DOWNLOAD 'GUIDE TIL ET GODT HVERDAGSLIV'

Version: Region Sjælland,  2. oplag, 2022

Guide til et godt hverdagsliv’ henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med egne eller andres recovery-processer. Guiden er skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommuner. Mange peer-medarbejdere anvender guiden i deres arbejde.

Det er gratis at downloade og bruge både guiden og redskaberne. Du må dog ikke lave om på indholdet – spørg os, hvis du er i tvivl.

Forfatter og ansvarshavende: Klavs Serup Rasmussen
Illustrationer: Lais Christensen og Maya Ikeda Madsen
Forsidefoto: Jette Nielsen
Model (forside): Katrine Fokdal
Layout: Gitte Thrane
Korrektur: Lisa Beard
2. Oplag: 14.000
ISBN: 978-87-974129-0-9
EAN: 9788797412909
Udgivet med støtte fra TrygFonden.
© 2022 Peer-Partnerskabet
Indholdet må gerne citeres med tydelig kildehenvisning

Scroll to Top