Information til medarbejdere om peer-gruppeforløbet

ARBEJDER DU I Fredericia, Helsingør og København?

Vi samarbejder tæt med kommunerne Fredericia, Helsingør og København om henvisning til peer-gruppeforløbet. Ved deltagelse i gruppeforløbet, er der også mulighed for individuelt følgeskab.

Vores nærmeste samarbejdspartner er det kommunale §82 tilbud i hver by:

 • Din Indgang (Psykiatri-og handicapområdet, Fredericia Kommune)
 • Grib København (Psykiatrienheden, Socialforvaltningen, Københavns Kommune)
 • §82 indgangen i Helsingør Kommune (CSSI, Helsingør Kommune)

Er du placeret andetsteds i kommunen, fx jobcenter, FGU eller anden uddannelsesinstitution m.m., kontakt os gerne mht selvhenvisning. Arbejder du i et tilstødende projekt, en forening m.m. kan du også henvise til peer-gruppeforløbet.

Peer-gruppeforløbet

Peer-gruppeforløbet er en ny tidlig forskningsindsats, der tilbyder borgere med psykisk sårbarhed deltagelse i et gratis og anonymt gruppeforløb, der skal skabe håb og empowerment, samt styrke de kompetencer, der er nødvendige for at komme sig og udvikle sig i mødet med omverdenen.

Peer‐gruppen baserer sig på erfaringsbaseret støtte og det enkelte menneskes forståelse af sit ståsted og muligheder i hverdagen. Tilgangen er derfor anderledes end i fx mestringsforløb eller terapeutiske grupper. Gruppen har fokus på deltagernes ressourcer og handlemuligheder, herunder at anerkende den viden borgeren bærer i sig selv, samt at anerkende de handlinger og den handlekraft som borgeren viser.

Indholdet i gruppeforløbet. baserer sig på den pt. bedste praksis- og forskningsmæssige viden. De to frivillige, der faciliterer gruppen, har selv erfaring med psykisk sårbarhed og kriser. Dette kaldes peer-støtte, som du kan læse mere om her. De frivillige arbejder ud fra manual, og modtager uddannelse samt løbende vejledning.

Helt kort om peer-støtte

Peer-støtte vil typisk styrke ens tiltro til, at man selv kan håndtere sin tilværelse og skabe meningsfulde forandringer for en selv.

Dertil vil peer-støtte typisk skabe håb og en lyst til at være nysgerrig på sig selv, og hvordan man kan bevæge sig i retning af en deltagende og håbefuld hverdag.

Hvem kan deltage i grupperne

Gruppeforløbet og tilbuddet om følgeskab er for borgere over 18 år, hvor noget ikke fungerer i hverdagen grundet psykisk sårbarhed, psykisk mistrivsel eller andre former for nedsat psykisk funktionsevne.

Dette kan vise sig som ved at man hæmmes i sin livsudfoldelse, har lav trivsel og fx skånebehov, begrænset social kontakt, samt vanskeligheder ved at håndtere hverdagen og andre barrierer, der samlet har betydning for ens muligheder for at fungere i hverdagen.

Dette kan også betyde, at man ikke pt kan komme i virksomhedspraktik eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag, eller at man har behov for sideløbende støtte for at kunne varetage fx uddannelse eller virksomhedspraktik.

Der er ikke et særligt fokus på diagnoser i vores aktiviteter.

Borgere med samme problematikker kan selvhenvende sig og deltage i gruppen. Du kan opfordre alle over 18 år, som du mener gruppeforløbet er relevant for, at komme uforpligtigende til peer-gruppeintro og høre mere.

OM Grupperne

 • Forløbet varer 10 uger
 • Gruppen mødes én gang om ugen i to timer, typisk om eftermiddagen fra 15-17
 • Op til 10 deltagere i gruppen (under COVID-19 max 8)

Et anonymt, GRATIS & åbent tilbud

 •  Deltagelse er gratis og anonym.
  Efter aftale med vores kommunale samarbejdspartnere, rapporter vi ikke tilbage vedr. fremmøde eller andet
 • Der forudsættes ingen visitation før tilmelding.

Et forskningsprojekt

Peer-gruppeforløbet er en del af et forskningsprojekt, der skal skabe ny viden om tidligere forebyggende indsatser. Fra september 2020 og ind i 2021 gennemføres en effektmåling, hvilket betyder, at når man tilmelder sig, kan man komme i kontrolgruppe.

Hvad er psykisk sårbarhed?

Et menneske kan opleve psykisk sårbarhed af mange forskellige årsager:

 • Man kan have haft en eller flere kriser før, som er blevet diagnosticeret og hvor der har været iværksat en behandlingsindsats eller andre støttende indsatser
 • Man kan være i en særligt svær periode i livet – fx pga. pres fra ens uddannelse, arbejdsløshed, eller anden sygdom hos en selv eller hos ens nærmeste.
 • Der er måske ikke en konkret identificerbar årsag, men hverdagen er negativt påvirket af, at man har svært ved at finde glæde ved ting og se en mening med indholdet af ens tilværelse.

Til dette kan knytte sig forskellige former for mistrivsel som fx ensomhed, selvskadende adfærd, tegn på lettere spiseforstyrrelser, søvnproblemer, stress, ængstelighed m.m. En anden reaktion er ofte misbrug.

Gruppeforløbets formål:

Peer-gruppeforløbet supplerer den fagprofessionelle indsats ved at bygge på gensidig støtte mellem mennesker, og have fokus på erfaringsbaseret støtte og læring. Formålet med gruppeforløbet er at:

 • Skabe håb og empowerment
 • Skabe personlige og sociale kompetencer, der i samspil bidrager til den enkeltes evne til at håndtere udfordringer og udvikle sig i mødet med omverden
 • Bidrage til nye handlemuligheder, skabe netværk og gøre det muligt at opleve sig selv som en ressource for andre

Tilmelding

Tilmelding er mulig gennem både henvisning og selvhenvisning. Sådan gør du som medarbejder:

Tilmelding sker ved

 • Du kan ikke selv tilmelde deltagere.
 • Du kan opfordre borgerne til at deltage i peer-gruppeintro.
 • Man kommer til peer-gruppeintro ved at:
  • Borgeren kontakter vores lokale koordinator på forhånd
   og aftaler at man kommer
  • Borgeren møder direkte op til peer-gruppeintro
   uden tilmelding

Vi har valgt denne form, for du ikke skal udveksle
personoplysninger med os og indhente samtykke fra borgeren.
Det er også vores erfaring, at det fungerer bedst, når borgerne
selv er involveret i at melde sig til.

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare gerne høre mere, er du
altid velkommen til at kontakte den lokale koordinator.

Peer-gruppeintro

Det kræves, at man deltager i peer-gruppeintro for at kunne melde sig til peer-gruppeforløbet.

Peer-gruppeintro varer to timer og afholdes både fysisk og online. På de to timer gennemgås gruppeforløbet, peer-støtte m.m. Man kan selvfølgelig også stille spørgsmål.

Man vil møde både koordinator og frivillige peer-gruppeledere.

Det er uforpligtigende at deltage i peer-gruppeintro. Man beslutter selv om man herefter vil melde sig til peer-gruppeforløbet. Ved tilmelding til peer-gruppeforløbet skal deltagerne udfylde samtykke til deltagelse i forskningsaktiviteterne.

Kontakt:

Hvem er de frivillige, der facliterer grupperne?

Peer-gruppeforløbene faciliteres af peer-frivillige, der anvender deres erfaringer med konstruktivt at håndtere deres egne sårbarheder og kriser i mødet med andre psykisk sårbare. De frivilliges erfaringskompetencer er uundværlige for peer-grupperne og udgør rygraden i vores arbejde.

Kvalitet i frivilligheden

Baseret på interviews med rådgivere og sagsbehandlere ved vi, hvor meget det betyder, at du kan have tillid til den aktivitet, du henviser til. Det har vi fuld forståelse for, da der let kan opstår ubesvarede spørgsmål, såsom hvad nu hvis det går galt? Hvad hvis de frivillige ikke arbejder på en forsvarlig måde?

Vi arbejder målrettet på at sikre en høj kvalitet i det frivillige arbejde – både for at tiltrække engagerede frivillige og for at peer-støtte i praksis gør en forskel for så mange som muligt.

I dette kvalitetsarbejde, som bl.a. indeholder en række metodeudviklings- og forskningselementer, sikrer vi, at vores peer-frivillige er klar til opgaven med at facilitere peer-gruppeforløb gennem en længevarende rekrutterings -og uddannelsesforløb.

Sådan gør vi

 • Alle der ønsker at blive frivillige, bliver vurderet at den lokale koordinator bl.a. ved gennemlæsning af ansøgning, evaluering af spørgeskemasvar og personlig samtale
 • Uddannelsen af projektets peer-frivillige strækker sig over en weekend og sker efterfølgende vejledninger og opkvalificerende kurser.
 • Uddannelsen lægger særligt vægt på, at de frivillige tilegner sig faciliteringsværktøjer gennem gruppeøvelser samt lærer, hvordan de bringer deres erfaringskompetencer i spil konstruktivt.
 • Når de frivillige faciliterer grupperne, arbejder de ud fra en manual, der baserer sig på den bedste praksis- og forskningsmæssige viden om hvilke elementer i et peer-gruppeforløb, der har effekt.

Vores ansatte, lokale koordinatorer er alle uddannede gruppeledere og fungerer som sikkerhedsnet, enten hvis der opstår en krise i gruppen, eller hvis hvis en peer-frivillig vælger at stoppe sit engagement i peer-grupperne. Der vil derfor aldrig opstå en situation, hvor en peer-gruppe må afbrydes eller aflyses grundet manglende peer-frivillige.

Peer-indsatsen er et supplement

Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et uvisiteret og supplerende tilbud til andre indsatser som borgerne modtager.

Vælger borgeren at deltage i peer-indsatsen, erstatter dette ikke andre indsatser. Borgeren beslutter selv sin deltagelse herunder også, om tilbuddet skal erstatte andre tilbud.

Indsatsen er etableret i samarbejde med kommunerne under servicelovens §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk sårbare.

Individuelt følgeskab

Borgere, der melder sig til peer-gruppeforløbet, kan sideløbende blive tilbudt individuelt følgeskab i op til seks måneder, fra frivillige i projektet.

Følgeskab tilbydes hvis fx borgeren giver udtryk for et behov for at blive fulgt til og fra aftaler og aktiviteter såsom gruppeforløb, frivilligjobs, læge osv.

De frivillige peers fungerer ikke som bisidder eller part, men tilbyder følgeskab som en personlig støtte i op til seks måneder efter tilmelding til gruppen.

Scroll til toppen