Information til medarbejdere om peer-gruppeforløbet

Denne side henvender sig til medarbejdere i kommunerne
Fredericia, Helsingør og København

Projekt ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ metodeudvikler i tæt samarbejde med kommunerne Fredericia, Helsingør og København en ny tidlig peer-indsats som gennem gruppeforløb og individuelt følgeskab styrker psykisk sårbares håb og selvbestemmelse.

Vi samarbejder som udgangspunkt med det kommunale §82 tilbud i hver by: Din Indgang, Grib København og §82 indgangen i Helsingør Kommune.

Er du placeret andetsteds i kommunen, og i kontakt med en borger for hvem peer-gruppeforløbet er relevant, er selvhenvendelse mulig, som beskrevet nedenfor.

Peer-gruppeforløbet

Gruppeforløbet baserer sig på den pt. bedste praksis- og forskningsmæssige viden om recovery, empowerment og peer-støtte. Temaerne og øvelserne i gruppeforløbet har fokus på deltagernes eget ståsted i hverdagen, og skal bidrage til ny indsigt og skabe handlekraft på baggrund af borgerens egen viden og løsninger.

Gruppen faciliteres af to frivillige peers, der kvalificeres gennem uddannelse, manual og vejledning.

Individuelt følgeskab

Borgere, der melder sig til peer-gruppeforløbet, kan sideløbende blive tilbudt individuelt følgeskab i op til seks måneder, fra frivillige. Følgeskab tilbydes hvis fx borgeren giver udtryk for et behov for at blive fulgt til og fra aftaler og aktiviteter såsom gruppeforløb, frivilligjobs, læge osv.

De frivillige peers fungerer ikke som bisidder eller part, men tilbyder følgeskab som en personlig støtte.

  • Forløbet varer 10 uger
  • Op til 10 deltagere i gruppen
  • Gruppen mødes én gang om ugen i to timer
  • Vi rapporterer ikke tilbage vedr. fremmøde eller andet efter aftale med kommunerne

Kontakt:

Hvem kan du tilmelde

Målgruppen for pilotforløbet, er borgere over 18 år, der henvender sig til de kommunale indsatse for støtte og hjælp grundet psykisk sårbarhed, og som oplever nedsat psykisk funktionsevne, svarende til målgruppen for servicelovens §82. Yderligere kan borgere med problematikker, der svarer til §82, selvhenvende sig og deltage.

Da der er tale om en tidlig indsats, skal borgeren samlet have mindre end to års tilknytning til socialpsykiatriske og behandlingspsykiatriske tilbud.

Eksempel: Borger, der samlet har modtaget mindre end to års behandling og støtte:

Vi spørger borgeren ved tilmelding. Du behøver ikke registrere eller rapportere mht. historik.
Afgrænsningen skyldes, at §82 skal være et tidligt alternativ til mere indgribende indsatser.

Vi vil sammen med jer blive klogere i løbet af projektet, hvorfor der kan ske justeringer af målgruppen.

Tidsplan

I første halvår af 2020 gennemfører vi tre peer-gruppeforløb, som en del af projektets pilotfase. Der er åbent for optag de første tre gange af et gruppeforløb, så borgerne ikke skal vente for længe.

Formål

Peer-gruppeforløbet supplerer den fagprofessionelle indsats ved at bygge på gensidig støtte mellem mennesker, og have fokus på erfaringsbaseret støtte og læring.

Formålet er at:

  • Skabe håb og empowerment
  • Skabe personlige og sociale kompetencer, der i samspil bidrager til den enkeltes evne til at håndtere udfordringer og udvikle sig i mødet med omverden
  • Bidrage til nye handlemuligheder, skabe netværk og gøre det muligt at opleve sig selv som en ressource for andre

Peer-indsatsen er et supplement

Peer-gruppeforløbet og muligheden for følgeskab er et uvisiteret og supplerende tilbud til andre indsatser som borgerne modtager.

Vælger borgeren at deltage i peer-indsatsen, erstatter dette ikke andre indsatser. Borgeren beslutter selv sin deltagelse herunder også, om tilbuddet skal erstatte andre tilbud.

Indsatsen er etableret i samarbejde med kommunerne under servicelovens §82d. Denne bestemmelse i serviceloven muliggør et samarbejde mellem kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk sårbare.

Scroll til toppen