”Jeg har fået øjnene op for mig selv" Opsamlende rapport

Rapporten bygger på halvandet års aktionslæring, der er gennemført af peer-medarbejdere samt socialt- og sundhedsfagligt personale i hele landet, hvor mødeforberedelsesværktøjet ‘personlige statements‘ er undersøgt som et konkret bud på at styrke brugernes stemme i deres forløb. 

Rapporten afrunder to nationale aktionslæringsforløb, og viser, at det for mange brugere er forbundet med angst, usikkerhed og dårlige oplevelser at gå til møder med offentlige systemer. Derudover viser rapporten, at der er stort potentiale i at inddrage peer-medarbejdere i at udforme personlige statements, da det styrker samarbejdet mellem bruger og indsats samt mellem peer og indsats.

Koch, M. V. (2022). “Jeg har fået øjnene op for mig selv”: Opsamlende rapport. Peer-Partnerskabet..

Afprøvningen og rapporten bygger på et bredt samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark. Samarbejdet er støttet af TrygFonden samt Sundhedsstyrelsen.

”Det er første gang jeg har skullet beskrive mig selv så positivt!" Opsamlende rapport

Rapporten samler op på erfaringerne fra et aktionslæringsforløb, der er gennemført fra februar-maj 2021. I aktionen deltog 13 lønnede peer-medarbejdere og deres kollegaer. Deltagerne var fordelt på fire regioner og to kommuner i hhv. øst og vest.

Rapporten viser, at personlige statements bidrager til bedre kommunikation og forståelse mellem brugere, peer-medarbejdere samt det sundheds- og socialfaglige personale. Samtidig fremhæves peer-medarbejdernes vigtige rolle i at facilitere denne proces.

Bjarnhof, N., & Rasmussen, K. S. (2021). Det er første gang jeg har skullet beskrive mig selv så positivt! Opsamlende rapport. Peer-Partnerskabet.

Afprøvningen og rapporten bygger på et bredt samarbejde mellem Peer-Partnerskabet, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Københavns Kommune samt Peer-Netværket Danmark. Samarbejdet er støttet af TrygFonden samt Sundhedsstyrelsen

Læringen fra Corona & Nedlukningerne

Nedlukningerne og restriktionerne som følge af Covid-19 førte til den største ændring i samspillet mellem psykisk sårbare og velfærdsindsatserne i nyere tid. Læringen herfra er af samme grund væsentlig, da behandlings- og socialpsykiatrien har vist sig at have vedvarende udfordringer med at forbedre menneskers mentale sundhed og støtte mennesker i deres recovery.

I modsætning til hvad mange forventede ville ske under nedlukningerne, beskriver flertallet af brugerne i undersøgelsen, at de oplevede lockdown-perioden som positiv for deres mentale sundhed og trivsel. Undersøgelsen konkluderer, at den “nye normal” under perioderne med lockdown tilbød en unik mulighed for at blive klogere på det potentiale for empowerment, der ligger i at erstatte foruddefinerede individuelle interventioner med plads til forandring.

Rasmussen, K. S., & Neidel, A. (2021). Lessons from the lockdown: A space for change. WAPPR Bulletin, 46. World Association for Psychosocial Rehabilitation. www.wapr.org

Artiklen i det internationale tidsskrift WAPR Bulletin baserer sig på en undersøgelse med 83 respondenter med forskellige psykiske vanskeligheder. Den oprindelige undersøgelse blev fulgt op ved at samle ni personlige fortællinger samt en kvalificerende workshop med otte servicebrugere og medarbejdere i oktober 2020.

Scroll to Top