Når vi støtter hinanden ud fra livserfaringer

Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder. Peer-støtte gives på mange måder og i mange forskellige situationer.

Ens erfaringer behøver ikke være præcis de samme. Forskellige oplevelser kan skabe de samme følelser i os. Under og efter en krise oplever mange for eksempel, at føle sig meget alene. Man kan miste håbet og have svært ved at se, hvordan ens liv kan blive som man drømmer om. Der kan også være mere konkrete erfaringer, som man deler og støtter hinanden i. Fx med medicin, misbrug eller mobning. Dertil kommer erfaringerne med at bede om hjælp fra andre.

En frivillig peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand, og støtter andre, der stadig kan bruge en hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.

haabogselv

Der er stigende forskningsmæssig viden om betydningen af peer-støtte. Har man selv haft kriser eller er man psykisk sårbar, er det vigtigste dog at møde andre med lignende erfaringer – og finde ud af, hvilken forskel det kan gøre for en selv.

Vi får da talt sammen om det, der fylder - eller?

Jeg synes, det er svært at gå hen og sige til nogen, at jeg har det svært. Jeg vil gerne have, at nogen spørger ind til mig.” – sådan siger unge, når vi spørger dem.

Selvom der i hver anden familie er en eller anden form for psykisk sårbarhed, betyder det ikke, at vi får talt åbent sammen blandt familie og venner. Det gode øjeblik, der bringer os videre sammen, opstår desværre meget sjældent.

Mere generelt vil de fleste med en eller anden form for psykisk sårbarhed, opleve at være isolerede fra andre mennesker og fra samfundet mere generelt (Davidson et al. 2004).

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre, der også har prøvet at have det svært psykisk, skaber et trygt rum, hvor alle kan dele deres erfaringer og følelser, og støtte hinanden.

Det kan fx være i forhold til ting, der er svære at tale om med mennesker, der ikke har prøvet det selv – enten fordi andre ikke forstår, eller fordi man er usikker på, hvordan de vil reagere.

Vi ved, at de samme livserfaringer mange ofte tænker på som negative eller skamfulde, kan gøre en vigtig forskel for andre. Hvad nu, hvis det er netop dine erfaringer, der tænder håbet i et andet menneske?

Hvordan gør Peer-Støtte en forskel?

Peer-støtte gør en forskel for alle. Både for de, der er et sted i livet, hvor det er muligt at støtte andre, og for de, der møder andre, der har prøvet at være i samme situation som dem.

I meget af litteraturen tales der om peer-støttegivere og modtagere. Alle der har været peer, ved dog, at man får lige så meget som man giver. Derfor hedder det egentlig peer-to-peer. Men for genkendelighedens skyld  bruger vi samme ord her, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen:

Gensidighed: peer-støtter og modtagere deler erfaringer og finder genkendelse i hinanden

Recovery-fokus: peer-støtter inspirerer til håb og støtter modtagerne i at tage kontrol over eget liv (bl.a. via nye redskaber, ny viden/erkendelse, ny adgang til lokalsamfundet m.m.)

Reciprocitet: peer-støtter og modtagerne lærer af hinanden og styrker hinandens recovery-proces

Styrke-fokus: peer-støttens udgangspunkt er modtagerens styrker og muligheder

Ikke anvisende: peer-støtter lytter og hjælper modtagerne med at finde deres egne løsninger

Gevinster for frivillige, der er peers

For mange frivillige, der har været peers, har det haft stor betydning at kunne bruge sine erfaringer til gavn for andre:

  • Begynder at se ens erfaringer med kriser og sårbarheder som en vigtig ressource.
  • Modvirker at man tænker negativt om sig selv, på grund af fx en diagnose.
  • Øger ens selvværd bl.a. ved at man får mulighed for at gøre noget meningsfuldt for andre.
  • Styrket oplevelse af at høre til et sted, sammen med andre mennesker, i modsætning til at føle sig anderledes.
  • Noget meningsfuldt at lave i hverdagen. Hvis man ikke har noget at lave ellers, giver det en noget at stå op til.
  • Kan være en indgang til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
  • Bidrager til kompetence- og netværksopbygning samt et styrket CV.
  • Er en måde at prøve sig selv af på, og opbygge kompetencer, netværk og ressourcer.

Hvorfor fokuserer vi på peer-støtte?

Der er stigende viden om  betydningen af at støtte hinanden på basis af fælles livserfaringer. Ikke kun i forhold til ens selvforståelse og identitet, men i særlig grad også i forhold til at finde ny mening og retning i sit liv.

Både i Danmark og resten af verden bliver denne form for støtte mellem mennesker, kaldet peer-støtte, er stadigt vigtigere  bidrag at flest muligt, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv.

Tidligere undersøgelser har udpeget peer-støtte til at  være en særligt god tilgang til at træde stier tilbage til hverdagslivet.

Alt tyder på, at det er korrekt, men for os er det også vigtigt, at der både er mulighed for at være i en tryg gruppe, hvor man kan finde sit eget ståsted i hverdagen – og så, når man vil, at der er muligheder for at gå ud i verden og gøre det, der er vigtigst for en selv.

I Peer-Partnerskabet tror vi på, at erfaringsbaseret viden og støtte, er en af de vigtigste veje at gå, når der skal skabes nye og bedre løsninger i vores samfund.

Der er bred enighed om – også i kommunerne – at fremtidens løsninger helt naturligt bygger på brobygning til lokalsamfundets fællesskaber, da de specialiserede tilgange risikerer at isolere borgerne sammen med de fagprofessionelle, og reducere borgerens handlekraft.

For os handler det om at gøre det muligt for alle for at være noget for andre – i stedet for at være anderledes i kraft af fx. en diagnose eller et problem.

Peer-støtte?
På dansk burde denne form for støtte mellem mennesker, egentlig blive kaldt gensidig støtte, eller ligestillet støtte, men da både Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen bruger udtrykket “peer-støtte” har vi valgt også at gøre det.

Scroll til toppen