Bliv frivillig

I Peer-Partnerskabet drømmer vi om, at alle mennesker har muligheden for at være noget for andre – i stedet for at føle sig anderledes i kraft af fx en diagnose eller et problem.

Derfor laver vi peer- gruppeforløb, hvor man kan møde andre som også har prøvet psykiske kriser og psykisk sårbarhed på egen krop. 

Denne drøm kan kun blive til virkelighed, hvis du og andre har lyst til være med som frivillige peer til at gennemføre gruppeforløbet ‘Vejen til hverdagslivet,‘ som varer 10 uger og bygger på en manual.

Gruppeforløbet har været en del af et forskningsprojekt i perioden 2020 til nu, og vi regner med at kende de vigtigste forskningsresultater omkring sommerferien 2023.

Som frivillig peer vil du blive uddannet til dine opgaver og din koordinator, vil løbende tilbyde vejledning og sparring.

Som frivillig er du med til at bære forskning i mål, og derfor med til at træde en helt nyt sti for psykisk sårbare, der ikke så meget handler om hvad der er forkert ved en, men som i stedet har hverdagslivets fællesskaber som mål, og som kan komme tusindvis af mennesker til gavn i fremtiden.

Her kan du blive frivillig i 2023

I 1. halvår af 2023 er det kun muligt at blive frivillig i Fredericia Kommune. Du behøver ikke bo i Fredericia.

Hvad er en 'frivillig peer' ?

Peer-støtte er gensidig støtte mellem menneske som i en eller anden grad deler erfaringer med psykiske vanskeligheder eller psykisk sårbarhed.

Som frivillig peer vil man typisk have fået de værste kriser lidt på afstand, og føler sig parat til at bruge det man har lært af sine kriser aktivt i samarbejdet med andre. 

Som frivillig peer er man ikke ekspert. Man har ansvar for sine opgaver, men man deltager også i diskussioner, deler af egne erfaringer og lærer af andre.

Information om at være frivillig peer i projekt Håb og Selvbestemmelse

Mange, der har været frivillige peers, fortæller at de:

 • Er begyndt at se deres erfaringer med kriser og sårbarheder som en vigtig ressource i deres liv.
 • Tænker mindre negativt om sig selv, på grund af fx en diagnose.
 • Oplever et øget selvværd bl.a. fordi de har mulighed for at gøre noget meningsfuldt for andre.
 • Føler at de hører til et sted, sammen med andre mennesker, i modsætning til tidligere at have følt sig anderledes.
 • Har haft noget meningsfuldt at lave i hverdagen.
 • Bruger rollen som frivillig peer som indgang til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
 • Har lært nye kompetencer og fået et styrket netværk samt et styrket CV.

Generelt beskriver mange tidligere frivillige peers, at opgaverne har været en mulighed for at prøve sig selv af, blive klogere på en selv samt at opbygge kompetencer, netværk og ressourcer.

Som frivillig peer i Peer-Partnerskabet vil du lede gruppeforløb for mennesker, hvis hverdag ikke fungerer på grund af psykisk sårbarhed eller psykiske vanskeligheder.

Hvad kræver det

Grupperne bliver afholdt én gang om ugen i 10 uger og varer to timer ad gangen. Derudover skal du kunne afsætte tid til at blive uddannet samt til at forberede dig sammen med din med-gruppeleder før en gruppegang.

I vil altid være to frivillige tilknyttet en gruppe, og din koordinator står til rådighed gennem forløbet, hvis I har brug for hjælp eller støtte.

Hvordan bliver du klædt på

Gruppeforløbet er beskrevet i en manual, som du vil få undervisning i at bruge. Vores frivilliguddannelse handler også om at være opmærksom på ens egne grænser og hvad man er parat til at dele. Derudover vil du få mere viden om peer-støtte.

Hvis du melder dig som frivillig peer her hos os, forventer vi, at du kan nikke genkendende til følgende:

 • At du har mod på aktivt at bruge dine egne erfaringer med at komme oven på efter en svær periode
 • Du er et sted i din egen proces, hvor du kan sætte andre i centrum og har en fornemmelse af,
  hvornår det giver mening at trække på dine erfaringer
 • Du kan binde dig til at lede 1-2 gruppeforløb á 10 uger over et halvt år
 • At du som peer-gruppeleder og peer-makker kan deltage i uddannelse
 • Du er over 18 år

Som frivillig peer-gruppeleder er dine egne, levede erfaringer grundpillen i dit arbejde som frivillig peer. Det er derfor en stor del af din rolle som frivillig, at du i gruppeforløbene er parat til at trække på din egen historie og dele relevante erfaringer inden for de tematikker, I kommer til at tale om.

Du sætter selv din grænse for, hvor meget og hvad, du vil dele om dig selv. Det indgår i vores uddannelsesaktiviteter, at du bliver afklaret omkring det.

Når vi tidligere har uddannet peers, har spørgsmålet om hvor meget og hvordan man deler af sine erfaringer fyldt meget. Det har skyldtes, at mange ikke selv har følt sig mødt, da de havde det sværest. De fleste der har prøvet psykisk sårbarhed på egen krop, er derfor helt naturligt meget opmærksomme på at give andre plads og af at lytte uden at dømme. Det er noget vi taler videre om på uddannelsen – vi er spændte på at høre hvordan du gerne vil være peer!

I starten af din tid som frivillig peer-gruppeleder, vil du komme igennem en uddannelse, der er tilpasset den opgave, du skal varetage og som er sammensat for at give dig de bedst mulige forudsætninger for at være frivillig i projektet.

Sådan uddannes du:

 • Uddannelse
 • 2 x vejledning med fokus på at lede gruppeforløb.

Uddannelsen bliver afholdt lokalt eller nationalt. Du vil selvfølgelig få dækket transport, kost og logi i forbindelse med uddannelsesweekenden. Alt afhængig af antallet af deltagere vil uddannelsen vare én eller to dage, og typisk ligge i en weekend.

Efter uddannelsesweekenden kommer du til at:

 • Kende til projektets hvorfor, hvad og hvordan
 • Have mod på og lyst til at lave peer-gruppeforløb
 • Vide, hvordan du bruger projektets manual til at lave peer-gruppeforløb
 • Føle, at du er en del af et stærkt fællesskab af frivillige peer

I forbindelse med dit første gruppeforløb, vil du få vejledning og feedback efter to gruppegange, som din koordinator har observeret. Formålet med vejledningen er at give dig støtte den første tid og sikre, at kvaliteten af gruppeforløbene bliver holdt.

Skriv til os for at få de nyeste datoer for uddannelse og opstart af gruppeforløb i Fredericia.

Skriv til os, hvis du har lyst til at blive frivillig

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at blive frivillig peer i Fredericia
– eller hvis du har brug for at høre mere, før du beslutter dig.

(Felterne med stjerne skal udfyldes for at vi kan vende tilbage til dig)

Scroll to Top