Skal I ansætte peers? Trin-for-Trin Vejledning

Denne vejledning er til medarbejdere og ansættelsesudvalg i organisationer, der skal ansætte peer-støttemedarbejdere. Vejledningen baserer sig på erfaringer med at ansætte peer-støttemedarbejdere både inden for den regionale psykiatri og i kommuner. Disse erfaringer er blevet sammenholdt med internationale erfaringer.

Vejledningen beskriver ikke beslutningsprocessen i forhold til at ansætte peers. Brug i stedet en af de nedenstående vejledninger.

Peer-Partnerskabet. (2024). Trin-for-trin vejledning til ansættelse af peer-medarbejdere.

Implementering af peer-støtte

Hvordan peer-støtte introduceres i en organisation har afgørende betydning for, hvorvidt peer-støtte kan skabe de ønskede resultater og virkninger. Denne rapport opsummerer erfaringer med at ansætte peer-medarbejdere i kommuner og regioner i perioden 2015-2018. 

Erfaringerne sammenholdes med de styrelsesmæssige implementeringsanbefalinger for at bidrage til – samt at nuancere – den eksisterende viden omkring vellykket implementering af peer-støtte.

Johansen, G. K. (2018). Implementering af Peer-Støtte – Erfaringer og anbefalinger fra Projekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden. Projekt Peer-Støtte i Region Hovedstaden v. Helsingør, Rudersdal og Københavns Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd, Det Sociale Netværk samt Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi har medtaget en enkelt styrelses-vejledning, da den er brugbar i de fleste organisationer.

Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område. En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte.

Inspirationsguiden beskriver de væsentligste overvejelser, man kan gøre sig, hvis man vil skabe vellykket peer-støtte i professionelle tilbud. Guiden indeholder også gode råd og konkrete redskaber til udvikling og implementering af peer-støtte.

Guiden er ikke udviklet af Peer-Partnerskabet, men kan anbefales som en ‘grundbog’ i implementering af peer-støtte.

Socialstyrelsen (2016). Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område: En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte.

Scroll to Top