Om at være kollega til en peer

Denne kvalitative undersøgelse fokuserer på holdninger og erfaringer blandt kollegaer til peer-medarbejdere om samarbejdet med peers.

Gennem semi-strukturerede interviews med 20 medarbejdere i forskellige social-psykiatriske og ambulante psykiatriske organisationer, beskrives tre overordnede temaer: (1) Forholdet og samarbejdet mellem de social- og sundhedsfaglige medarbejdere samt deres peer-kolleger, (2) Fordelene ved at samarbejde med peers, og (3) Udfordringerne ved at samarbejde med peers. Analysen beskriver også de forskelle kollegaerne opfattede mellem sig selv og deres peer-kolleger, dels når forskellene blev opfattet positivt og meningsfuldt, og dels når forskellene blev set som bekymrende.

Studiets resultater viser, at holdningerne og erfaringerne med samarbejdet generelt er positivt, men også at man som kollega, især i de tidlige faser af implementering af peer-støtte, kan have mange bekymringer, som understreger behovet for en god implementering af peer-støtte.

Korsbek, L., Vilholt-Johannesen, S., Johansen, G.K. et al. The Intentional Differences: A Qualitative Study of the Views and Experiences of Non-peer Mental Health Providers on Working Together with Peer Support Colleagues in Mental Health. Community Ment Health J 57, 1435–1441 (2021). https://doi.org/10.1007/s10597-021-00807-8

Scroll to Top