Metodeudvikling og forskningsindsats

Vi vil vide mere

Projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ er et interventionsstudie, skal der gennemføre en effektmåling på  basis af et to-armet randomiseret forsøg.

I Peer-Partnerskabet er vi stærkest i peer-støtte og i vores viden om, hvad de fleste har behov for, for at have et godt hverdagsliv.

Derfor indgår Forskningsenheden Psykiatrisk Center København i projektet som ekstern evaluator med ansvar for metodeudvikling og forskningsindsats.

Den overordnede leder af evalueringen er forskningsoverlæge Lene Falgaard Eplov, mens den daglige leder af evalueringen er seniorforsker Chalotte Heinsvig Poulsen.

Hvad vil vi vide?

Socialstyrelsen har i 2018 konkluderet, at peer-støtte skaber tydelig progression i forhold til menneskers recovery-proces, og meget tyder på, at peer-støtte kan udgøre en unik og virksom ressource. 

Forskning vedr. effekten af peer-støtte er på nuværende tidspunkt stigende, men indtil videre må vi også konkludere, at resultaterne vedr. effekten af peer-støtte ikke er entydige, fordi der mangler randomiserede forsøg af høj kvalitet på området.

Dog peger de eksisterende resultater på, at peer-støtte fremmer empowerment og recovery.

Projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ skal skabe viden af høj kvalitet om bl.a. hvilke udfordringer der fylder i hverdagen, samt effekten af peer-indsatsen.

Derved ønsker vi at styrke samfundets muligheder for at gribe den hastigt voksende befolkningsgruppe med psykisk sårbarhed, før problemerne forværres.

Samtidig skal projektet skabe ny viden om civile indsatsers potentiale i fht. at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.

Peer-indsatsens effekt vil blive evalueret på tre niveauer:

Dette beskriver de foreløbige evalueringsmål i projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’
der endeligt fastlægges i pilotfasen (1. halvår 2020):

På individniveau:

Der gennemføres et randomiseret forsøg af høj kvalitet for at undersøge effekten af indsatsen i forhold til bl.a. personlig recovery, empowerment, funktionsevne, håb, livskvalitet og socialt netværk

Dette suppleres med en kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelse med henblik på yderligere at kvalificere den opstillede forandringsteori

På systemniveau:

Målgruppen beskrives nærmere med hensyn til bl.a. henvendelsesårsag, problemstillinger i fht mental sundhed, trivsel og socialt netværk

Ved brug af metoden Outcome Harvesting undersøges hvilke effekter indsatsen har på systemniveau

Der gennemføres en procesevaluering

På samfundsniveau:

Der gennemføres en samfundsøkonomisk evaluering

Hvad er fordelene for de, der deltager?

Vores ønske med at arbejde med metodeudvikling, er at kunne tilbyde det bedst mulige gruppeforløb. Både for de frivillige, der skal facilitere gruppen, og for de, der melder sig til gruppen. Her kan du læse hvad vi har gjort indtil videre.

Levede erfaringer og forskning
- hånd i hånd

Projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ bygger på tidlige peer-gruppeforløb, bl.a. fra projekt Din Gode Udskrivning, partnerskabsprojektet Peer-støtte i Region Hovedstaden, Styr Livet og mange andre gode og velfungerende gruppe- og undervisningsforløb.

I samarbejdet med Grib København og Team Mod På Livet i Københavns Kommune, har vi gennemført tre pre-pilot gruppeforløb på hhv. 4, 4 og 7 gange.

Parallelt har Forskningsenheden udarbejdet en meta-analyse af effektstudier i peer-støtte samt et review af den kvalitatative forskning.

På basis af den eksisterende praksisviden samt bedste forskningsmæssige viden på området, udarbejdes en manual for peer-gruppeforløbet til brug for piloten, der gennemføres 1. halvår 2020.

En interessant detalje er, at det workshop-program, der var udarbejdet på baggrund af vores praksiserfaring med peer-støtte, i store træk lignede de programmer, der har vist sig at have effekt.

proces

Peer-Partnerskabets projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet’ skal gennem et randomiseret studie dokumentere peer-indsatsens effekt i forhold til bl.a. empowerment.

Den side opdateres løbende.

Scroll til toppen