Bliv frivillig

I projekt ‘Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet‘ ønsker vi at alle har mulighed for at være noget for andre – i stedet for at føle sig anderledes i kraft af en fx. en diagnose eller et problem.

Derfor laver vi gruppe-forløb, hvor man kan møde andre som også har prøvet psykiske kriser og psykisk sårbarhed på egen krop.

Du kan være med til at få det til at ske, ved at blive frivillig.

Hvis du bliver frivillig hos os, vil du være med til at holde 10-ugers gruppeforløb, eller lave følgeskab, eller måske noget helt tredje. For at sikre, at du føler dig tryg ved dine opgaver, holder vi løbende uddannelse og der er vejledning sammen med din koordinator.

Her kan du finde information om, hvordan du kan frivillig peer, hvad der forventes af dig og […]

Hvad er en 'frivillig peer' ?

Peer-støtte er gensidig støtte mellem menneske som i en eller anden grad deler erfaringer med psykiske vanskeligheder eller psykisk sårbarhed.

En frivillig peer har typisk fået de værste kriser lidt på afstand, og støtter andre, der stadig kan bruge en hjælpende hånd til at finde fodfæste og retning i hverdagen.

Som frivillig peer er man ikke ekspert. Man har ansvar for ens opgaver, men man deltager også i diskussioner, deler af egne erfaringer og lærer af andre.

Information om at være frivillig peer i projekt Håb og Selvbestemmelse

At støtte andre med udgangspunkt i ens egne livserfaringer, har vist sig at gøre en stor forskel både for dem, som giver støtten, og de som modtager den. Mange, der har været frivillige peers, fortæller at de:

 • Begynder at se deres erfaringer med kriser og sårbarheder som en vigtig ressource i deres liv.
 • Tænker mindre negativt om sig selv, på grund af fx en diagnose.
 • Oplever et øget selvværd bl.a. fordi de har mulighed for at gøre noget meningsfuldt for andre.
 • Føler at de hører til et sted, sammen med andre mennesker, i modsætning til tidligere at have følt sig anderledes.

Hvis du melder dig som frivillig peer i projekt Håb og Selvbestemmelse i Hverdagslivet i enten København, Helsingør eller Fredericia, vil du være med til at varetage flere forskellige spændende opgaver. Opgaverne kan i løbet af din tid som frivillig udvikle og ændre sig alt efter, hvad du som frivillig har lyst til og brug for.

Som udgangspunkt er der tre opgaver, du som frivillig kan være med til at løse. Det kan variere fra måned til måned, hvilke opgaver der er behov for, at du varetager og selvfølgelig også, hvad du selv har lyst til at bidrage med.

Uanset hvad du laver som frivillig peer sammen med os, vil vi altid sørge for, at du er godt klædt på til din opgave – og så er der en koordinator tilknyttet i din by, der altid står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

De tre opgaver du kan løse sammen med os er:

 • At lede gruppeforløb for mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder. Gruppeforløbene er beskrevet i en grunding manual, som du vil få undervisning i at følge. Grupperne bliver afholdt én gang om ugen i 10 uger og varer to timer ad gangen. I vil altid være to frivillige tilknyttet en gruppe, og din koordinator står til rådighed gennem forløbet, hvis I har brug for hjælp eller støtte.

 • Individuelt følgeskab. Sideløbende med gruppeforløbene kan gruppernes deltagere få tilbudt individuelt følgeskab, hvor du som frivillig har til opgave at støtte deltageren i hverdagen. Det kan fx være ved at følge dem til og fra aftaler og aktiviteter som gruppeforløb, frivilligjobs, læge osv.

 • Afvikling af introworkshops sammen med din koordinator. Her vil du være gruppeforløbenes ansigt udadtil og hjælpe koordinator med at invitere folk med i grupperne.

Hvis du melder dig som frivillig peer her hos os, forventer vi, at du kan nikke genkendende til følgende:

 • At du har mod på aktivt at bruge dine egne erfaringer med at komme oven på efter en svær periode
 • Du er et sted i din egen proces, hvor du kan sætte andre i centrum og har en fornemmelse af,
  hvornår det giver mening at trække på dine erfaringer
 • Du kan binde dig til at lede 1-2 gruppeforløb á 10 uger over et halvt år
 • Du kan deltage i en uddannelsesweekend
 • Du er over 18 år

Som frivillig peer er dine egne, levede erfaringer grundpillen i dit arbejde med deltagerne i gruppeforløb. Det er derfor en stor del af din rolle som frivillig, at du i gruppeforløbene er parat til at trække på din egen historie og dele relevante erfaringer inden for de tematikker, I kommer til at tale om. Du sætter selv din grænse for, hvor meget og hvad, du vil dele om dig selv. Det indgår i vores uddannelse, at du bliver afklaret omkring det.

Når vi tidligere har uddannet peers, har spørgsmålet om hvor meget & hvordan man deler af sine erfaringer fyldt meget. Det har skyldtes, at mange ikke har følt sig mødt, da de havde det sværest. De fleste peers er derfor meget opmærksomme på at give andre plads og af at lytte uden at dømme. Når det at dele af egne erfaringer, fylder så meget, er det fordi det er en kernekompetence for en peer – at vide hvornår det er bedst bare at lytte & vide hvornår ens egne erfaringer viser vejen for andre.

I starten af din tid som frivillig peer, vil du komme igennem en obligatorisk grunduddannelse, der er sammensat for at give dig de bedst mulige forudsætninger for at være frivillig i projektet.

Grunduddannelsen består af tre dele:

1. Uddannelsesweekend med fokus på at lede gruppeforløb.

Uddannelsesweekenden bliver afholdt i Det Sociale Netværks lokaler i København og er samlet for alle nye frivillige fra København, Helsingør og Fredericia. Du vil selvfølgelig få dækket transport, kost og logi i forbindelse med uddannelsesweekenden.

Efter uddannelsesweekenden kommer du til at:

 • Kende til projektets hvorfor, hvad og hvordan
 • Have mod på og lyst til at lave peer-gruppeforløb
 • Vide, hvordan du bruger projektets manual til at lave peer-gruppeforløb
 • Føle, at du er en del af et stærkt fællesskab af frivillige peers

2. Workshopaften med fokus på individuelt følgeskab

Workshoppen om følgeskab bliver afholdt lokalt af din koordinator. Den skal klæde dig på til at være en løbende støtte til gruppeforløbenes deltagere, hvis de fx kan have svært ved at komme ud ad døren til deres aftaler.

Efter workshoppen om individuelt følgeskab kommer du til at:

 • Vide, hvad individuelt følgeskab er
 • Have idéer til, hvordan du vil udføre følgeskab
 • Have redskaber til, hvordan du skaber bæredygtige relationer til deltagere med psykisk sårbarhed
 • Vide, hvad du skal gøre, hvis relationen til deltagere bliver svær eller uholdbar

3. To x vejledning i forbindelse med dit første gruppeforløb

De to vejledninger får du af din koordinator i løbet af det første gruppeforløb, som du er ansvarlig for. Formålet med vejledningen er at give dig støtte den første tid og sikre, at kvaliteten af gruppeforløbene bliver holdt

Scroll til toppen