Velkommen

Vi har lukket hjemmesiden peerstøtte.dk

Fra 2015  til 2024 har vi drevet den gamle hjemmeside fra satspuljeprojektet ‘Peer-støtte i Region Hovedstaden,’ der var ét af de tre partnerskabsprojekter i den nationale peer-afprøvning, som var forankret i Socialstyrelsen (2015-2018). Du kan læse mere om erfaringerne fra partnerskabsprojekterne her.

Styrelsen konkluderede på baggrunden af evalueringen af de tre partnerskabsprojekter, at “peer-støtten for alle parter forbindes med øget håb om recovery.

Hvad sker der nu?

I løbet af 2024-25 vil vi overføre og opdatere indholdet fra peerstøtte.dk her på hjemmesiden. Det vil vi gøre med udgangspunkt i den forskningsmæssige viden vi har arbejdet med siden 2019 samt den løbende kontakt vi har med både frivillige og lønnede peers samt de organisationer, der arbejder med peer-støtte.

Scroll to Top