Velkommen til Peer-Partnerskabet
- et initiativ af Det Sociale Netværk og SIND​

Det Sociale Netværk og SIND har et fælles ønske om, at flere psykisk sårbare lever et godt og meningsfuldt hverdagsliv.

Derfor har vi dannet Peer-Partnerskabet, som skal arbejde for, at peer-støtte, bliver et fast tilbud til psykisk sårbare i udsatte situationer.

Vores mål er at skabe håb og empowerment, gennem erfaringsbaseret støtte og læring mellem mennesker.

Vi udvikler lokale peer-gruppeforløb og lokalsamfunds-aktiviteter i samarbejde med kommuner og andre relevante aktører, herunder boligforeninger, så unge og voksne i udsatte situationer altid har valgmuligheder og er medskabere af løsningerne, der er meningsfulde for en selv.

Baggrunden for Peer-Partnerskabet er de erfaringer vi får hver dag i vores foreninger.

Samtidig har vi i partnerskab med regioner og kommuner, introducerede lønnet og frivillig ulønnet peer-støtte i hele landet, gennem det nationale ‘Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats‘ (2015-2018).

Socialstyrelsen konkluderede i sin slutevaluering, at “peer-støtte for alle parter forbindes med øget håb om recovery.”

Med Peer-partnerskabet ønsker vi at slå fast, at det er i civilsamfundet at borgerens erfaringer er opsamlet – og at det ikke er muligt at lave nye velfærdsløsninger uden.

Om os

Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare. Det Sociale Netværk driver bl.a. headspace

SIND arbejder for at sikre, at sindslidende og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Sindslidelse er en fælles udfordring for de sindslidende, de pårørende og de professionelle. SIND arbejder for at samle disse grupper i et fælles arbejde

Peer-Partnerskabet | c/o Det Sociale Netværk | Østergade 5, 3. tv., 1100 København K | CVR 40054960