

Her kan du hente programmet for ‘Vejen til hverdagslivet’ og se hvad de 10 gruppegange handler om. 

Kontakt os og hør mere

Sådan gør du for at høre mere. Det er 100% uforpligtigende at kontakte os.

1

Skriv eller ring

Kontakt den lokale koordinator, og hør mere om hvornår næste gruppe starter. Her kan du også få svar på evt. spørgsmål.

Det er uforpligtigende at kontakte os.

2

Meld dig til, hvis det er noget for dig

Når du har talt med koordinatoren, bestemmer du selv om du vil tilmelde dig ‘Vejen til hverdagslivet.’ Du behøver ikke beslutte dig med det samme.

KLIK PÅ DIN BY:

Hvad siger andre, om hvorfor de valgte at gå i gruppen:

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen, hvis du gerne vil have vi kontakter dig. Fx hvis du vil høre mere om hvornår og hvor vi holder peer-gruppeintro eller hvis du har spørgsmål til peer-gruppeforløbet.

Vi beder kun om din email og telefonnummer for at vi kan kontakte dig.
Se også vores persondatapolitik.

Det er oftest lettest for os, at ringe til dig

Hvad er psykisk sårbarhed:

Psykisk sårbarhed kan optræde i ens liv på mange forskellige måder. Nogle af de mest almindelige er:

 • Du har, eller har haft, det psykisk dårligt med forskellige symptomer. Måske har du også fået en diagnose og behandling/støtte.
 • Du er i en særligt svær periode i dit liv – fx pga uddannelse, arbejdsløshed eller sygdom hos dig eller dine nærmeste.
 • Måske er der ikke en konkret årsag, men din hverdag er påvirket af, at du har svært ved at finde glæde ved ting og se en mening med det du gør.
Det kan også være du kalder det noget andet, fx psykisk sygdom.

Hvem møder du i gruppen?

Dem, der for første gang oplever, at noget ikke fungerer i hverdagen.

Dem, der er der, på andres opfordring

Dem, der har gået i
grupper før

Tegning1fritskrb
Tegning2
Tegning3

Ingen gruppe er ens. Vi blander med vilje grupperne ift. alder, køn, etnicitet og baggrund. Grupper hvor alle er ens, fungerer mindre godt.

Om ’Vejen til hverdagslivet’:

• Et gruppeforløb, der varer 10 uger med et fast program
• Der kan være op til 10 personer i gruppen
• Gruppen har åbent for optag de to første gange
• Gruppen ledes af to frivillige, der selv har erfaring med psykiske kriser og sårbarheder
• Vi deler ikke, hvad der sker i gruppen med nogen. Deltagelse er anonymt
• Der er gratis at deltage.

I gruppen arbejder vi med:

Alle 10 gruppegange er beskrevet i en manual, der bygger på mange
års erfaring og forskning. De centrale temaer er:

 • At du kan finde ud af, hvad der vigtigst for dig, der hvor du er i dit liv
 • At du kan trække på andres erfaringer og spejle dig i mennesker,
  der forstår hvad du taler om
 • At få mere styr på, hvad har du lyst til at dele om dig selv med andre
 • At prøve at gøre noget nyt du gerne har villet
 • Hvordan kan man bede andre om hjælp
 • Hvordan kan man blive frivillig og møde nye mennesker

hvordan skal man have det?

Du bestemmer selv om du er et sted i dit liv, hvor du har brug for en forandring. Sådan her blev vi påvirket af vores psykiske sårbarhed – måske kan du genkende noget af det:

 • Angst, tristhed.
 • Lyst til at give op.
 • Svært ved at sove og finde ro.
 • En følelse af at være gået i stå / ikke vide hvad man kan gøre.
 • Tvivl om hvad der er muligt – og hvor meget man kan klare/tåle.
 • Mindre sammen med andre mennesker / holder sig væk fra andre
 • Holder op med at gøre ting, fordi man er usikker på andre og hvordan man reagerer.
 • Forskellige symptomer.
 • Stess

Når man har det sådan, vil man ofte gå alene med mange svære tanker og følelser. Det er helt normalt. Mange har det sådan – det er derfor vi laver grupper.

Bygger på forskning

‘Vejen til hverdagslivet’ er kernen i vores forskningsprojekt, der skaber ny viden om, hvilken forskel det gør, at møde andre i en gruppe, samt hvordan de temaer vi arbejder med gør en forskel.

Forskningsprojektet begyndte i 2020 og sluttede 1. februar 2023. Over 300 personer fra hele landet valgte at melde sig til forskningen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Forskningen skal skabe viden som kan bruges både herhjemme og i udlandet.

Her kan du møde Chalotte, som er hovedforsker på ‘Vejen til hverdagslivet’:

EN PEER GRUPPE ER:

En peer‐gruppe baserer sig på hverdagens erfaringer med, hvad der skaber håb, overskud og troen på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper.

Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre, fordi vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder.

Indholdet af peer‐gruppeforløbet bygger på vores arbejde siden 2008, med hvad mennesker siger er vigtigt for at have et godt hverdagsliv.

Peers har stået for udviklingen af projekt ”Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet”, og peers indgår i det forskningsteam, der evaluerer projektet. Læs mere om peer-støtte

GRUNDPRINCIPPERNE FOR GRUPPEN:

Håb
Vi tror på, at alle kan få et godt og håbefuldt liv, og at det har værdi at møde andre, der kan inspirere og vise at det er muligt. Vores sprog og øvelser har derfor fokus på det håbefulde og mulige.

Tillid
Vi skal trygt kunne dele erfaringer. Den grundlæggende årsag til, at peer‐støtte kan gøre en positiv forskel, er de fælles erfaringer og den tillid, der opstår som følge af genkendelighed mellem hinanden.

Ligeværdighed
Vi giver ikke hinanden råd i gruppen, men vi lytter. Og vi fortæller aldrig andre, hvad de skal eller ikke skal gøre.

Empowerment
Vi tror på, at vi hver især bedst kender vores egne styrker og svagheder. Peer-gruppearbejdet hjælper os hver især med at tage ansvar for os selv, så vi selv kan finde frem til vores egne løsninger og genvinde kontrol over vores liv. I et tempo, der passer til os selv.

Q & A

Måske vil du gerne vide lidt mere før du tager til intro-workshoppen.
Her er nogle at de spørgsmål vi får oftest:

Nej. En peer-gruppe arbejder ikke ud fra kliniske modeller som bygger på fx diagnoser eller en særlig forståelse af menneskelige problemer.

Peer-grupper hjælper mennesker med at opdage og styrke det, der fungerer for den enkelte, på basis af erfaringsbaseret støtte og læring.

Ja. Vi fortæller ikke andre at du har meldt dig til gruppen. Vi fortæller heller ikke andre om du kommer eller ikke kommer.

Den viden om dig selv, du deler med forskerne, er underlagt de strengest mulige krav, og hvor nødvendigt godkendt af Videnskabs Etisk Komité. Du vil være fuldstændig anonymiseret.

Alle grupperne ledes af frivillige, der selv har egne, levede erfaringer med psykisk sårbarhed. De frivillige er uddannede i – og selv bruger grupperne til – at styrke deres egen mentale sundhed og stå stærkere i hverdagen.

De frivillige er ikke eksperter. De styrer tiden, men deltager også i diskussioner, deler deres følelser og oplevelser og lærer af andre i gruppen

Nej. Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et supplerende tilbud, som ikke erstatter andre tilbud du får.

Derfor er det også dig der bestemmer, om du vil deltage. Hvis du selv ønsker det, kan gruppeforløbet erstatte andre tilbud.

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder.

En peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand, og støtter andre, der stadig kan bruge en hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor alle kan dele deres erfaringer og følelser, og støtte hinanden. Det kan fx være i forhold til ting, der er svære at tale om med mennesker, der ikke har prøvet det selv – enten fordi andre ikke forstår, eller fordi man er usikker på, hvordan de vil reagere.

Læs mere om peer-støtte her

Nej. I din by samarbejder vi med kommunen under det, der hedder serviceloven §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund.

Grupperne holdes af Peer Partnerskabet, der er en forening stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Det kan du læse mere om her.

Samarbejdet betyder bl.a. at medarbejderne i kommunen ved mere om grupperne og lettere kan henvise til dem.

Besøg os på Facebook

På Facebook lægger vi løbende nye opslag på og deler fra andre.
Du kan lettere skrive direkte til os der.

Scroll to Top