The Effectiveness of Peer Support in Personal and Clinical Recovery—Systematic Review and Meta-Analysis

Formålet med denne undersøgelse var at vurdere effektiviteten af peer-støtte i forbindelse med personlig og klinisk bedring hos voksne med enhver form for psykisk lidelse, samt at evaluere effektiviteten af peer-støtte i forskellige organisatoriske rammer. Undersøgelsen indeholder en systematisk gennemgang af randomiserede kontrollerede forsøg (RCT’er) samt en meta-analyse af de fundne resultater.

I alt blev 49 RCT’er med 12.477 deltagere med forskellige psykiske lidelser inkluderet. Resultaterne viste, at peer-støtte generelt havde en lille positiv effekt på personlig bedring og reducerede angstsymptomer.

Høgh Egmose C, Heinsvig Poulsen C, Hjorthøj C, Skriver Mundy S, Hellström L, Nørgaard Nielsen M, Korsbek L, Serup Rasmussen K, Falgaard Eplov L. The Effectiveness of Peer Support in Personal and Clinical Recovery: Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatr Serv. 2023 Aug 1;74(8):847-858. doi: 10.1176/appi.ps.202100138. Epub 2023 Feb 8. PMID: 36751908.

Scroll to Top