Når vi støtter hinanden ud fra vores erfaringer

Peer-støtte, er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet. Det kan fx være erfaringer med kriser, specifikke sygdomme eller  sårbarheder, som betyder at man må leve sit liv med en anden omtanke, end ellers.

Vi mennesker har altid delt erfaringer og hjulpet hinanden videre efter bedste evne. Men i nogle situationer gør det en særlig forskel, at have prøvet lidt af det samme i livet – også selvom ens erfaringer ikke er helt ens.

haabogselv

Vi får da talt sammen om det, der fylder - eller?

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige og er bange for, hvad folk kommer til at tænke. Jeg har det rigtig svært i perioder, hvor jeg ikke kan snakke om det, fordi man bliver ked af det.” – sådan siger unge, når vi spørger dem.

Selvom der i hver anden familie er en eller anden form for psykisk sårbarhed, betyder det ikke, at det gode øjeblik, hvor vi får talt åbent sammen blandt familie og venner, altid opstår. Måske er der ikke engang nogen at tale med.

Der er mange ting, der kan gøre, at man ser ens sårbarheder, kriser og andre problemer man har haft i livet, som noget negativt. Som noget noget man helst holder for sig selv. Men hvad nu, hvis de samme livserfaringer kan gøre en vigtig forskel for andre?

Der er stigende viden om  betydningen af at støtte hinanden på basis af fælles livserfaringer. Både i Danmark og resten af verden er der stadig flere sammenhænge, hvor denne form for støtte mellem mennesker, kaldet peer-støtte, er et vigtigt bidrag at hjælpe andre videre til et godt og meningsfuldt hverdagsliv.

Hvordan gør Peer-Støtte en forskel?

Peer-støtte gør en forskel for alle. Både for de, der er et sted i livet, hvor det er muligt at støtte andre, og for de, der møder andre, der har prøvet at være i samme situation som dem.

I meget af litteraturen tales der om peer-støttegivere og modtagere. Alle der har været peer, ved dog, at man får lige så meget som man giver. Derfor hedder det egentlig peer-to-peer. Men for genkendelighedens skyld  bruger vi samme ord her, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen:

Gensidighed: peer-støtter og modtagere deler erfaringer og finder genkendelse i hinanden

Recovery-fokus: peer-støtter inspirerer til håb og støtter modtagerne i at tage kontrol over eget liv (bl.a. via nye redskaber, ny viden/erkendelse, ny adgang til lokalsamfundet m.m.)

Reciprocitet: peer-støtter og modtagerne lærer af hinanden og styrker hinandens recovery-proces

Styrke-fokus: peer-støttens udgangspunkt er modtagerens styrker og muligheder

Ikke anvisende: peer-støtter lytter og hjælper modtagerne med at finde deres egne løsninger

Gevinster for frivillige, der er peers

For mange frivillige, der har været peers, har det haft stor betydning at kunne bruge sine erfaringer til gavn for andre:

  • Begynder at se ens erfaringer med kriser og sårbarheder som en vigtig ressource.
  • Modvirker at man tænker negativt om sig selv, på grund af fx en diagnose.
  • Øger ens selvværd bl.a. ved at man får mulighed for at gøre noget meningsfuldt for andre.
  • Styrket oplevelse af at høre til et sted, sammen med andre mennesker, i modsætning til at føle sig anderledes.
  • Noget meningsfuldt at lave i hverdagen. Hvis man ikke har noget at lave ellers, giver det en noget at stå op til.
  • Kan være en indgang til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
  • Bidrager til kompetence- og netværksopbygning samt et styrket CV.
  • Er en måde at prøve sig selv af på, og opbygge kompetencer, netværk og ressourcer.